DI: Her er vores tre ønsker til regeringens klimaudspil

DEBAT: Et grønnere klima kræver energieffektive bygninger, der er integreret med vores energisystem, samt at vi for alvor forbereder os på fremtidens grønne transportsektor, skriver branchedirektør i DI Troels Ranis.

Af Troels Ranis
Branchedirektør, DI Energi

Den varme sommer har inspireret til en fornyet og god klimadebat.

Det er en helt nødvendig debat – ikke mindst i lyset af, at regeringen om kort tid fremlægger en klimapakke.

Sommerens energiaftale vil styrke den danske energiomstilling og bidrage til klimaindsatsen. Det er en rigtig god og ansvarlig aftale, men der er brug for flere initiativer.

Regeringens kommende udspil til, hvordan Danmark kan leve op til sine EU-forpligtelser inden for landbrug, transport og bygninger skal stå på skuldrene af energiaftalen.

Der er ikke mindst brug for konkrete skridt i retning af en grønnere transportsektor. I dag er vores biler stort set drevet af fossil energi. Det skal vi ændre på.

For det første bør man styrke indsatsen for at gøre vores bygninger endnu mere energieffektive og klimavenlige.

Sammen med Synergi peger vi på muligheden for at høste flere omkostningseffektive gevinster i vores bygninger.

Målet bør være at reducere energiforbruget med 9 PJ i 2030. Det svarer til 30 procent af Danmarks endelige energiforbrug uden transport, og det vil kunne levere en god bid af vores klimaforpligtigelse.

For det andet skal vi integrere vores bygninger og vores energisystem endnu bedre.

Vi skal udnytte industriens overskudsvarme til fjernvarme bedst muligt. Når der kommer flere el-drevne varmepumper, vil det også knytte energiforsyningen og vores bygninger tættere sammen.

Vi skal øge vores fokus på energioptimering og energirenovering af bygningsmassen. Det vil styrke indsatsen for klimaet og gøre bygningerne endnu bedre at opholde sig i.

For det tredje skal vi for alvor i gang med at forberede fremtidens grønne transportsektor.

Transport og mobilitet spiller en afgørende rolle for vores livskvalitet, væksten i samfundet og vores konkurrenceevne.

Vi skal tænke grøn transport 360 grader rundt, og alle tænkelige løsninger og handlemuligheder skal bringes i spil.

Vi producerer ikke bilerne selv i Danmark. Men EU kan med en ambitiøs tilgang stille større krav til bilproducenterne.

Der er mulighed for at øge bilernes energieffektivitet og bringe nye drivmidler i spil. Herhjemme skal vi forberede vores regler og love til den grønne omstilling.

Vi skal på sigt også se på, hvordan bilbeskatningen er indrettet, så den understøtter en grøn og klimavenlig transportsektor.

Tyskland er med os
Diskussionen foregår også i andre europæiske lande. I Tyskland har erhvervsorganisationen BDI fremlagt et stort studie af muligheder og udfordringer ved at omstille Tyskland til et samfund uden brug af fossile brændsler.

Ifølge studiet kan man komme et godt stykke af vejen med de teknologier, vi kender i dag. Men det bliver vanskeligt at fjerne de sidste tons CO2.

Der skal nye teknologier til og ambitiøse forskningsprogrammer, før teknologierne er udviklede. Vi havde i august en dialog med BDI og en række medlemmer af DI.

Det er tydeligt, at der både i Danmark og Tyskland er vilje til at tage hånd om klimaudfordringerne.

Vi har en bunden opgave
Der er ingen tvivl om, at det er nogle udfordrende diskussioner, der skal tages. Det haster med at få udledningen af CO2 til at falde, og vi skal være forberedt på, at det kræver store investeringer.

Vi støtter målsætningen om, at vi fra 2030 udfaser salget af nye biler, som udelukkende kører på benzin og diesel. Det tager tid at udskifte en bilgeneration.

Vores fælles ambition om at være klimaneutrale senest i 2050 kræver en tidlig opbygning af en grøn infrastruktur – og en tydelig retning.

Den kommende klimapakke skal forbinde vores nuværende situation, de teknologiske og økonomiske muligheder med fremtidens klimavenlige og konkurrencedygtige samfund.

Vi skal give os tid til dialog og fælles ideudvikling. Vi kan ikke forudse alle teknologiske landvindinger. Vi kan ikke klare den uden en ambitiøs europæisk tænkning. Men det er en bunden opgave at lykkes!

Forrige artikel Nature Energy: Biogassen gør din bøf mere klimavenlig Nature Energy: Biogassen gør din bøf mere klimavenlig Næste artikel Venstre: Socialdemokratiet bør stoppe det grønne hykleri Venstre: Socialdemokratiet bør stoppe det grønne hykleri