E.ON-direktør: Vi risikerer at ende som en sort benzin-ø i et elektrisk Europa

DEBAT: Regeringen må ændre kurs og lette afgiften på elbiler, hvis vi skal være vores opgave som grønt foregangsland voksent. Det mener E.ON-direktør Tore Harritshøj, der frygter de manglende ambitioner på elbilområdet.

Af Tore Harritshøj
Administrerende direktør for E.ON Danmark

2016 var på mange måder et usandsynligt år. Imod alle odds vandt Donald Trump det amerikanske præsidentvalg, Storbritannien stemte sig ud af EU, Leicester City vandt Premier League, og ved et hemmeligt folketingsvalg fik vi en ny trekløverregering.

En nyhed, som dog ikke fik megen opmærksomhed, var, at 2016 blev det hidtil varmeste år, siden vi begyndte at måle temperaturen for godt 130 år siden.

Arktiske temperaturer steg med mere end 20 grader over normalen, og ud over at den slags giver tøsne, så burde det også give anledning til panderynker.

Desværre er forklaringen bag de manglende avisoverskrifter jo nok den, at det næppe kan ses som en nyhed længere.

Næsten hvert år det seneste årti har været det varmeste år, og på den måde er temperaturstigningerne blevet en slags new normal. Vi har simpelthen vænnet os til, at temperaturen stiger en smule hvert år.

Godt med grøn optimisme
Derfor er det også opløftende, at den nye regering lægger op til, at Danmark igen skal blive et grønt foregangsland. Regeringen er med deres egne ord grønne optimister.

Faktisk vil regeringen ikke kun gå forrest i den grønne omstilling, de vil også arbejde hårdt for, at andre lande øger deres ambitionsniveau, så vi undgår temperaturstigninger på mere end 1,5 grader (vi har allerede rundet 1,3 grader).

Og det lader til, at regeringen mener det. Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) arbejder i EU-regi for, at det skal blive dyrere at udlede CO2 i Europa, og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) rejser rundt og fortæller om Danmarks 40 års erfaringer med grøn omstilling.

I den fortælling står det danske vindeventyr centralt, og som Lars Christian Lilleholt ganske rigtig pointerede for nylig, så havde vi aldrig haft vindeventyret og den afledte grønne eksport på mere end 70 milliarder kroner i dag, hvis teknologiudviklingen ikke var blevet støttet i sin tid.

Retningen er sat
Baggrundsmusikken for den grønne omstilling er, at vi skal den vej under alle omstændigheder. Enten af lyst eller af nød. EU arbejder helt konkret hen imod at bryde olieafhængigheden, mindske luftforureningen og lette omstillingen mod en elektrisk bilpark.

I den forbindelse har Danmark fået et mål om at sænke CO2-udledningerne med 39 procent inden for landbrug og transportområdet sammenlignet med 2005-niveau.

Skal transportsektoren bare tage sin andel af reduktionerne, vil det ifølge Klimarådet kræve godt 1 million elbiler i 2030. Det er med andre ord en stor opgave, som vi ikke kan fortsætte med at skubbe foran os. Opgaven er dog langtfra uoverkommelig.

Med en af Europas mest finmaskede ladeinfrastrukturer og relativt korte afstande har vi nogle af de bedste forudsætninger for at nå målet.

Udfordringen er således ikke teknologisk. Årsagen til, at elbiler ikke fylder så meget i bybilledet, er, at vi har indrettet afgiftssystemet til at favorisere sort energi. Ud over at strøm beskattes godt tre gange hårdere end diesel og dobbelt så hårdt som benzin, så stilles elbiler også uforholdsmæssigt dårligt i afgiftssystemet.

Klimarådet har tidligere påpeget det uhensigtsmæssige i at afgiftspålægge elbilernes batterier, da merprisen ikke afspejler en øget forbrugsværdi. Alligevel beskatter vi dyr og grøn teknologi, der ikke bidrager med mere luksus, og som vi – på papiret i hvert fald – gerne vil fremme.

Eneste EU-land, der trækker i den forkerte retning
Derfor er det også glædeligt, at regeringen lægger op til at elektrificere persontransporten.

Det er et rigtigt og vigtig mål. Det er paradoksalt, at mens andre lande iværksætter forskellige støtteordninger for at få flere elbiler på vejene, så trækker Danmark som det eneste EU-land i den anden retning.

Vi skal have løst dette problem, hvis vi vil undgå, at Danmark ender som en diesel- og benzin-ø midt i et elektrisk Europa. Og den risiko er reel. Mens Danmark har et mål om at være fossilfri i 2050, så arbejder Sverige henimod en fossilfri transport i 2030, flere europæiske storbyer planlægger at udfase dieselbiler inden 2025, og Norge har netop rundet de første 100.000 elbiler. Til sammenligning blev der solgt ca. 1.000 elbiler og over 220.000 fossile biler herhjemme i 2016.

