Søren Korsholm
Chef for plante-, energi- og klimapolitik i Landbrug & Fødevarer Søren Korshom, mener, det er transportsektoren frem for landbruget, der må stå for skud, når den danske udledning af CO2 skal nedbringes.

En sigende meningsmåling

22. november 2013 kl. 3:00
DEBAT: Søren Korsholm, klimachef i Landbrug & Fødevarer, er glad for, at danskerne har forstået, det ikke kan betale sig at satse på landbruget, hvis udledningen af drivhusgasser skal ned.
| Flere

Af Søren Korsholm
Chef for plante-, energi- og klimapolitik, Landbrug & Fødevarer

 

Altinget præsenterede i fredags 14. november en måling, der viste, at et flertal af danskerne først og fremmest vil se mod transportsektoren, hvis den danske drivhusgasudledning skal reduceres yderligere.

 

Det giver god mening. Udledningen af drivhusgasser fra transportsektoren er steget med 20 procent siden 1990, mens udledningerne fra f.eks. landbruget i samme periode er reduceret med 20 procent.

 

Tallene afspejler selvfølgelig også det stærkt stigende behov for mobilitet, men udviklingen dokumenterer, at det kræver initiativer, hvis regeringens langsigtede målsætning om en fossilfri transportsektor skal indfris. Meningsmålingen afspejler, at det har danskerne allerede forstået.

 

Gas skal nedbringe CO2 

Udfordringen indebærer heldigvis også muligheder for Danmark. CO2-udledningen kan nedbringes gennem en øget anvendelse af gas i transportsektoren, herunder især den tunge transport.

På den måde vil udviklingen i transportsektoren spille fint sammen med energisektorens fortsatte udnyttelse af gassystemet (nu med biogas og andre grønne gasser) som nødvendig back-up kapacitet, når vinden ikke blæser.

Danmark har også gode forudsætninger for at opnå en international styrkeposition på avancerede biobrændstoffer, hvis der er politisk vilje til at hjælpe med at skabe et markedstræk.

 

Det vil være et stort skridt på vejen mod realiseringen af de store vækstpotentialer i den biobaserede økonomi. En ressourcetænkning der også står højt på dagsordenen i EU.

  

Det er bemærkelsesværdigt, når direktøren for den såkaldte tænketank Concito affærdiger meningsmålingen som et udtryk for danskernes manglende viden. Konklusionen bør vel snarere være, at folkeviddet er klogere end det frederiksbergske elfenbenstårn!

 

Danskerne har forstået, at det næppe gavner klimaet at reducere en klimavenlig produktion til fordel for øget produktion i udlandet.


Produktionen skal blive i Danmark
Den danske landbrugs- og fødevaresektor er integreret i en international økonomi, og da effekterne af udledningen af drivhusgasser er globale, er det de globale udledninger, der er afgørende for konsekvenserne.

Dansk landbrug eksporterer i stor stil. Det er med til at finansiere det danske velfærdssamfund.

Det betyder også, at reduceret dansk produktion vil blive afløst af øget produktion andetsteds (medmindre Concito og venner kan bestemme efterspørgslen på svinekød i Asien).

 

Den danske landbrugsproduktion er blandt verdens bedste, og for hver gang en forbruger i udlandet køber en danskproduceret fødevare, spares atmosfæren for CO2. 

 

Her adskiller landbrugsproduktionen sig jo fra eksempelvis privatbilismen. Når jeg vælger cyklen frem for bilen, giver dette jo ikke i sig selv anledning til mere bilkørsel i Kina. Dette forstår danskerne, men altså ikke Concito.

 

Endelig burde det efterhånden være klart, at regneeksemplerne i regeringens klimaplan ikke kan anvendes som beslutningsgrundlag.

 

Regeringen selv har erkendt dette, så det kan undre, at en såkaldt tænketank ukritisk holder fast. Heldigvis er danskerne klogere.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK