Drivkraft Danmark: Forbud mod fossilbiler er den forkerte vej at gå

DEBAT: Et forbud mod benzin- og dieselbiler vil udelukke nogle af de teknologier, som kan blive nødvendige for den grønne omstilling af transporten. I stedet for forbud er det langt mere effektivt at lade markedet finde de rette løsninger, mener Jacob Stahl Otte. 

Af Jacob Stahl Otte
Direktør i Drivkraft Danmark, olieselskabernes brancheorganisation

Regeringen ønsker nu helt at forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2030. Men et forbud mod udvalgte teknologier er den helt forkerte vej at gå.

Vi risikerer, at det bliver en endog meget dyr tilgang og at lukke ned for udviklingen af netop de teknologier, som bliver så afgørende for den grønne omstilling. Ingen kan jo helt præcist forudsige, hvilke teknologier der bliver fremtidens svar. Det eneste, vi med sikkerhed kan sige, er, at vi skal have alle løsninger i spil, hvis vi skal nå i mål med omstillingen.

I stedet for forbud mod enkeltteknologier bør den grønne omstilling af transporten sikres ved to adskilte elementer:

1) Kravene til bilproducenterne bør fokuseres på effektivitet per energienhed (km/kWh). Det vil sikre, at bilerne bliver stadig mere effektive – uanset hvilken energi de kører på.

2) Der skal opstilles overordnede, ambitiøse og teknologineutrale krav til VE i transporten, så omstillingen sker ved at lade det være op til markedet at bestemme, hvilke teknologier der bedst opfylder kravene.

Foruroligende tendens
Transporten er i sit udgangspunkt forbrugernær og domineret af fri konkurrence om at levere de bedste løsninger. Desværre ser vi en stigende tendens til, at løsninger søges fundet i systemverdenen, hvis logikker langsomt, men sikkert sniger sig ind på den transportpolitiske dagsorden.

Som elbranchens direktør Lars Aagaard malerisk beskriver det i EnergiWatch og Jyllands-Posten: ”Nu kravler vi ind over ligusterhækken og ind i parcelhuset, og det er noget helt andet end tidligere”.

For få år siden ville en sådan udtalelse fra elmonopolerne få de fleste politikere til at spærre øjnene op – men ikke i dag. I dag har bekymringen for klimaforandringer medført, at der i stigende grad købes ind på systemtilgangen og forestillingen om, at vi kan planlægge og lovgive os ud af alt. Det kunne vi med udbygningen af den vedvarende energi i el-, gas- og fjernvarmesektorerne, men transportsektoren er noget andet.

Transporten er dynamisk og fleksibel og bæres af konkurrence og forbrugernes frie valg, hvilket hidtil har sikret en effektiv og billig energiforsyning til transporten.

Det er foruroligende, hvis der i stigende grad gives afkald på teknologineutralitet og forbrugertillid og i stedet købes ind på forestillingen om, at vi kan planlægge, forbyde og lovgive os ud af alt. Omstillingen af transporten bør ske på transportens præmisser – ikke på systemets.

 

Forrige artikel Debat: Lad os få passagerafgifter på flyvning Debat: Lad os få passagerafgifter på flyvning Næste artikel Socialdemokrater: Østersøen kan blive det næste vindeventyr Socialdemokrater: Østersøen kan blive det næste vindeventyr