EOF: For meget spin styrer debatten om energispareordningen

REPLIK: Fakta er, at olieselskaberne lige fra starten i 2006 har bidraget effektivt til energispareindsatsen – og det vil vi også gøre fremover. Det skriver Michael Mücke Jensen fra Energi- og olieforum i et svar til Dansk Energi.

Af Michael Mücke Jensen
Teknik- og miljøchef i Energi- og olieforum

Kamilla Thingvad fra Dansk Energi stiller i et svar til Jette Miller fra De Frie Energiselskabers kritik af energispareordningen spørgsmålet: Skal fakta eller spin styre debatten om energispareordningen?

Det er der kun et svar på – fakta.

Desværre glemmer Kamilla Thingvad selv at holde sig til fakta og undlade spin i sit indlæg, når hun rejser kritik af olieselskabernes indsats i energispareordningen.

Så lad os derfor holde os til fakta. Olieselskaberne har lige fra starten i 2006 bidraget effektivt til energispareindsatsen, og det vil vi også gøre fremover.

For at få fakta på plads

El-, gas- og fjernvarme-selskaberne har for at indgå i energispareaftalen fra 2016 – 2020 stillet krav om, at deres samlede mål reduceres med cirka 20 procent. Olieselskaberne ønsker derimod frivilligt at fastholde deres nuværende mål.

Det på trods af at forbruget af fyringsolie er faldet med mere end 60 procent, siden olieselskaberne frivilligt gik ind i energispareaftalen. I samme periode er forbruget af naturgas, el og fjernvarme kun faldet med mindre end 10 procent.

Bare lige for at få fakta på plads.

Men ellers er vi enige med Kamilla Thingvad i, at det er en udfordring for hele energispareindsatsen, at de politiske rammer for ordningen frem mod 2020 endnu ikke er på plads her et år efter den nuværende aftale formelt udløb.

Kamilla Thingvad har også ret i, at det er de enkelte selskabers samlede omkostninger, der skal ses på, når vi sammenligner indsatsen. Og her skal vi også have fakta på plads.

Energistyrelsens årlige benchmark af energiselskabernes samlede omkostninger til energispareindsatsen viser, at olieselskaberne år for år hører til blandt de energiselskaber med de laveste omkostninger.

Så vi deler fuldt ud Kamilla Thingvads håb om, at debatten fremover sker på et faktuelt grundlag.

Forrige artikel Rambøll: Regeringens forsyningsstrategi bygger på et løst grundlag Rambøll: Regeringens forsyningsstrategi bygger på et løst grundlag Næste artikel Dansk Byggeri: Energispareindsatsen undermineres af solvarme og varmepumper Dansk Byggeri: Energispareindsatsen undermineres af solvarme og varmepumper
Kommuner køber elbusser fra Kina

Kommuner køber elbusser fra Kina

GRØN OMSTILLING: Langt de fleste elbusser produceres i dag i Kina, der for øjeblikket viser muskler på det voksende europæiske marked for offentlig grøn transport. Både Roskilde og København har været på indkøb.