Enhedslisten: Giv 100.000 kroner i tilskud til købere af elbiler

KLIMA: Klimakompensation for flyrejser, stop for nye benzin- og dieselbiler i 2025 og CO2-afgift på landbruget. Det er blandt forslagene i Enhedslistens nye klimaudspil, der bliver præsenteret onsdag.

Danskerne skal have kontant belønning for at skifte benzinslugeren ud med en elbil.

Det mener Enhedslisten, der med et nyt klimaudspil vil give op til 100.000 kroner i tilskud til de, der vælger at købe en elbil.

Udspillet består af 78 konkrete tiltag, der ifølge Enhedslisten kan få Danmark til at leve op til klimaforpligtelserne i Paris-aftalen. Forslagene spænder vidt og har enten været igennem regnemaskinen hos konsulenterne EA Energianalyse, Det Miljøøkonomiske Råd eller bygger på svar fra ministerierne.

"Mange har nok spurgt sig selv, om det overhovedet kan lade sig gøre at nå i mål med den grønne omstilling og forhindre de værste klimaforandringer. Det har jeg selv. Med vores klimaplan beviser vi, at der er god grund til optimisme," siger Enhedslistens Pernille Skipper i en pressemeddelelse.

Samlet skal det ifølge Enhedslisten være med til, at Danmark i 2040 ikke udleder flere drivhusgasser, end vi optager.

Ifølge Pernille Skipper er forslagene i klimaudspillet nøje sammensat, så det ikke kommer til at vende den tunge ende nedad.

”Der skal store beslutninger til, men det kan lade sig gøre at foretage den nødvendige omstilling i tide. Også uden at vende verden på hovedet og uden at dem, der har mindst skal betale."

Kritik fra Radikale
Både fra SF og Alternativet er der ros til dele af udspillet.

Det er dog ikke alle, der er lige positive stemt overfor forslagene. 

Radikales klimaordfører Ida Auken siger til Politiken, at det er klart, at Enhedslisten "skruer lidt op for det hele", når det ikke er dem, der skal sidde med regeringsansvaret. 

"Vi vil for eksempel også have en CO2-reduktion, som er markant højere end regeringens i 2030. Der siger Enhedslisten 70 procent, mens vi siger 60 procent, fordi vi skal have det til at hænge sammen i virkelighedens verden," siger Auken.

I industriens verden giver forslaget heller ikke lutter genklang. Direktør for Dansk Industri Trine Roed mener ikke, at Enhedslisten har styr på finansieringen.

Få fem nedslag i udspillet her:

 • Grøn check:
  Et stort grundlag for Enhedslistens udspil er, at indtægter fra afgifter på blandt andet fly og benzin skal kompensere folk med lav- og mellemindkomster.
  Det skal ske ved at forhøje den grønne check, som blev indført i 2010 for at kompensere for grønne afgifter.
 • Udfasning af benzin- og dieselbiler:
  Enhedslisten vil stoppe salget af nye dieselbiler i 2022 og benzinbiler i 2025. Det er fem år tidligere end år 2030, som regeringen forslog i deres klimaudspil. 
  Derudover vil Enhedslisten fjerne de seneste lempelser på registreringsafgiften, og hæve skrotningspræmien på biler, som kører på fossilebrændsler fra 2.200 kroner til 20.000 kroner.
  Og så forslår Enhedslisten at indføre et tilskud på 50-100.000 kroner til de, der køber en elbil i perioden år 2020-2025. 
 • CO2-afgifter på landbruget:
  Partiet vil sætte CO2-afgifter på husdyr, afgrødedyrkning og kunstgødning.
  Konkret vil Enhedslisten have, at hver landbrugsbedrift skal betale 700 kroner per udledt ton CO2 fra 2027.
  Derudover skal landmændene tilbydes et årligt klimatjek, hvor de kan få hjælp til den grønne omstilling.
 • Offentlig transport og differentieret flyafgifter:
  Ifølge udspillet skal en pulje på to milliarder kroner over fem år gå til bedre offentlig trafik i yderområderne.
  Derudover skal 15 milliarder kroner over ti år gå til at sikre hurtigere togforbindelser og højere hastigheder på jernbanenettet.
  Og så skal differentierede flyafgifter sørge for, at det er dem, der flyver mest og længst, der skal betale flest afgifter. Enhedslisten forslår i udspillet en afgift, der stiger i takt med antallet af flyvninger, rejsens længde og hvor meget plads man optaget i flyet.
 • Hævning af ulandsbistanden
  I udspillet ønsker Enhedslisten også at hæve den samlede klimastøtte til de fattige lande til fem milliarder kroner i alt.
  Partiet vil blandt andet omprioritere 1,1 milliarder kroner af den erhvervsrettede udviklingsbistand til klimabistand. Derudover hæves udviklingsbistanden med 3,7 milliarder kroner frem mod 2030.

Udspillet bliver præsenteret onsdag den 13. februar klokken 14 på Christiansborg.

Forrige artikel Vismand: Regeringens skrotningspræmie er ineffektiv Vismand: Regeringens skrotningspræmie er ineffektiv Næste artikel Dansk forhandler om EU’s nye gas-aftale: Det er godt nyt for kritikerne af Nord Stream 2 Dansk forhandler om EU’s nye gas-aftale: Det er godt nyt for kritikerne af Nord Stream 2