EL: Lad os stoppe snakken og begynde den grønne omstilling

DEBAT: Det er tragisk at se, hvordan den nuværende danske regering arbejder intensivt for at mindske Danmarks klimaforpligtelser. Det skriver Maria Reumert Gjerding (EL), der kalder på reel handling fra Folketinget.

Af Maria Reumert Gjerding (EL)
Klimaordfører

I morgen skal Folketinget drøfte den danske klimaindsats. Så lad mig lige starte med at ridse situationen op.

Atmosfærens indhold af CO2 er nu på niveau med, hvad det var for fire millioner år siden. Det var før mennesket tog sine første skridt her på jorden – og verden var varmere, vådere og voldsommere – og havet 30 meter højere.

Den massive brug af fossile brændsler – og bioenergi – medfører, at klodens temperatur stiger støt med uoverskuelige globale problemer forude. Får vi ikke bremset klimaforandringerne, vil dagens skybrud og storme blive stadigt mere voldsomme – og overalt på kloden vil livsgrundlaget forværres med alle de følger, det får.

Derfor er det tragisk at se, hvordan den nuværende danske regering arbejder intensivt for at mindske Danmarks klimaforpligtelser. Nogle kynikere bruger endda det argument, at Danmarks klimabidrag er så forsvindende, at det er ligegyldigt, hvad vi gør her.

De 1,5 grader er nærmest for sent

Men vi har i Danmark både viden og økonomi til at vise verden, at det kan lade sig gøre at opbygge et velfærdssamfund uden at belaste klimaet. Det kan bruges til at lægge pres på andre landes regeringer og samtidig inspirere miljøbevægelser i andre lande til at arbejde for samme grønne omstilling under henvisning til, at det kan lade sig gøre.

Danmarks klimabidrag er i sig selv lille. Men vores muligheder for at påvirke verdens udledning er stor.

Der er global konsensus om, at temperaturen højest må stige to grader og helst ikke mere end 1,5 grader. De 1,5 grader er nærmest for sent. Vi har allerede passeret den ene grad, og selvom vi stopper al CO2-udledning i dag, gør en forsinkelseseffekt, at vi i løbet af nogle årtier rammer en balance, hvor temperaturstigningen vil være 1,5 til 1,6 grader.

At holde stigningen under to grader kræver derfor en massiv global indsats, som trods Paris-aftalen i 2015 ikke kan nås med de omstillingsplaner, verdens lande på nuværende tidspunkt har lagt på bordet.

Hvis alle lande gennemfører det, de har lovet i Paris, vil den globale gennemsnitstemperatur nærme sig 3,5 grader.

Anbefalingerne, hvis vi skal holdes under to grader
Lad os derfor kigge på, hvad der faktisk skal til, hvis vi skal sikre, at vi holder os under de to grader:

FN’s klimapanel og andre har beregnet, hvor meget CO2 atmosfæren maksimalt må tilføres, såfremt temperaturen ikke må stige mere end de to grader. Det kaldes CO2-budgettet.

Hvis vi fordeler CO2-budgettet ligeligt mellem alle verdens borgere, så har EU ret til at udlede 50 milliarder tons CO2, og Danmarks andel heri vil i så fald være 600 millioner tons.

Hvis EU skal have en målsætning, som afspejler Parisaftalen, vil EU være nødt til at fastlægge en målsætning om 50 procent reduktion i 2020 i forhold til 1990 og hele 75 procent i 2030.

Langt højere end de klimamål, som EU i dag har fastlagt. EU's nuværende klimaambitioner er altså langt fra tilstrækkeligt til at leve op til løfterne i Paris.

Ser vi på Danmark, vil målsætningen på de 40 procent i 2020 skulle hæves til 70 procent i 2030. Mens det har taget 30 år at nå de 40 procent skal de næste 30 procent nås på kun 10 år.

Det kræver en voldsom øget indsats i forhold til, hvad der hidtil er gjort. Og alle de lavthængende frugter er hentet.

Derfor haster det mere end nogensinde at få gang i den grønne omstilling. Skal vi bidrage aktivt til, at klodens temperatur højest stiger to grader, skal vi både have gang i massive energibesparelser og en udbygning alene med vindmøller på 500-600 MW årligt frem til 2040 samt masser af solceller og geotermi, kombineret med en elektrificering af samfundet - ikke mindst af transporten.

I morgen skal vi diskutere klimapolitik i Folketingssalen. Men det er ærligt talt på tide, at vi stopper snakken og kommer i gang med arbejdet.

Den grønne omstilling skal for alvor have luft under vingerne, og der er nok at tage fat på.

Forrige artikel Vindmølleindustrien: Kriegers Flak afslutter turbulent politisk forløb Vindmølleindustrien: Kriegers Flak afslutter turbulent politisk forløb Næste artikel Concito: Regeringen og Folketinget skal tale den grønne omstilling op Concito: Regeringen og Folketinget skal tale den grønne omstilling op