DI og fjernvarmebranchen: Sæt nedkøling på dagsordenen

DEBAT: Behovet for nedkøling af ejendomme stiger verden over. Den klima- og eksportvenlige løsning hedder fjernkøling. Men desværre er vi langt bagud på området, skriver direktører fra DI Energi og fjernvarmebranchen.

Af Troels Ranis, Kim Mortensen og Lars Hummelmose
Hhv. branchedirektør i DI Energi, direktør i Dansk Fjernvarme og direktør i Fjernvarmeindustrien

Danmark er verdensmester i fjernvarme. 64 procent af husstandene har fjernvarme, og danske virksomheder er blandt de førende med tekniske løsninger og komponenter.

Når det gælder fjernkøling, har vi derimod overladt føringen til vores naboland. Teknisk er der tale om stort set samme løsning.

Det drejer sig om vand, der cirkulerer i et ledningsnet til kunder i et byområde. Men Sverige har inden for de seneste 25 år udviklet sig til det førende land i Europa inden for fjernkøling.

Den førerposition skal vi forsøge at vriste fra dem. Vi har til en begyndelse fået udarbejdet en rapport, som kortlægger mulighederne og potentialerne inden for fjernkøling.

FN’s klimapanel, IPCC, anslår, at alene kølebehovet til beboelse i verden vil stige fra 300 TWh i år 2000 til 4.000 TWh allerede i år 2050.

Heraf vil 25 procent kunne tilskrives den globale opvarmning.

Stort eksportpotentiale
Verdensmarkedet for køling er altså stærkt stigende, og IPCC forventer, at markedet for køling vil overstige markedet for opvarmning.

Klimaaftalen fra Paris vil accelerere den grønne omstilling, og markedet for grønne teknologier er i kraftig vækst.

I Danmark bør vi udnytte synergien mellem fjernvarme og fjernkøling. Det vil fremme den grønne omstilling og skabe et afsæt for danske løsninger til et hastigt stigende eksportmarked.

Set i det lys vil det være naturligt, at fjernkøling får en central placering i en kommende energipolitisk aftale.

Kravene til indeklimaet stiger. Flere bygninger er bygget af glas, og isoleringen bliver mere effektiv. Det skaber alt sammen behov for køling.

Og der er fjernkøling langt den mest effektive og miljøvenlige metode.

Samtidig er det som nævnt en teknologi med et stort eksportpotentiale, så det vil understøtte regeringens mål om at øge eksporten af energiteknologi til 140 milliarder kroner i 2030.

De fleste danskere havde formentlig ønsket sig en varmere sommer i år. Men vi skal gøre en større indsats for at Danmark bliver kølet ned. Det er både godt for klimaet og Danmarks eksportmuligheder.

Forrige artikel Det Økologiske Råd: Begræns brændefyring med en partikelafgift Det Økologiske Råd: Begræns brændefyring med en partikelafgift Næste artikel PFA: Paris-aftalen forpligter til at håndtere CO2-aftryk PFA: Paris-aftalen forpligter til at håndtere CO2-aftryk
Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.