Uffe Elbæk: Regeringen skal redde æren med nyt energiforlig

DEBAT: Energiforliget skal ikke bare sikre, at vi gør noget for at bremse klimaforandringerne, men sikre at vi faktisk gør nok. Ellers er dets værdi til at overse, skriver Uffe Elbæk, politisk leder for Alternativet.

Af Uffe Elbæk
Politisk leder for Alternativet

Det afgørende spørgsmål i klimadebatten i disse år er ikke, hvorvidt man gør noget for at bremse klimaforandringerne. Det gør de fleste efterhånden. Det afgørende spørgsmål er derimod, om man gør nok. Om man gør nok for at undgå den klimakatastrofe, der ellers venter lige om hjørnet.

Det gør Danmark ikke i dag. Langt fra desværre. Men det skal vi selvfølgelig. En af de vigtige faktorer for at få den ligning til at gå op, er det kommende energiforlig, hvor forhandlingerne skulle være startet her til efteråret, men som nu er udskudt til næste år.

Man kan håbe, at udskydelsen skyldes, at regeringen vil sikre et mere ambitiøst energiforlig, end man ellers havde planlagt. Så der faktisk kan være en god og saglig grund til, at man kalder sig den grønneste regering i nyere tid.

Danmark skal køre på vedvarende energi i 2040
Et afgørende ønske for Alternativet er, at forliget vil være med til at sikre, at Danmark allersenest i 2040 kan være et samfund baseret 100 procent på vedvarende energi.

Jeg ved godt, at det er mere ambitiøst, end det regeringen selv lægger op til med sit 2050-mål, som ærlig talt virker lidt som en tom skal efterhånden, når man kun snakker om fossil uafhængighed og ikke fuldstændig fossilfrihed.

Så derfor er det vigtigt, at energiforliget får indbygget nogle mekanismer, der gør det muligt hele tiden at skrue op for den grønne omstillings tempo i takt med, at videnskaben gør os klogere på, hvordan vi skal reagere på klimaforandringerne og i takt med, at de grønne teknologier udvikler sig.

For hvis vi skal leve op til Paris-aftalen – og det skal vi! – skal vi hæve ambitionerne markant i forhold til dag; så går det ikke, at man aflyser klimamål, og at vi ikke kommer til at nå vores (nu afskaffede) mål for drivhusgasreduktion i 2020.

Og så går det ikke, at regeringen vil give tilladelse til olie- og gasjagt på Lolland og Falster, eller at man vil tømme Nordsøen for sidste dråbe olie. I stedet burde vi stoppe med at give nye tilladelser til fossil efterforskning og indvinding.

Fremtiden byder på besværlige opgaver
Tidligere tiders massive investeringer har sikret, at Danmark er kommet godt igennem omstillingens første faser. Vi har sat gang i et vindmølleeventyr, som har spredt sig til resten af verden og som har produceret store mængder grøn og vedvarende energi.

Nu står vi foran nogle sværere og mere besværlige opgaver: Vi skal blandt andet hurtigt i gang med at reducere drivhusudledningen fra landbruget og transportsektoren.

Jeg ved godt, det er en stor opgave, men lad os da se det som en positiv udfordring. Lad os skabe et landbrug, der producerer mindre kød og mere grønt og dermed bliver mere klimavenligt, og lad os forbedre luftkvaliteten ved at skifte fossilbilerne ud med elbiler. Det er vejen frem. Og den skal bakkes op politisk i langt højere grad, end det er tilfældet i dag.

Det er nogle af de opgaver, energiforliget skal være med til at løse. Jeg glæder mig til at se, hvad regeringen finder på, og jeg håber, at man vil lytte til Alternativet og det stadig voksende kor af videnskabsmænd, forskere, virksomheder, organisationer og politikere, der omgående kræver øgede klimaambitioner.

Sådan kan "den grønneste regering" redde klimaæren.

Forrige artikel KL: Ja tak til langsigtet planlægning, men nej til overplanlægning KL: Ja tak til langsigtet planlægning, men nej til overplanlægning Næste artikel Dansk Energi: Bæredygtig biomasse gør Danmark fri af kul Dansk Energi: Bæredygtig biomasse gør Danmark fri af kul
 • Anmeld

  Preben Skjøth · Tidl. redaktør

  FÅ ORDEN I DINE EGNE SAGER FØRST, UFFE !!!

  Det er tåkrummende pinligt at høre Uffe Elbæk tale/skrive om, at regeringen skal redde æren. Mon ikke det er på tide, at nogen, i utvetydige vendinger, opfordrer legebarnet Uffe til at få orden i eget hus?

