Det mener aktørerne om Klimarådets anbefalinger

REAKTION: Der er blandt aktørerne generelt stor ros til Klimarådets nye analyse, men Greenpeace finder anbefalingerne for uambitiøse. 

L&F: Gode takter fra Klimarådet
Hos Landbrug & Fødevarer tager man overordnet positivt imod Klimarådets nye analyse om den kommende energiaftale. 

Jens Astrup Madsen, der er leder af afdelingen for Klima, Energi & Planter, roser Klimarådet for at samtænke klima- og energipolitikken og komme med vigtigt input til de kommende energiforhandlinger. Samtidigt er han glad for, at rådet anerkender bioenergiens rolle i den grønne omstilling.

"For at sikre en varieret udbygning med vedvarende energi, hvor vi har energi nok i al slags vejr, er det afgørende, at den grønne omstilling baseres på flere vedvarende energiteknologier end blot den teknologi, der på den korte bane kan levere den billigste kWh-pris. Der bør i den forbindelse både tages hensyn til modenhed og lagerbarhed, og her står bioenergien altså stærkt," fastslår Jens Astrup Madsen og fortsætter:

Login