Debra: Russisk gasledning kan bruges som politisk afpresning

DEBAT: En russisk gasledning gennem Europa vil kunne gøre flere lande til gas-gidsler i en politisk konflikt. Det skriver energibranchens Kim Beyer-Eskildsen, der advarer mod at give russerne et gasmonopol i store dele af EU.

Af Kim Beyer-Eskildsen
Sekretariatschef i Dansk Energi Brancheforening (Debra) og medlem af Dansk Gasforenings bestyrelse

Danmark er på mange parametre ved at blive et knudepunkt i en større geopolitisk sag, der drejer sig om en gastransmission fra henholdsvis nord til syd og fra øst mod vest.

Beslutningerne om etablering og linjeføringen af Nordstream 2, der vil skulle transportere russisk naturgas gennem Nordsøen og til det nordvesteuropæiske marked, har betydelige geostrategiske implikationer. Det bør indregnes, når det afgøres, om Danmark og EU vil bakke op om Baltic Pipeline fra nord mod syd som modvægt til det potentielle russiske gasmonopol.

Det har således skabt en betydelig nervøsitet i Polen, Ukraine og andre øst- og centraleuropæiske lande, at Rusland vil forsøge at etablere noget, som vil kunne beskrives som et gasmonopol i store dele af Europa, mens det krigshærgede Ukraine måske berøves sin mulighed for umiddelbar adgang til russisk gas.

Etableringen af Nordstream 2 er politisk kontroversiel, fordi russerne som bekendt er involveret direkte eller i al fald indirekte i væbnet konflikt i Ukraine samt er begyndt at rasle med sablen i Østersøen og Baltikum.

Det er derfor ikke nødvendigvis politisk visionært at gøre sig alt for afhængig af kadencen i de russiske gashaner i en tid, hvor EU har pålagt Rusland økonomiske sanktioner og hvor kritikken af enhver, der bare taler om at forhandle med russerne, når nye højder.

Baltisk gasledning vil øge energidiversiteten
Den danske regering forholder sig i øjeblikket afventende i spørgsmålet om Nordstream 2, der som bekendt vil skulle løbe igennem danske farvande. Regeringen føler sig forståeligt nok klemt mellem Putin og Gazprom på den ene side og omsorgen for de øst- og centraleuropæiske lande på den anden side.

Samtidig er Tyskland givetvis ret interesseret i at få adgang til billig russisk naturgas, nu hvor de er ved at afvikle atomkraften og i stedet er begyndt at fyre med blandt andet brunkul igen.

Regeringen og Folketinget bør overveje kraftigt at sørge for at forhindre et de facto russisk gasmonopol i EU's nordlige regioner, hvilket faktisk ret nemt ville kunne lade sig gøre ved at give sin støtte til Baltic Pipe-projektet, der skal føre naturgas fra Norge via det danske naturgasnet og ned til Polen.

Det vil øge energidiversiteten enormt i EU og samtidig sikre gassen og derved gasnettet som en vigtig buffer-energi i en tid, hvor vi her i landet satser relativt ensidigt på vindkraft, der ikke kan stå alene pga. det ujævne vindmønster.

Europaparlamentariker Morten Helveg Petersen (R) frygter et russisk gasmonopol så meget, at han her i Altinget advokerede for helt at afbryde Nordstream 2.

Det er i sagens natur en politisk beslutning, men det ville under alle omstændigheder kunne vise sig at være en fatal fejltagelse at lade Nordstream 2 opføre uden som minimum at gennemføre Baltic Pipeline, for i så fald vil Europas energiafhængighed af Rusland være så massiv, at gashanerne i værste fald vil kunne bruges til politisk afpresning, når eller hvis en politisk konflikt med Rusland måtte spidse til.

Forrige artikel Ny debat: Skal Danmark forbyde benzin- og dieselbiler? Ny debat: Skal Danmark forbyde benzin- og dieselbiler? Næste artikel Nature Energy: Kommuner bør omdanne affald til biogas Nature Energy: Kommuner bør omdanne affald til biogas
Dan Jørgensen kan nu tælle ned til klimaeksamen

Dan Jørgensen kan nu tælle ned til klimaeksamen

EKSAMEN: Mandag 21. december skal klimaminister Dan Jørgensen (S) for første gang stå skoleret til en klimaeksamen i Folketinget. Her skal Folketinget vurdere, om S-regeringen har nok tempo på klimaindsatsen.