Energibranchen om biomasseforslag: "Uheldigt nybrud i dansk energi- og klimapolitik"

DEBAT: Det vil være fuldkommen uhørt, hvis politikerne støtter et lovforslag om ændring i tilskud til biomasse, der markant ændrer lovgivningen bagudrettet, således at det rammer økonomien i de grønne investeringer, vi har foretaget i tiltro til stabile rammer, skriver Lars Gullev, Henrik Bøgh Nielsen og Lars Aagaard.

Af Lars Gullev, Henrik Bøgh Nielsen og Lars Aagaard
Hhv. direktør i VEKS, divisionsdirektør i VERDO og adm. direktør i Dansk Energi

I næste uge skal Folketinget endelig beslutte, om mange tusinde varmekunder på den Københavnske Vestegn og i Østjylland skal have en højere varmeregning. Det bliver konsekvensen, hvis lovforslaget L78 bliver stemt igennem. Lovforslaget fjerner med et uhørt kort varsel et tilskud til kraftvarmeværker i København og Randers, der i stedet for fossile brændsler, bruger bæredygtig biomasse.

På trods af store protester fra branchen og fra lokale politikere har regeringen ad flere omgange afvist at justere lovforslaget, så det håndterer de økonomiske udfordringer, vores varmeområder nu kommer til at stå med.

Senest har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) fremsat et ændringsforslag, der måske på papiret lyder som om, at regeringen imødekommer branchens opråb. Men i virkeligheden har ændringsforslaget ingen effekt for de hårdest udsatte værker og kan kun betegnes som en gratis omgang.

Uheldigt nybrud i dansk energipolitik
Derfor overrasker det os, at det ser ud til, at ministeren kan finde opbakning til lovforslaget blandt Folketingets partier, når flere partier under 1. behandlingen netop opfordrede ministeren til at finde en løsning.

Det er uhørt, hvis Folketinget kan stemme for højere varmeregninger. Det er uhørt, at politikerne kan støtte et lovforslag, der så markant ændrer lovgivningen bagudrettet, at det rammer økonomien i de grønne investeringer, vi har foretaget i tiltro til stabile rammer.

Det er et uheldigt nybrud i dansk energi- og klimapolitik, der vil få store konsekvenser for grønne investorers interesse i at investere i fremtiden. Og vi opfordrer regeringen såvel som Folketinget til at tænke sig grundigt om, inden man behandler lovforslaget for sidste gang.

Løs udfordringerne
Vi er velvidende om, at det kan kræve finansiering fra råderummet at undgå prisstigninger for varmekunderne. Men det skyldes, at regeringen ikke har handlet ansvarligt i tide. I så fald havde man fra starten fremsat et lovforslag, der gav os mulighed for at kunne afskrive samtlige af vores allerede foretagne anlægsinvesteringer, inden tilskuddet stopper. Her har den grønne vilje svigtet. Nu skal alle partier finde den igen.

Lovforslaget tager ikke højde for, at nogle værker i begyndelsen – eksempelvis Avedøreværket i København, som de første 8 år af værkets drift kun brugte en meget begrænset mængde biomasse til testforsøg. Man har i tilsvarende periode modtaget et begrænset tilskud, og værkerne når nu ikke at afskrive den fulde investering, der er gået til at etablere anlægget.  Havde branchen dengang vidst, at de politiske signaler ville ændre sig, havde man gjort tingene anderledes.

Ministeren skriver i et svar til Folketingets energiudvalg, at han ikke udelukker, at man politisk kan håndtere denne udfordring inden for gældende statsstøtteregler. Vi kan kun opfordre til, at man arbejder videre med den mulighed.

Der er meget på spil. Både for den enkelte varmekunde, men også for hele energibranchen og Danmarks renommé som grønt foregangsland. Grøn omstilling er afhængig af grønne investeringer. Men det er klart, at vi og andre investorer i fremtiden nøje må overveje, hvorvidt vi skal gå forrest i den grønne omstilling. Uden stabile rammer – ingen investortillid.

Følg L 78
(Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet)

6/12
2018
11/12
2018
6/12
2018
4/12
2018
29/11
2018
27/11
2018
15/11
2018
13/11
2018
15/11
2018
9/11
2018
8/11
2018
25/10
2018
12/10
2018
12/10
2018

Forrige artikel Konservativ spidskandidat: Fri os fra falske påstande om, at vi ikke vil og gør noget for klimaet Konservativ spidskandidat: Fri os fra falske påstande om, at vi ikke vil og gør noget for klimaet Næste artikel Forsker: Undskyldninger om et komplekst landbrug mindsker ikke CO2-udslippet Forsker: Undskyldninger om et komplekst landbrug mindsker ikke CO2-udslippet