Energistyrelsens fremskrivning påvirker ikke Ørsteds kulfri-plan

KUL: Selvom det skulle kunne betale sig at fyre op for kulkraftværkerne efter 2023, holder Ørsted fast i målsætningen om at være fri for kul i 2023. Energistyrelsens basisfremskrivning siger ellers, at der vil være økonomi i at genstarte to værker.

Danmarks energiforbrug vil fra 2020 stige efter at have haft en faldende tendens siden 2007, viser Energistyrelsens basisfremskrivning for 2018.

Det er vel at mærke i fraværet af nye tiltag, som altid er forudsætningen for fremskrivningens resultater.

Med datacentrenes indtog og øget energibehov til følge samt fravær af nye vindmølleparker kan det betyde, at det kan betale sig for Danmarks største energiselskab at tage to ellers lukkede kulkraftværker i brug igen i løbet af næste årti.

Login