Når registreringsafgiften på elbiler fordobles fra de nuværende 20 procent til 40 procent per 1. januar, så behøver vi ikke den store kugleramme for at regne ud, at vi er på gal kurs. Ved årsskiftet bliver en VW e-Golf elbil ca. 25.000 kroner dyrere, mens en VW Golf benzinbil bliver ca. 11.000 kroner billigere. 

Træk i arbejdstøjet i 2017
Et afgiftssystem, hvor fossile brændsler favoriseres, og elbiler straffes, harmonerer ikke med regeringens målsætninger. Det er nødvendigt at omlægge registreringsafgiften, så det afgørende bliver, hvor meget bilen forurener, og ikke hvor meget den er værd.

Derfor håber jeg, at VLAK-regeringen trækker i arbejdstøjet allerede i januar for at løse elbilernes akutte afgiftsproblem. Vi har ikke råd til, at endnu et år går tabt. Til det er opgaven, vi står over for, simpelthen for stor og for alvorlig. Det ville være et oplagt nytårsforsæt fra regeringen. Ingen mener vel, at det skal være dyrere at være elbilist?

 

 

Forrige artikel Energibranchen: Varmepumper sætter skub i grøn omstilling Energibranchen: Varmepumper sætter skub i grøn omstilling Næste artikel Rederiforeningen efter valget af Trump: Brancherne må vise vejen for klimaet Rederiforeningen efter valget af Trump: Brancherne må vise vejen for klimaet
 • Anmeld

  Flemming · It arkitekt

  Ikke kun miljø, velfærd på spil

  Tænk hvis computere og it-udstyr var belagt med 150% afgifter oven i momsen. Så ville vi have brugt energi på at tune programmer til små billige computere i stedet for at udvikle nye smarte programmer til de nyeste computere. Vi ville med andre ord halte bagefter og ikke haft de it virksomheder, vi har i dag.

  Det samme gælder i forhold til biler og registreringsafgiften på disse. Den forsinker og udskyder adoptionen af den nyeste teknologi, herunder elbiler, sikkerhedsudstyr mm og dermed nye Forretningsmodellen og muligheder for vores virksomheder.

  Vi skal så løbe endnu hurtigere på alle andre områder for at kompensere det tabte på transportområdet for at sikre vores velfærdssamfund.

  Det er usmart og tjener ingen, allermindst de mest udsatte i samfundet

 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  El biler er et vigtigt skub i den grønne omstilling

  Pointen i indlægget er helt klar. Medmindre ens målsætning er at bremse den grønne omstilling så er det tude tosset ikke at satse massivt på elbiler. Desværre er den nuværende regering for de to største partiers vedkommende ledet af klimaskeptikere der som Lilleholt udtrykte det synes at forskernes alarmklokker i forhold til klimaforandringer er for elitær. Regeringen har med vanlig tæft for sabotering af den grønne omstilling sikret massive skattelettelser for dyre benzinslugende biler så der nu kører rigtig mange nye biler på de danske veje der om få år vil være teknisk forældede. En side effekt af denne satsning er at niveauet for luftforurening i vores byer vil blive ved med at stige så regeringen skal finde på nye finter til at skjule den reelle luftforurening for borgere og EU .

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Brugte bilers overlevelse

  Ja! Den manglende erkendelse af, at forbrændingsmotorernes tid er ved at være yt resulterer i, at mange fortsat skifter nedslidte gammeldags biler ud med lidt mindre nedslidte gammeldags biler. Resultat: vores industri får ikke mulighed for at kunne deltage i udviklingen af applikationer til elbiler, hvilket der om ganske kort tid bliver et enormt marked for. Hertil kommer en fortsat unødvendig stor miljøbelastning; ikke mindst fra dieselbiler uden partikelfiltre.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Kun bil nr. 2 er en elbil, også i Norge

  Altså: Elbilen er en meget dyr teknologi hvilket ses af det faktum, at den skal fritages for normale bilafgifter for at være konkurrencedygtig. Så: Benzin- og dieselbiler løser transportbehovet bedre, samtidig med at de skæpper seriøst i statskassen. Dertil kommer, at elbiler jo ikke er specielt "grønne" når hovedparten af elektriciteten kommer fra kul- og naturgasproduceret el, hvilket jo er situationen i DK. Ydermere repræsenterer batteriet en vægtig miljøbelastning som "de grønne" stadig ikke vil tale om.

  I Norge og Californien og andre steder med mange penge blandt borgerne er der efterhånden mange elbiler. Men det er jo bil nr. 2. Det er "konebilen" til den lille indkøbstur og til turen hen i Golfklubben, så elbilen repræsenterer bare et luksus merforbrug blandt de bedrestillede.

  Det er forståeligt at mennesker som Tore Harritshøj der lever af at sælge elbiler advokerer for sagen med lidt tynde argumenter, men det er uforståeligt at såkaldte "grønne NGO-ere" går på limpinden og støtter ham, når benzin- og dieselbiler beviseligt ikke er årsag til mere CO2 eller anden afdunstninger end elbiler i livscyklussen.

