DONG: Danmark skal indfri sine ambitioner for havvind

DEBAT: Prisen på havvind er dykket gevaldigt, og der er bygget havvølleparker uden tilskud, men hvis den positive udvikling skal fortsætte, er det nødvendigt, at Danmarks høje ambitioner for havvind bliver indfriet, skriver Ulrik Stridbæk, chef i DONG Energy.

Af Ulrik Stridbæk
Chef for regulatoriske anliggender i DONG Energy

I løbet af påsken skete der noget skelsættende inden for grøn energi. For første gang gav vi bud på at opføre havmølleparker uden behov for tilskud. De to nul-tilskudsbud på tyske havvindsprojekter kommer i kølvandet på et par år, hvor prisen på grøn energi, herunder havvind, er raslet ned i et tempo, ingen havde forudset for blot fem år siden. Vi har også set lave priser i Danmark, senest med Vattenfalls bud på havmølleparken Kriegers Flak. 

Prisreduktion kræver sigtbarhed
Prisreduktionerne har fundet sted, fordi Danmark og andre lande omkring Nordsøen har opført flere og større havvindsprojekter. Opførelsen har i de seneste år været drevet af konkrete politiske udbygningsplaner for havvind, der bl.a. bidrager til, at EU-landene kan indfri deres 2020-mål for vedvarende energi. Vi har som industri i en årrække derfor haft kendskab til, hvor meget havvind der skulle opføres i Europa på den korte bane. Det er en sigtbarhed, der er essentiel for, at vi kan udvikle teknologien og investere i tiltag, der er med til at reducere prisen.

I DONG Energy fortsætter vi samarbejdet med resten af industrien om at drive prisen på havvind yderligere ned. Men industrien kan ikke gøre det alene. Det er altafgørende, at politikere i Europa – herunder Danmark – nu får skabt konkret sigtbarhed for den udbygning af havvind, der skal finde sted efter 2020. Det er nødvendigt, for vi deler både regeringens og Energikommissionens ambition om, at en teknologi som havvind inden for en kortere årrække skal kunne klare sig på markedsvilkår, så de to tyske parker ikke bliver et engangstilfælde.

Danmark har ambitionerne
Vi har været gennem en periode, hvor havvind ikke stod så højt på den politiske ønskeseddel i Europa. I Tyskland valgte regeringen at halvere et ellers fornuftigt 2030-mål. Den reducerede appetit på havvind fandt sted på et tidspunkt, hvor prisen var væsentlig højere end i dag. Nu tyder det på, at appetitten er ved at være tilbage. Det mærker vi også i Danmark.

Regeringen skriver i sit regeringsgrundlag, at ”Danmark er i en unik position til fortsat at udbygge med havvind”. Vi er enige og kvitterer for regeringens markante fokus på havvind. På samme vis er det godt, at Danmark bidrager markant til det europæiske Nordsøsamarbejde, så vi kan udnytte det store potentiale, der er i at gøre Nordsøen til fremtidens kraftværk baseret på havvind.

Men det er tid til, at Danmarks høje grønne ambitioner bliver omdannet til en konkret udbygningsplan for havvind frem mod 2030. Det er nu, industrien har brug for sigtbarhed i hele Europa.

Som et grønt foregangsland og ophavsland til havvind, vil der være mange fordele for Danmark ved at bidrage ambitiøst til udbygningen i Europa. Havvind bidrager til en billig grøn omstilling. Det er en teknologi, der efterspørges globalt og skaber mange job i den danske vindindustri.

Havvind uden tilskud
Danmark har et stærkt fundament for at skabe de nødvendige rammer, det kræves for, at havvind også herhjemme kan opføres uden tilskud inden for en kortere årrække. Vi ser gerne, at industrien får mest mulig fleksibilitet og selvbestemmelse over placering af fremtidens parker. Endvidere bør man se på, hvorvidt man kan reducere omkostningerne til transmissionsdelen, så prisen bliver reduceret på alle dele af et havvindsprojekt og ikke blot på selve havmøllerne.

I DONG Energy tager vi godt imod regeringens plan om snarligt at samle Folketingets partier med henblik på at lande en bred politisk energiaftale for perioden efter 2020. Det er nu, der skal fastlægges konkrete mål, hvis de politiske intentioner og ambitioner for havvind skal indfries.

Forrige artikel Jørgen Henningsen: Energikommissionens anbefalinger er ren ideologi Jørgen Henningsen: Energikommissionens anbefalinger er ren ideologi Næste artikel Morten Helveg: Macron fyrer ikke for gråspurvene Morten Helveg: Macron fyrer ikke for gråspurvene
Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.