Eksplosion i flytrafik truer klimaambitioner

UDLEDNING: Den globale vækst i flytrafikken er så kraftig, at den ifølge Concito kan udvikle sig til et væsentligt benspænd for ambitionerne om at få reduceret den globale CO2-udledning.

Billigt brændstof, skærpet konkurrence og en voksende global middelklasse har på blot ti år været med at fordoble antallet af flypassagerer.

Det står i skærende kontrast til alle politiske ambitioner om at få knækket klimakurven og reducere det nuværende CO2-udslip markant over de kommende år.

”Det er en voldsomt øget klimabelastning, vi får fra flytrafikken. Det er den del af transportsektoren, som er kommet mest ud af kontrol, og hvor der sker den allerstørste vækst,” siger Torben Chrintz, videnschef i Concito.

Login

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og energi ved DTU.

  Lufttrafikkens klimabelastning

  Vi har længe vidst, at væksten i flytrafikken modvirker bestræbelserne på at reducere CO2-emissionen fra menneskenes aktiviteter.
  I REO (=Ren Energioplysning) har vi siden 1978 advaret imod den voksende CO2-emmission.
  Bl.a. udgav REO i 1990 en 12 siders pjece, Drivhuseffekten, om energi og klima. På bagsiden var listet 7 gode råd, og det ene lød ordret: Endelig kan det blive nødvendigt at ændre en del "vaner" og holdninger, f.eks. begrænse fly-rejser, bilkørsel, bolig-komfort osv.
  Den blev sendt til politikere, journalister, skoler, og alle REO's medlemmer.
  Mange andre har også advaret imod det voksende energiforbrug.