DTU-direktør: Erhvervsliv og forskere skal samarbejde om grøn omstilling

REPLIK: Vi skal væk fra den gammeldags tilgang, hvor forskere selv går ud i det private erhvervsliv med deres viden fra universiteterne. I stedet skal iværksættere og virksomheder inviteres ind i forskningsmiljøerne, skriver Jes Broeng.

Af Jes Broeng
Direktør, DTU Entrepreneurship

Grøn forskning er ikke en garanti for grøn omstilling.

Sådan skriver Partner i Iris Group og tidligere direktør i Erhvervsministeriet, Jens N, i et debatindlæg her i Altinget.

Hans pointe er, at forskere på universiteterne kan skabe nye erkendelser, teste ny teknologi og udvikle nye principper, men at det er forskningsafdelingerne i etablerede virksomheder og iværksættere, der skal omsætte universiteternes forskning til grøn teknologi og bringe dem på markedet. 

Nyholm skriver også, at vejen fra forskning til markedet både er lang, kompliceret og dyr, og det derfor er lige så vigtigt at gøre det nemt og attraktivt at udnytte forskningsresultater kommercielt.

Hans bud er en sammenhængende national strategi for hele kæden fra grundforskning til marked.

Den kæde, som beskrives, er en kæde med mange komplicerede og tidskrævende led hos både universiteterne og de private virksomheder. Og helt afgørende er det led, som forbinder de to verdener.

I projekt Open Entrepreneurship har vi i over to år arbejdet på at øge overførsel af teknologi fra forskere på danske universiteter til private virksomheder ved at udvikle og afprøve modeller for, hvordan samarbejdet mellem de to verdener kan fungere bedst muligt.

Traditionelle rammer skal udfordres
Det vi kan se er, at vejen til succesfuld teknologioverførsel mellem universiteter og erhvervsliv sker ved at udfordre den traditionelle tilgang, hvor forskere åbner virksomheder eller besætter ledende roller i selskaberne.

I projektet fokuserer vi på at skabe rammerne for, at eksterne iværksættere og intrapranører kan udvikle startups i samarbejde med forskere på universiteterne.

Det sker ved, at erhvervsfolkene inviteres ind på universiteterne, hvor de har en aktiv rolle i at modne teknologien.  

Open Entrepreneurship-modellen har et stort potentiale, men vi kan også se, at det tager tid og kræver ressourcer at modne gode ideer.

Det handler helt banalt om, at vejen til de succesfulde koblinger mellem forskere og iværksættere bygges på relationer, og det derfor er afgørende at få opbygget et miljø, hvor disse nødvendige relationer kan etableres.

Grønne partnerskaber
I regeringens netop offentliggjorte grønne forskningsstrategi lægges der politisk op til en prioritering af den 750 millioner kroner store forskningspulje ved at pege på fire såkaldte forskningsmissioner. 

Samtidig lægges der op til strukturelle forandringer i forskningsfødekæden fra grundforskning til kommercialisering af ny teknologi, som omfatter det danske innovationssystem og etablering af grønne partnerskaber mellem forskningsinstitutioner, erhvervsliv, forskningsfonde og alle andre interessenter i den grønne omstilling.

Partnerskaber som skal koordineres af Innovationsfonden.

Danmark taber terræn 
Ifølge Altingets artikel forleden om regeringens forskningsudspil tager de øvrige partiers forskningsordførere positivt imod udspillet, men der er også en rød tråd i de uddybende bemærkninger, som går på en bekymring om dels at styre forskning for detaljeret, og dels hvad prioriteringen betyder for forskning på andre områder.  

Det er en bekymring, som understøttes af en aktuel rapport fra Akademiet for Tekniske Videnskaber og Teknologisk Institut, som peger på, at Danmarks teknologiske konkurrenceevne er under pres.

Ifølge rapporten har vi som land enkelte forskningsmæssige styrkeområder, men taber generelt terræn internationalt – og det kan på sigt gøre Danmark fattigere.  

Grøn omstilling gennem iværksætteri og vækst
Erfaringerne fra Open Entrepreneurship viser også, at forskningsordførerne har en pointe, da det nogle gange kan være svært på forhånd at se det kommercielle potentiale i et forskningsområde.

Det betyder, at nye grønne løsninger kan opstå mange steder – indenfor mange forskningsområder.

Men uanset område, er det afgørende at relationen mellem forskning og omstilling faciliteres på den optimale måde.

Og her er mødet mellem forskere og erhvervsliv et vigtigt missing link.
 

Forrige artikel Greenpeace: Regeringens Greenpeace: Regeringens "hockeystav" er et slag i hovedet på grøn omstilling Næste artikel Grønne ngo'er: Folketinget skal handle på klimaets vegne, ikke spille for galleriet Grønne ngo'er: Folketinget skal handle på klimaets vegne, ikke spille for galleriet