EL: Venstre klamrer sig til solnedgangsteknologier

DEBAT: Politisk ansvarlighed handler om at forholde sig til moderne teknologisk udvikling – ikke at holde febrilsk fast i fossile køretøjer og håbe på, at markedet styrer samfundet i en fornuftig retning, mener Maria Reumert Gjerding.

Af Maria Reumert Gjerding
Grøn omstillingsordfører for Enhedslisten

Der har altid været mennesker i vort samfund, der har været bekymret over udviklingen. Været nervøse over teknologiske fremskridt, og hvad de måtte bringe.

Frygten for fremtiden kan både være naturlig og helt forståelig. Vi ved, hvad vi har, men ikke hvad vi får.

Samtidig er der altid nogen, der har noget at miste, når nye teknologier gør deres indtog. Nokia og Ericsson fulgte ikke med omstillingen fra traditionelle mobiltelefoner til smartphones og mistede store markedsandele. Det samme skete for Kodak, da al fotografering blev digital og en integreret del af alle menneskers telefon.

Bekymringer hos Venstre
I debatten om, hvornår der skal være en udløbsdato for salget af fossilbiler, har både de teknologi-bekymrede og dem, der virkelig har noget at miste, været på banen.

Venstres Erling Bonnesen er bekymret. Omstillingen væk fra biler, der er drevet af fossile brændstoffer, vil ifølge Bonnesen automatisk medføre ”voldsomme konsekvenser for økonomien og den enkelte dansker.” Især børnefamilier og landdistrikterne vil rammes hårdt.

Hvad der får Venstre til at forudse disse katastrofer er uklart. Det er givetvis også lidt vanskeligt at forklare, al den stund, at omstillingen alene handler om, at bilen tankes med strøm i stedet for benzin.

Fossile biler vil dø
Det er ikke uventet, at Jacob Stahl Otte fra Oliebranchen mener, der skal satses på grønne fossildrevne biler. Her er en branche, der virkelig har noget at miste ved den grønne omstilling.

Stahl Otte indrømmer imidlertid, at bilproducenterne har snydt med teknologien, efterhånden som miljø- og klimakrav til fossilbilerne er blevet skrappere.

Netop bilindustriens håndtering af de skrappere krav viser, at vi har nået grænsen for, hvor grønne de fossile biler kan blive. Derfor har de ingen fremtid.

Og det er vel også en af årsagerne til, at bilproducenter bredt set har kastet sig over elbilerne i stedet. Som direktøren for Hyundai, Mads Ries Lauring, skriver, har bilindustrien indstillet sig på, at diesel er et døende brændstof, og Hyundai vil derfor lancere 14 nye el-, brint- og hybridbiler i løbet af få år.

V's solnedgang
For mig handler politisk ansvarlighed om at forholde sig til samfundets udviklingstendenser, de teknologiske landvindinger og samfundets store udfordringer og påtage sig opgaven med at styre samfundet sikkert ind i fremtiden.

Især når det drejer sig om udviklingstendenser, der netop griber ind i mange menneskers liv. Hvad kan og bør vi gøre politisk, for at vi som samfund udnytter nye teknologiske fremskridt bedst muligt til gavn for alle?

Jeg synes omvendt, det er visionsløst og mangel på politisk mod og ansvarlighed at gøre som Venstre; febrilsk at klamre sig til solnedgangsteknologierne og håbe på, at markedet formår at styre samfundet i en fornuftig retning.

Jeg fristes til at citere Dansk Energi, der i et rammende notat ”Slip frygten for fremtiden” påpeger, at det er en god idé at tage sig tid til at forstå, hvad fremtiden kan byde på.

Giver ikke op
Flere indlæg i debatten foreslår andre virkemidler end et forbud. 

Jeg mener, vi skal have en kombination af virkemidler, hvor vi på den korte bane for eksempel kan gøre som i Norge og på forskellige måder fremme udbredelsen af biler, der ikke kører på fossile brændsler. Det er en strategi, vi har foreslået tidligere, men som vi desværre ikke kunne samle opbakning til – ikke engang under den tidligere S-ledede regering.

Vi giver dog ikke op. Alle partier skal have ret til og mulighed for at blive klogere. Et eventuelt forbud skal således ses som et sidste led i kæden i en helt nødvendig og fuldstændig uomgængelig grøn omstilling af bilparken. 

Forrige artikel Oliebranche: Biler skal ikke på støtten Oliebranche: Biler skal ikke på støtten Næste artikel Direktør: Behov for mere videndeling i klima- og energisektoren Direktør: Behov for mere videndeling i klima- og energisektoren