Energitilsynet beroliger kritikere: Vi sover ikke i timen

REPLIK: De Frie Energiselskaber giver i Altinget indtrykket af, at der ikke er nogen kontrol med energispareordningen. Heldigvis kunne intet være mere forkert, skriver Christian Parbøl. 

Af Christian Parbøl
Kontorchef, Energitilsynet

Jette Miller fra De Frie Energiselskaber har i Altinget 25. april 2018 forskellige betragtninger om den eksisterende energispareordning og især om tilsynet med ordningen.

Det sker i forlængelse af, at Cerius i SEAS-NVE koncernen har trukket et større udbud af energibesparelser tilbage.

Jette Miller foreslår blandt andet et skærpet tilsyn fra Energitilsynets side med selskabets energispareforretning og en gennemgribende kontrol af SEAS-NVEs koncerninterne aftaler med videre.

Energitilsynet kan som tilsynsmyndighed, blandt andet for energispareordningens økonomi, erklære sig enig i behovet for kontrol med ordningen.

Uanset hvad politikerne forhandler sig frem til i det kommende tid, skal der føres et ordentligt og skarpt tilsyn med den eksisterende energispareordning frem til dens udløb.

Vi er i gang
Jette Miller efterlader imidlertid i debatindlægget det indtryk, at der ikke er nogen kontrol med ordningen. Intet kan være mere forkert.

Vi kan forsikre Jette Miller og forbrugerne om, at Energitilsynet fører et aktivt tilsyn. Det gælder også i det konkrete tilfælde med Cerius.  

Vi er nemlig allerede i gang.

Der er tilført ekstra midler til tilsynet med ordningen, og Energitilsynet er på banen i forhold til tilsyn med selskabernes omkostninger.

Det gælder både i forhold til at se bagud i selskabernes tidligere og eksisterende indkøbsaftaler; men i høj grad også i selskabernes nye og fremadrettede dispositioner.

Og her er koncerninterne aftaler, og herunder den konkrete udbudssag fra Cerius, selvfølgelig vigtig. Og derfor er vi allerede gået ind i den.  

Fair konkurrence er et must
Udbud kan være en vej til at få markedspriser på energispareområdet, men… der er et men!

Energitilsynet ser som udgangspunkt positivt på tendensen hos elnetselskaberne til blandt andet at sende dele af eller hele deres energispareaktiviteter i udbud.

Udbud kan være en vej til at markedsgøre aktiviteter og opnå konkurrencedygtige priser for ydelser – også i tilfældet med den lidt abstrakte størrelse ”energibesparelser”.

Men proces, vilkår og betingelser for et udbud er også afgørende for, om de priser, der opnås, er på markedspriser.

Og når et koncerninternt selskab vinder et udbud, er der behov for, at tilsynsmyndigheden går ind og vurderer, om der har været tale om en fair og åben proces på vilkår, som er attraktive for markedsaktørerne.

Og om man derfor kan sige, at en aftale med en koncernintern vinder af et udbud er udtryk for en markedspris, der svarer til prisen indgået mellem to uafhængige aktører for en sammenlignelig ydelse.

En fair og god konkurrence på markedet for energibesparelser giver god samfundsværdi for den eksisterende energispareordning.

Forrige artikel Skovforening: Regeringens energiudspil er for kortsigtet Skovforening: Regeringens energiudspil er for kortsigtet Næste artikel IDA:  Særligt i husholdningernes energiforbrug kan vi hente en klimagevinst IDA: Særligt i husholdningernes energiforbrug kan vi hente en klimagevinst