Enhedslisten: Alternativist fremfører forfejlet kritik af vores klimaplan

REPLIK: Folketingskandidat Theresa Scavenius påstår, at Enhedslistens klimaplan er en individualisering af klimapolitikken. Men Enhedslisten mener det stik modsatte: at klimaet er for alvorligt til at blive overladt til markedet eller individet, skriver Jon Burgwald og Mai Villadsen. 

Af Jon Burgwald og Mai Villadsen (EL)
Hhv. klima- og energipolitisk rådgiver for Enhedslisten og folketingskandidat

Kandidat for Alternativet Theresa Scavenius fremførte forleden en kritik af Enhedslistens klimaplan. Den går på, at vi med planen har fokuseret alt for meget på, hvad der er brug for nu og her og ikke på alle de positive, afledte effekter af at bekæmpe klimaforandringerne.

Det er mildt sagt en underlig kritik. Enhedslisten er selvfølgelig enige i, at det på alle planer vil være en katastrofe, hvis vi ikke bremser klimaforandringerne. Effekten kan langtfra gøres op i penge og økonomi og vil have konkrete, forfærdelige konsekvenser for millioner af mennesker på hele kloden.

Derfor er det også klart, at der vil være en lang række positive konsekvenser ved at handle. Og det går meget længere end klimaet.

Det vil være godt for vores drikkevand, vores insekter, vores natur og vores luft. Og ja, det vil være billigere at handle nu i stedet for at vente på forskning, som eksempelvis regeringen gerne vil.

Finansiering på plads
Der, hvor kæden hopper af, er, når Scavenius ikke mener, at der nu og her vil være konkrete udgifter til den grønne omstilling. Hvis vi skal skabe et flertal bag vores plan – og det skal vi – bliver vi nødt til at have finansieret tiltagene krone for krone.

Det har vi gjort med vores plan – desværre modsat Alternativets. Vi har finansieret en udfasning af fossilbiler og en omstilling af landbruget. Vi har finansieret udskiftning af olie- og gasfyr og støttet energirenoveringer for almindelige borgere. Vi har fjernet de borgerliges undskyldninger for at sidde med hænderne i skødet.

I Enhedslisten mener vi, at de umiddelbare omkostninger af den grønne omstilling ikke skal have en social slagside – og derfor skal grøn omstilling altid følges med økonomisk omfordeling, så nye afgifter ikke rammer socialt skævt.

Det kan kun lykkedes, hvis vi faktisk anviser finansiering af vores politiske forslag. Vi håber inderligt, at Alternativet og Scavenius også har den indstilling.

Social lighed og grøn omstilling
Vi vil gerne, sammen med Alternativet, bruge kræfterne på at kritisere regeringens manglende klimahandling – samtidig med at vi håber, at I er vores allierede, når vi mener, at social lighed og grøn omstilling skal gå hånd i hånd.    

Samtidig vil vi, stik imod Scavenius’ påstand, sørge for, at det er slut med gratis forureningstilladelser til de store virksomheder, og vi vil stoppe med at subsidiere det klimaintensive landbrug.

Scavenius' sidste kritik er, at Enhedslistens plan er et knæfald for individualiseringen af klimapolitikken. En sær indstilling, når man som Scavenius er folketingskandidat for et parti, som har foreslået en lang række individuelle afgifter.

Det virker måske, som om det gik lidt hurtigt, da Scavenius læste Enhedslistens plan. Vi vil nemlig det stik modsatte af individualisering og tager netop fat på den samfundsmæssige omstilling af produktionen.

Det er et kardinalpunkt for Enhedslisten, at klimaforandringerne er for alvorlige til at blive overladt til markedet eller til den enkelte. Det er et fælles ansvar, som vi skal løse sammen.

Enhedslisten har som det første parti leveret et svar på, hvordan vi kan gøre det. Det svar håber vi på, at Alternativet fremadrettet vil samarbejde om at få gennemført.

Forrige artikel Concito: Laboratoriekød har kolossalt miljø- og klimapotentiale Concito: Laboratoriekød har kolossalt miljø- og klimapotentiale Næste artikel Rasmus Nordqvist: Kun en europæisk Green New Deal kan stoppe klimakrisen Rasmus Nordqvist: Kun en europæisk Green New Deal kan stoppe klimakrisen
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.