Dansk Folkeparti: Sparer vi på energien, øger vi livskvaliteten

DEBAT: Der bør være fokus på energibesparelse i en ny energiaftale. Det skaber arbejdspladser, giver bedre indeklima og sikrer kvaliteten af vores bygninger, skriver Mikkel Dencker (DF).

Af Mikkel Dencker (DF)
Klima- og energiordfører

Vedvarende energi og elektrificering er for tiden mere varme emner end energibesparelser. Det er ærgerligt.

I Dansk Folkeparti mener vi nemlig, at der bør være et langt større fokus på energibesparelser i de danske bygninger og virksomheder. Ikke mindst når rammerne i en ny energiaftale skal sættes for perioden efter 2020.

Det er der flere årsager til.

Vækst og arbejdspladser
For det første er energieffektivitet godt for samfundsøkonomien.

Jo mindre energi vi bruger, desto mindre er behovet for store investeringer i nye energianlæg, udvidelser og forstærkninger af transmissionsnet og så videre.

Der er politisk flertal for, at Danmark skal være et af de grønneste lande i verden. Det bliver dyrt, men regningen kan blive billigere, hvis vi er smarte og realiserer de mange potentialer for energibesparelser.

For det andet skaber energieffektivitet vækst og danske arbejdspladser.

Vi er i Danmark gode til at sælge vindmøller, men vi kan heldigvis også rigtig meget andet. Energieffektivitet er et forretningsområde – tænk blot på Rockwool, Grundfos, Velux og Danfoss - som skaber betydelig vækst og lokal aktivitet for danskerne. Afsætningen af energieffektive teknologier medfører milliardstore eksportindtægter og titusindvis af job.

Bedre bygninger og øget livskvalitet
For det tredje sikrer energieffektivitet bygningernes kvalitet.

Uden øget energirenovering udhuler vi værdien af vores store aktiv – bygningsmassen. De danske bygninger repræsenterede i 2017 ifølge Danmarks Statistik en formue på cirka 4.256 milliarder kroner.

Det svarer til, at 66 % af Danmarks formue er bundet i bygninger. Bygninger, som skal vedligeholdes, hvis værdien ikke skal udhules. Mere energieffektive bygninger medfører heldigvis sundere bygninger med mindre behov for vedligehold, hvilket sikrer bygningernes værdi.

For det fjerde fører energieffektivitet til øget livskvalitet.

Mange danskere oplever problemer med indeklimaet i hjemmet. De problemer danskerne oftest møder, er træk, kulde, fugt og kolde vægge.

Det er ikke i orden og fører til lavere livskvalitet for alle, også vores ældre medborgere og børnefamilierne. Med energirenovering får vi ofte et bedre indeklima med øget komfort. Det er af værdi for samfundet, og i tillæg kan de sundere boliger medføre en højere folkesundhed.              

Derfor mener Dansk Folkeparti, at energibesparelser er et af de vigtigste emner i de kommende forhandlinger om en ny energiaftale.

Det er dokumenteret, at potentialerne for energibesparelser er store i bygninger. Så det må vi gøre noget ved. Vi ved, at danskerne er interesserede i energiforbedringer men ofte har brug for en økonomisk gulerod til at komme i gang. Det må vi så kigge på.

Information og krav i bygningsreglementet er vigtigt. Men der skal altså flere løsninger på bordet, hvis vi for alvor skal få gang i energibesparelserne. Energirenoveringerne og energieffektivisering i vores små og mellemstore virksomheder sker nemlig ikke bare af sig selv. 

Forrige artikel AnsvarligFremtid: Stop udbud af fossile brændsler AnsvarligFremtid: Stop udbud af fossile brændsler Næste artikel Dansk Energi: Dansk elforsyningssikkerhed på vej ud på ukendt farvand – er vi klar? Dansk Energi: Dansk elforsyningssikkerhed på vej ud på ukendt farvand – er vi klar?
Klimarådet anbefaler stop for ny oliejagt i Nordsøen

Klimarådet anbefaler stop for ny oliejagt i Nordsøen

OLIESTOP: Trods beskeden klimaeffekt anbefaler Klimarådet et stop for ny dansk oliejagt i Nordsøen. Det vil styrke troværdigheden om Danmarks klimaindsats, mener rådet og anbefaler regeringen at aflyse ottende udbudsrunde. Regeringen vil træffe beslutning til efteråret.