DF: Er energibesparelser sparet væk i regeringsgrundlaget?

DEBAT: En realistisk omstilling af energisystemet bør være ledetråd i energipolitikken. Men meget tyder på, at VLAK-regeringen har glemt det mest oplagte spor: energibesparelser og –effektiviseringer. Det skriver DF's klima- og energiordfører Mikkel Dencker.

Af Mikkel Dencker
MF og klima- og energiordfører, Dansk Folkeparti

Med den nye VLAK-regering har mange ministerier fået nye ministre. Det kan være sundt med friske øjne på visse politikområder, men på andre områder – eksempelvis energiområdet – er det meget vigtigt med kontinuitet.

Derfor blev vi i Dansk Folkeparti glade, da vi kunne konstatere, at energiområdet fik lov til at beholde sin minister.

Vi har været tilfredse med den linje, som Lars Chr. Lilleholt (V) har stået for; en realistisk tilgang til omstillingen af energisystemet. Og særligt den pointe, at vi skal være ”gode købmænd” i processen. Uanset hvilket tempo omstillingen sker i, skal vi have mest muligt for vores energiinvesteringer. Det burde alle kunne være enige i.

Nyt regeringsgrundlag med mangler
Med den nye regering fulgte også et nyt regeringsgrundlag på 86 sider. Da jeg læste kapitlet om energipolitikken slog det mig dog, at noget fundamentalt mangler. Regeringen understreger, at omstillingen fortsat skal være omkostningseffektiv, at klimaindsatsen skal skabe jobs og at en billigere energiforsyning skal skabe gode betingelser for vækst.

Så langt, så godt. Men energibesparelser og er ikke nævnt med et eneste ord. Der er alene fokus på udbygning af energikapacitet, hvad der også enstrenget præger den seneste energiaftale fra 2012.

Det både undrer og ærgrer mig. For der er i vores øjne ingen tvivl om, at vi i årevis har været alt for optagede af at udvide produktionskapaciteten af vedvarende energi, som vi samtidig har subsidieret massivt.

Det har medført et samfundsøkonomisk tab, fordi det ikke har været den billigste vej til fossil uafhængighed.

Det har længe været Dansk Folkepartis mantra, at den billigste energi er den energi, vi ikke bruger. Det er ikke noget, vi selv har opfundet.

For kun et halvt år siden offentliggjorde en forskergruppe fra Aalborg Universitet en stor sammenfattende forskningsrapport, som viste, at vi som samfund kan spare helt op til 40 procent af varmeforbruget i de eksisterende bygninger ved energieffektivisering og energibesparelser, før det bedre vil kunne betale sig at udvide kapaciteten af vedvarende energiproduktion. 

En ny energiaftale bør have to ben
Selvom denne indsigt er ret banal, er det slående, at energibesparelser tilsyneladende stadig ikke ligger øverst på dagsordenen, når vi taler omkostningseffektiv omstilling.

Men inden vi begynder at bruge flere af danskernes penge på udbygning af vedvarende energikapacitet, skylder vi en helt anderledes helhjertet energibesparelsesindsats.

Med mindre det er en regulær fejl, at energibesparelser ikke står i regeringsgrundlaget, vil jeg bestræbe mig på at minde regeringen om det, når vi til efteråret skal tage stilling til dens oplæg til fornyet energiaftale, så den kommer til at leve op til dens egen klare ambition om, at lade omstillingen ske så billigt som muligt.

Derfor skal en ny energiaftale stå og gå på to ben, så der skabes balance mellem marginalomkostningerne på henholdsvis udbygning og besparelser.

Forrige artikel Vindmølleforening: Vi betaler den sorte energisektor for at ødelægge miljøet Vindmølleforening: Vi betaler den sorte energisektor for at ødelægge miljøet Næste artikel Seeberg: Vi må ikke undervurdere Trumps klimamodstand Seeberg: Vi må ikke undervurdere Trumps klimamodstand