Energinet: Jo, Baltic Pipe gavner faktisk danske forbrugere

DEBAT: Flere sætter spørgsmålstegn ved, om Baltic Pipe er i Danmarks interesse eller alene laves for polakkernes skyld. Men Baltic Pipe er klart i dansk interesse - og en smule i klimaets, skriver Torben Brabo fra Energinet. 

Torben Brabo
Adm. direktør i Energinets TSO Gas og medlem af styregruppen for Baltic Pipe-projektet

Gasledningen Baltic Pipe vil være en styrke for det danske og det europæiske energisystem – og en økonomisk fordel for Danmark.  

Det er derfor, at Energinet foreslår, at Danmark og Polen bygger en gasrørledning, der forbinder de eksisterende norske, danske og polske gassystemer.  

Baltic Pipe er et stort projekt, så det er forståeligt, at projektet giver anledning til debat. Og også bekymring hos de mange lodsejere, der skal lægge jord til.  

Baltic Pipe er også rejst i Folketinget. 30. august er der samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget. Politikerne skal drøfte gasrørledningen, og om Baltic Pipe alene laves for polakkernes skyld.  

Lad mig dog slå fast, at Energinet - som statens selskab for energiinfrastruktur - kun bygger infrastruktur, der understøtter danske samfundsøkonomiske interesser.  

At vi samtidig styrker Polen og andre østeuropæiske nabolande, er kun en win-win situation.

Danskerne bruger mindre gas 
Energinets mål er at sikre en sikker, omkostningseffektiv og billig gasinfrastruktur til de over 400.000 danske gasforbrugere, både husstande rundtom på villavejene og de mange danske virksomheder, der har brug for gas til deres produktion.  

Udfordringen er, at gasforbruget i Danmark generelt er faldende, og med færre forbrugere er der færre til at betale for udgifterne til driften af rørnettet.  

Derfor vil tarifferne og den enkelte forbrugeres udgifter på sigt alt andet lige stige.

Men med betydelige mængder Baltic Pipe-gas i det danske system vil flere forbrugere - også polske - deles om omkostningerne, og forbindelsen vil give et samfundsøkonomisk milliardoverskud til Danmark. Hele overskuddet kommer forbrugerne til gode.  

En typisk husstand vil årligt spare 125 kroner i transporttariffer. For en række af landets store virksomheder vil besparelsen være mange gange større. Blandt andet store virksomheder i landbrugs- og fødevaresektoren, medicinalindustrien og emballagevirksomheder bruger gas.  

Faktisk sker næsten en sjettedel af det samlede danske gasforbrug i knap 50 store virksomheder. 

Et grænseoverskridende marked er godt for Danmark 
Baltic Pipe er imidlertid ikke kun et dansk projekt. Energinets polske pendant, det statsejede Gaz-System, er partner, og Polen vil med Baltic Pipe og norsk gas få konkurrence på gasmarkedet og kunne blive uafhængig af russisk gas. 

Grænseoverskridende energimarkeder, hvor gas, el med videre kan flyde mellem lande, er godt for Europa og højt på EU’s og Danmarks dagsorden, men det kræver infrastruktur, og her spiller gasrørledninger en meget central rolle. 

Gavner den grønne omstilling 
Men hvad så med den grønne dagsorden? Også her er der både et dansk og et polsk element.  

Det danske gassystem, der i 80’erne blev etableret for et tocifret milliardbeløb, over 50 milliarder kroner, er ved at skifte karakter.

Nu bruges det i stigende grad også til at transportere biogas – faktisk vil hele 10 procent af Danmarks årlige gasforbrug i år komme fra biogas. Med lavere tariffer bliver det mere attraktivt at producere biogas ved Viborg og bruge det i Køge eller omvendt.  

Således vil Baltic Pipe også give et lille – men positivt – bidrag til den grønne omstilling i Danmark. Baltic Pipe kan også sikre markant mindre europæisk CO2-udledning. 

Godt nok er norsk naturgas et fossilt brændsel, men Polen er også verdens 10. største kulforbruger, og hvis bare en procentdel af Baltic Pipe-gassen erstatter kul i polske kraftværker, vil det reducere CO2-udledningen.

For eksempel vil 15 procent af gassen i Baltic Pipe svare til den samme mængde el som alle danske vindmøller – på land og til havs - producerede i hele 2017, cirka 15 TWh.  

15 procent vil årligt reducere Polens udledning med mellem 2,9 og 4,3 MTon CO2 - eller op mod 1 procent af landets totale CO2-udledning. 4,3 MTon svarer i øvrigt til 5 procent af den totale danske udledning.

Energinet besøger i de kommende måneder over 550 lodsejere fra Varde i Vestjylland til Faxe Bugt på Sydsjælland.

Det sker som del af godkendelsesprocessen, hvor Energinet bliver klogere på, hvor en gasrørledning kan graves i jorden – for eksempel om lodsejerne har planer om at lave en ny stald, som en rørledning skal tage højde for, om der er særlige drænforhold og så videre. 

Forrige artikel DI til regeringen: Certificering kan sikre, at overskudsvarmen bliver udnyttet DI til regeringen: Certificering kan sikre, at overskudsvarmen bliver udnyttet Næste artikel Økologisk Landsforening præsenterer klimaudspil: Landmænd kan blive Danmarks næste klimahelte Økologisk Landsforening præsenterer klimaudspil: Landmænd kan blive Danmarks næste klimahelte