  Det er bemærkelsesværdigt, så lidt medierne omhandler de lyssky 450.000 kr.., som Alternativet har fået uden at oplyse noget som helst om det. Havde det været et regeringsparti, havde den ikke fået for lidt med kæmpemæssige overskrifter.

  Men Uffe Elbæk slipper åbenbart godt fra at begå lidt "svindel". Måske fordi Alternativet i den grad er politisk uinteressant. Måske fordi manden bare lækker der ud af på sin egen totalt bundnaive facon. Men det ville klæde, "Mr. nul-indflydelse" at holde lav profil.

 • Anmeld

  Jens Ole · Pensionist

  Lad os skabe

  Forbrugere som bruger mindre kød og forbruger mindre af jordens ressourcer. Skal vi være retfærdige er det ikke kun landbruget som er ansvarlig, men os selv som forbrugere. Og fordi vi ikke er parat til at betale , den pris vi må betale for at vores efterkommere, ikke ,står i en katastrofal klimasituation. De som forsker på området er ikke i tvivl om at målene med klimaaftalen , er næsten usandsynlige.
  Vi må simpelthen ændre vores økonomiske system. Som f.eks. Hvis vi regner væksten ved f.eks kødproduktion må vi finde en måde at kunne indregne omkostninger på klimaet i regnestykket. og hvordan det tærer på jordens resourcer. ´ Selvom det er svært at gøre klima op i kroner. og øre, er der ingen tvivl om at omkostningerne ved kød produktion og begærlig higen efter evig økonomisk vækst , vil få uoverskuelige følger for vores efterkommere. Og allerede har det i den "tredie verden"
  Jeg syntes problemerne er så markante at det ikke er tiden til at gå op i en god tone i folketinget, og at vi kan løse problemerne inden for EU. Det er simpelthen for vattet og bærer ingen frugt. Lad os bringe debatten til de socialle medier. Der er ingen i folketinget som gør noget som kan redde vores efterkommere.
  FN´s klimapanel udfærdige allerede i 1987 en rapport som kaldes Bundtlandrapporten.
  https://da.wikipedia.org/wiki/Brundtlandrapporten
  De som blev beskyldt for at male fanden på væggen har siden 70erne fået ret mhst. klimaændringer og dets katastrofale følger.
  Man anslår at 1/3 af landbrugsjord på jorden går til dyrefoder, men vi destruerer fødevarer som fint kunne spises af vores husdyr. Da det ikke er varmebehandlet må det ikke bruges som dyrefoder af hensyn til mund- og klovsyge ol. Og det er for dyrt. at varmebehandle, men har vi regnet omkostningerne med i prisen , for, at vi opdyrker landbrugsarealer til dyrefoder.
  Hvis jeg skal være bramfri, vil jeg sige at Paris aftalen og Løkkes klimaeventyr, er til at pakke op og skide i.
  Der er absolut ingen politiske vinde der blæser i retning af at gøre hvad vi må gøre iflg. Bundtlandrapporten fra 1987.

 • Anmeld

  Erik Friis-Madsen

  Vedr. "Få orden i dine egen sager først Uffe!!!"

  Kære Preben Skjøth,
  Ud over at din kommentar er aldeles uforskammet og langt under det niveau, man forventer at finde på et seriøst netmedie, så har den intet med de kommende energiforhandlinger at gøre.
  Som "Tidl. redaktør" burde du holde dig for god til at spilde læsernes tid på denne vis.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Uffe Elbæk og Naturvidenskab er åbenbart uforenlige størrelser

  Udskiftning af fossilbilder til batteribiler vil kun betyde en 14% nedsættelse af CO2- transportemissionen, men til gengæld generere 0,012 g kernekraftaffald + en masse partikler og svovl til deponi andet sted, og samtidig koste statskassen 17 milliarder i tabte skatter og afgifter.

  Det holder selvsagt i den virkelige verden. Uffe Elbæk må vel i sit parti råde over bare én person der kan læse indenad og regne lidt på tallene fra el-deklarationerne, og således selv erkyndige sig om sagen.

  Og forslaget om at stoppe olieudvinding i Nordsøen, og undlade at udvinde andre steder i Danmark, betyder jo blot, at olien så kommer fra andre og mere politisk ustabile lande - som Uffe Elbæk så på den måde vil understøtte økonomisk. Det er jo direkte dumt, på den måde at understøtte teokratiske diktaturstater under dække af "Miljø."

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.