EL: De fossile biler er fortid

DEBAT: Analysen af et stop for køb af nye benzin- og dieselbiler skal give os vigtig viden til det energiforlig, der skal gælde efter 2020, skriver Enhedslistens ordfører for grøn omstilling, Maria Reumert Gjerding.

Af Maria Reumert Gjerding
Grøn omstillingsordfører for Enhedslisten

Det kan være svært at spå om fremtiden. Men som politiker bør man tage bestik af udviklingen og medvirke til, at det danske samfund er på forkant med en global udvikling.

En af de udviklinger, der går stærkt for tiden, er elbilernes indtog blandt personbilerne. Regering og Folketing kan vælge at sidde med hænderne i skødet og afvente denne udvikling, eller vi kan være offensive og hjælpe udviklingen på vej med de fordele, det vil indebære.

Grøn omstilling væk fra fossile brændsler i transportsektoren er en bunden opgave. Ikke bare i Danmark, men i hele verden, og udviklingen er på vej. Bilproducenter verden over har forstået budskabet blandt andet fra klimatopmødet i Paris og har sat turbo på udvikling og markedsføring af især elbiler, skarpt forfulgt af brintbiler.

Politikere i en række lande har taget initiativ til at se nærmere på en udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren. Den svenske klimaminister har anbefalet et EU-forbud mod benzinbiler fra 2030 ligesom også politikere i Tyskland, Norge, Holland og Østrig taler om en udfasning af benzinbiler. Så for mig hersker der ingen tvivl om, at benzin- og dieselbilernes dage er ved at være talte. Det er kun et spørgsmål om tid.

Blid overgang
Også i Danmark skal vi være med i front blandt de lande, der tager opgaven seriøst. For udviklingen sker ikke af sig selv. Tværtimod. Vi kan lave politik, der bremser den grønne omstilling af transportsektoren. Det har vi set med al tydelighed, da et flertal i Folketinget besluttede at indføre afgifter på elbiler, hvilket reelt har sat salget i stå. Ligeså er det muligt at føre en politik, der fremmer den grønne omstilling af bilparken, som vi for eksempel har set i Norge.

I Enhedslisten har vi derfor taget initiativ til et folketingsforslag, der skal give os større viden om, hvornår og hvordan vi får omstillet bilparken i Danmark til ikke længere at køre på fossile brændsler. Radikale Venstre, Alternativet og SF er med på forslaget.

Vi ønsker med forslaget en nærmere analyse af mulighederne, udfordringerne og konsekvenserne for klima, miljø og økonomi, såfremt Danmark sammen med andre lande udfaser salget af personbiler, der kører på fossile brændstoffer, i henholdsvis 2025 og i 2030.

Forslaget vil give os den viden, vi skal bruge, når vi i det energiforlig, der skal gælde efter 2020, skal sætte rammen for en politik, der omstiller bilpark og transportsektor. Ligeledes skal forslaget gøre det muligt for os at sætte en dato for, hvornår det ikke længere skal være lovligt at sælge biler i Danmark, der kører på fossile brændsler. Vi taler her udelukkende om nye biler. Det handler altså ikke om – fra den ene dag til den anden – at forbyde kørsel med benzin og diesel eller blokere for et brugtbilsmarked. Overgangen væk fra biler, der kører på fossile brændsler, vil være jævn og gradvis.

Sidste salgsdato
Klimakrisen løses hverken med el- eller brintbiler alene. Elbiler er også miljøbelastende, fordi batterierne er ressourcekrævende at producere. Så helt centralt i en grøn omstilling af transportsystemet er udbygning med den kollektive transport, så den for mange flere mennesker bliver et attraktivt alternativ til bilen. Men elbiler vil spille en vigtig rolle i fremtiden i det samlede energisystem.

Med vores forslag ønsker vi at gøre Folketinget i stand til at træffe de beslutninger, der er nødvendige, for at Danmark offensivt kan bidrage til omstillingen væk fra fossile brændstoffer i transportsektoren. Og som kan gøre os i stand til at fastsætte en sidste salgsdato for fortidens fossile personbiler.

Forrige artikel Venstre: Nej til forbud mod fossile biler Venstre: Nej til forbud mod fossile biler Næste artikel Ny debat: Skal Danmark forbyde benzin- og dieselbiler? Ny debat: Skal Danmark forbyde benzin- og dieselbiler?
Regeringen nedjusterer forventning til populært klimatiltag

Regeringen nedjusterer forventning til populært klimatiltag

LANDBRUG: Udtag af landbrugets klimaskadelige jorde har slet ikke den håbede effekt, erkender regeringen i sit nye klimaprogram. Det er da ærgerligt, siger klimaminister Dan Jørgensen. Nøgleaktører deler ikke regeringens vurdering.