DTU-forsker: Biobrændsel til fly kan blive Danmarks nye eksporteventyr

KOMMENTAR: Danmark har alle muligheder for at blive førende inden for biobrændsel til skibe og fly. Men det kræver politisk vilje til at investere i pilotanlæg, skriver Kenneth Karlson, gruppeler DTU. 

Af Kenneth Karlsson
Gruppeleder Energisystem Analyse, DTU Management Engineering

Hvis Danmark skal blive et CO2-neutralt land, kræver det, at alle sektorer kommer med i den grønne omstilling – også den tunge transport med fly og skibe.

Og det er ikke noget, som vi kun skal overlade til andre, som for eksempel EU og IMO. Tværtimod skal vi se omstillingen af den tunge transport som et nyt grønt eventyr med biobrændsel.

Danske virksomheder kan få førertrøje
Danmark har potentiale til at blive forgangsland inden for produktion af biobrændsel, og regeringen bør derfor afsætte midler til at skubbe udviklingen i gang nu.

Der er to vigtige punkter i omstillingen af tung transport. Det ene er, at biomasseressourcerne kan være en begrænsning. Det andet er, at Danmark skal beslutte, om biobrændselsproduktion skal foregå i Danmark, eller vi vil importere.

For at biomasse kan siges at være CO2-neutralt, må vi kræve, at det er bæredygtigt produceret. Der er stadig usikkerhed om, hvordan vi måler og dokumenterer dette, men i alle tilfælde reducerer dette krav det anvendelige biomassepotentiale.

Biobrændsel til fragt og fly
Med begrænset biomasse til rådighed skal det bruges, hvor det er sværest at finde andre bæredygtige alternativer, det vil sige først og fremmest i store lastbiler, skibe og fly.

Netop derfor er det vigtigt, at danske politikere kigger lidt frem i tiden og tænker over, hvor vi skal bruge biomassen.

Fly og skibe vil i fremtiden kræve store mængder biobrændsler, hvorfor det formentlig giver mere mening at satse på el og elektrofuels til tung vejtransport.

Ny model for energisystemer leverer løsninger
Ovenstående konklusioner kommer fra den nye energisystemmodel TIMES-DK, som DTU har udviklet sammen med Energistyrelsen netop med det formål at finde løsninger for fremtidens energisystem.

Med energisystem mener vi alle sektorer, som bruger energi (raffinaderier, el- og varmeproduktion, husholdninger, erhverv, transport). Hvis vi kigger på et scenario, hvor Danmark opfylder Paris-aftalen, så kan den fremtidige produktion af biobrændsler for eksempel se ud som her:

Behov for politisk satsning
Hvorfor skal biobrændslerne produceres i Danmark? Kan vi ikke bare importere dem? Nej, biobrændsler skal produceres i Danmark, da brændsler til transportsektoren vil være det næste grønne eventyr.

Danmark kan få del i eventyret, hvis vi rykker hurtigt og satser lidt – ellers tager andre lande førerpositionen og medfølgende eksportmuligheder.

Danmark har desuden tre store fordele, som andre lande har svært ved at konkurrere med.

Danmarks tre fordele
For det første har de danske virksomheder og forskningsinstitutioner tilsammen den viden og ekspertise, der skal til for at opbygge stor-skala-biobrændselproduktionsanlæg, herunder biomassekraftvarme, biogas, enzymer, katalysatorer, store varmepumper, pumper, infrastrukturoperatører og også aftagere til brændslerne i form af lastbils-, skibs- og flyflådeejere.

For det andet er Danmark et lille land, som betyder, at mange kender hinanden på tværs af de nævnte brancher, hvilket giver en fordel i planlægning af komplicerede projekter på tværs af sektorer, teknologi og viden.

Den meget flade organisationskultur på forskningsinstitutioner og virksomheder giver også et meget effektivt udviklingsmiljø.

Endelig har Danmark den fordel, at vi allerede har et sektorkoblet og integreret energisystem. El og fjernvarme produceres sammen, varmelagre bruges til at balancere sammenhængen, gasnettet bruges også til grøn gas (opgraderet biogas).

Vind- og solenergi til transportbrændsel
Den fremtidige efterspørgsel efter el og biobrændsler til transportsektoren vil binde energisystemet endnu mere sammen.

Hvis vi placerer en fremtidig produktion af biobrændsler i Danmark, kan vi bruge vind og sol til at lave transportbrændsler, overskudsvarmen kan udnyttes i fjernvarmesystemet og levere op til 20-25 procent af det fremtidige fjernvarmeforbrug.

Der kan også produceres gødning og dyrefoder på disse anlæg.  

Regeringen bør investere i stor-skala-pilotanlæg
Hvis vi ikke satser på at få biobrændselsproduktionen i gang nu – risikerer vi at tabe kapløbet og kan dermed ikke udnytte de nævnte synergieffekter i det danske energisystem og heller ikke forvente at få opbygget et nyt grønt energieksportområde.

Regeringen bør derfor afsætte et milliardbeløb på Finansloven til at investere i et stor-skala-pilotanlæg til intelligent produktion af biobrændsler og dermed skubbe udviklingen i gang.

Samtidig bør de danske virksomheder gå sammen og lave et ambitiøst konsortium med forskningsinstitutioner, så Danmark kommer i førerposition på denne front – ikke på lang sigt, men nu! 

Se mere om fremtidige scenarier for Danmark på http://klimaaftalen.tokni.com

 

 

Forrige artikel FDM: Grøn omstilling i transporten kræver politisk vilje til nye afgifter FDM: Grøn omstilling i transporten kræver politisk vilje til nye afgifter Næste artikel Ida Auken: Selvfølgelig er en million elbiler muligt Ida Auken: Selvfølgelig er en million elbiler muligt