Uffe Elbæk: Regeringen skal redde æren med nyt energiforlig

DEBAT: Energiforliget skal ikke bare sikre, at vi gør noget for at bremse klimaforandringerne, men sikre at vi faktisk gør nok. Ellers er dets værdi til at overse, skriver Uffe Elbæk, politisk leder for Alternativet.

Af Uffe Elbæk
Politisk leder for Alternativet

Det afgørende spørgsmål i klimadebatten i disse år er ikke, hvorvidt man gør noget for at bremse klimaforandringerne. Det gør de fleste efterhånden. Det afgørende spørgsmål er derimod, om man gør nok. Om man gør nok for at undgå den klimakatastrofe, der ellers venter lige om hjørnet.

Det gør Danmark ikke i dag. Langt fra desværre. Men det skal vi selvfølgelig. En af de vigtige faktorer for at få den ligning til at gå op, er det kommende energiforlig, hvor forhandlingerne skulle være startet her til efteråret, men som nu er udskudt til næste år.

Man kan håbe, at udskydelsen skyldes, at regeringen vil sikre et mere ambitiøst energiforlig, end man ellers havde planlagt. Så der faktisk kan være en god og saglig grund til, at man kalder sig den grønneste regering i nyere tid.

Danmark skal køre på vedvarende energi i 2040
Et afgørende ønske for Alternativet er, at forliget vil være med til at sikre, at Danmark allersenest i 2040 kan være et samfund baseret 100 procent på vedvarende energi.

Jeg ved godt, at det er mere ambitiøst, end det regeringen selv lægger op til med sit 2050-mål, som ærlig talt virker lidt som en tom skal efterhånden, når man kun snakker om fossil uafhængighed og ikke fuldstændig fossilfrihed.

Så derfor er det vigtigt, at energiforliget får indbygget nogle mekanismer, der gør det muligt hele tiden at skrue op for den grønne omstillings tempo i takt med, at videnskaben gør os klogere på, hvordan vi skal reagere på klimaforandringerne og i takt med, at de grønne teknologier udvikler sig.

For hvis vi skal leve op til Paris-aftalen – og det skal vi! – skal vi hæve ambitionerne markant i forhold til dag; så går det ikke, at man aflyser klimamål, og at vi ikke kommer til at nå vores (nu afskaffede) mål for drivhusgasreduktion i 2020.

Og så går det ikke, at regeringen vil give tilladelse til olie- og gasjagt på Lolland og Falster, eller at man vil tømme Nordsøen for sidste dråbe olie. I stedet burde vi stoppe med at give nye tilladelser til fossil efterforskning og indvinding.

Fremtiden byder på besværlige opgaver
Tidligere tiders massive investeringer har sikret, at Danmark er kommet godt igennem omstillingens første faser. Vi har sat gang i et vindmølleeventyr, som har spredt sig til resten af verden og som har produceret store mængder grøn og vedvarende energi.

Nu står vi foran nogle sværere og mere besværlige opgaver: Vi skal blandt andet hurtigt i gang med at reducere drivhusudledningen fra landbruget og transportsektoren.

Jeg ved godt, det er en stor opgave, men lad os da se det som en positiv udfordring. Lad os skabe et landbrug, der producerer mindre kød og mere grønt og dermed bliver mere klimavenligt, og lad os forbedre luftkvaliteten ved at skifte fossilbilerne ud med elbiler. Det er vejen frem. Og den skal bakkes op politisk i langt højere grad, end det er tilfældet i dag.

Det er nogle af de opgaver, energiforliget skal være med til at løse. Jeg glæder mig til at se, hvad regeringen finder på, og jeg håber, at man vil lytte til Alternativet og det stadig voksende kor af videnskabsmænd, forskere, virksomheder, organisationer og politikere, der omgående kræver øgede klimaambitioner.

Sådan kan "den grønneste regering" redde klimaæren.

Forrige artikel KL: Ja tak til langsigtet planlægning, men nej til overplanlægning KL: Ja tak til langsigtet planlægning, men nej til overplanlægning Næste artikel Dansk Energi: Bæredygtig biomasse gør Danmark fri af kul Dansk Energi: Bæredygtig biomasse gør Danmark fri af kul