DF: Danmark har vist vejen for grønne elsystemer

DEBAT: At EU-Kommissionen i sit forslag vedrørende Energiunion straffer brugen af elektricitet frem for kul og gas, undrer DF's EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth.

Af Kenneth Kristensen Berth
Medlem af Folketinget og EU-ordfører for Dansk Folkeparti

Danmark er blandt de førende i Europa, når det kommer til grønne elsystemer.

Derudover har vi i modsætning til vores nordiske lande især baseret vores elproduktion på vind. Vi er med andre ord duks, hvad angår grøn og energieffektiv elproduktion.

El fremhæves da oftest som værende et grønnere alternativ. Tænk bare på, hvordan elbilen igen og igen er fremhævet som miljøets frelser og dermed afløser til benzinbilen.

Det kan derfor undre, når Kommissionen i sit forslag vedrørende en Energiunion lægger op til en incitamentsstruktur, der straffer brugen af elektricitet frem for kul og gas.

På dette punkt er jeg helt enig med Dansk Energi: Det giver jo ingen mening.

Energi-infrastruktur skal fremme selvforsyning
Anvendelsen af el er både en fordel, hvad angår en reduktion af CO2-regnskabet, men viser sig også oftere at være en billigere løsning i længden. I Danmark har vi med afstand de højeste afgifter på el, hvorfor hverken danske virksomheder eller forbrugere bør opleve yderligere afgiftsstigninger.

Når det er sagt, så anerkender DF, at vi står over for en udfordring, når det kommer til at sikre en højere grad af selvforsyning, så man undgår samme afhængighed af import af energi som i dag.

Når EU samlet set importerer 53 procent af den energi, der forbruges af EU-landene, er det klart, at det stiller krav til en omlægning af Europas aldrende energiinfrastruktur.

Nationalstater kan selv
En sådan omlægning bør dog ikke automatisk føre til større føderal inklusion.

Danmark er jo netop et godt eksempel på, at nationalstaten sagtens selv kan gøre en masse. Og derudover kan et samarbejde om energipolitikken sagtens klares på et mellemstatsligt niveau.

Det er derfor alt for forsimplet kun at tænke i føderale løsninger, som Energiunionen er udtryk for.

Vi har ikke brug for mere EU-integration, men derimod et forpligtende samarbejde. For indrømmet, så ligger der mange gode intentioner bag Energiunionen, som sagtens kunne kigges videre på.

Danmark har afgjort en fordel af øget samhandel og samarbejde mellem de europæiske lande, da vores energiproduktion desværre er svingende som følge af vejrets luner.

Forrige artikel Peter Loft: Grønne skatter er for komplicerede og ustabile Peter Loft: Grønne skatter er for komplicerede og ustabile Næste artikel Greenpeace: Energiunion på gal kurs med skattebetalt respirator til kulkraft Greenpeace: Energiunion på gal kurs med skattebetalt respirator til kulkraft
Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.