 • Anmeld

  Helge Rasmussen · Maskinpasser

  I toppen af den globale magtpyramide ses finans- og industri-sektoren.

  14 milliarder dollars om dagen er statssubsidier til fossil energi.
  De ansvarlige beslutningstagere er enige om at 35 milliarder tons CO2 årligt, ikke har betydning for den globale opvarmning.

  Udledningen af CO2 kan nedbringes med 11 procent, hvis man frem mod 2020 fjerner statsstøtten til fossile brændsler i 20 udvalgte lande. Det konkluderer en rapport fra Nordisk Ministerråd.

  https://ing.dk/artikel/nordisk-ministerraad-drop-statsstoette-til-fossile-braendsler-og-spar-co2-179725

  Tidlig død, øgede sygehusudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, ødelagte bygninger og nedsat udbytte fra landbruget. Det er bare nogle få af mange skadelige påvirkninger fra luftforurening, som hvert år koster de europæiske lande milliarder af euro.

  https://ing.dk/artikel/luftforurening-koster-europa-op-mod-14-billioner-kroner-om-aaret-172533

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Skal vi ikke holde os til DK ?

  Kære Helge Rasmussen: Jeg skal ikke gøre mig klog på "Hele Verden" men blot til Din tekst anføre, at fossil energi Danmark IKKE er statsstøttet, men derimod hårdt afgiftsbelagt. Dertil kommer, at køretøjer der direkte anvender fossilt brændstof ydermere er afgiftsbelagt med 150% + en løbende afgift der jævnt hen andrager 2½ til 3 % årligt af anskaffelsesprisen. Så på en bils levetid i Danmark er der pålagt 190% afgift !

  Så stop det sludder om at fossilt brændstof er statsstøttet, når sagen er, at det holder velfærdsstatens finanser oppe. Og her er elbiler den store skurk. De kan ikke bidrage til statens finanser og deres miljøregnskab "from cradel to cradel" afviger på ingen måde fra almindelige biler når de kører under danske forhold.

 • Anmeld

  Helge Rasmussen · Maskinpasser

  Re.:Bertel Johansen · Maskinmester

  Skal vi ikke holde os til DK ?

  Den globale opvarmning er et globalt problem!

 • Anmeld

  Simon Ross Stenger · Studerende

  Vildledende "statistik"

  Undskyld mig, men hvis Tore Harritshøj ikke ønsker at forvirre sine læsere bliver han nødt til at stoppe med at sammenligne æbler og pærer som han gør i nedenstående udklip:
  "... Norge har netop rundet de første 100.000 elbiler. Til sammenligning blev der solgt ca. 1.000 elbiler og over 220.000 fossile biler herhjemme i 2016."

  Den sammenligning er jo fuldstændigt meningsløs?

 • Anmeld

  Flemming · It-arkitekt

  Elbilens samlede livstids udledning af CO2 mm er under det halve af benzin- og dieselbilers

  Elbilers samlede udledning af CO2 fra vugge til grav, dvs. incl. produktion og destruktion af batterier er i USA ca det halve af udledningen fra fossile biler (se en gennemarbejdet artikel om det her: http://blog.ucsusa.org/rachael-nealer/gasoline-vs-electric-global-warming-emissions-953).

  I 2015 leverede vindmøller over 42% af det samlede el-forbrug i Danmark (http://energinet.dk/DA/El/Nyheder/Sider/Dansk-vindstroem-slaar-igen-rekord-42-procent.aspx), og tallet er stigende. Samtidig udnytter vores kraftvarmeværker den fossile energi langt bedre end nogen bil kan komme i nærheden af. Dvs. at selv el fra afbrænding af fossile brændsler reelt forurener mindre end i en fossil bil, fordi samme brændsel også udnyttes til fjernvarme.

  Elbiler i Danmark forurener derfor netto langt mindre end fossile benzin- og dieselbiler. Og så udstøder de slet ingen gift, der hvor de kører, f.eks. i byerne.

  Derfor vil man se et boom i salget af elbiler indenfor få år i Europa og resten af verden, når de tangerer produktionsprisen på fossile biler. Det er så småt ved at ske allerede, undtaget i Danmark! Fordi man har valgt at indfase registreringsafgift på elbilerne og dermed lade dem stige i stedet for falde i pris.

 • Anmeld

  Knud · Tekniker.

  @flemming

  Nu skal man altid passe på med at sammenligne over landegrænser. Af dit link kan du se at der sammenlignes med en benzinbil der kører ca 7 - 8 km/l. Herhjemme er den gennemsnitlige benzinbil noget mere økonomisk. Derfor holder dine argumenter ikke helt.

  Hvordan vil du foreslå at vi skal financiere det hul der ville blive hvis vi afgiftsfritog elbiler og fortsæter med at fritage El til bilerne for afgift?. Det vil banke et kæmpe hul i statskassen.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Norge har vandkraft og vi har lidt vind, så

  Sammenligningen med Norge der har vandkraft i elnettet og med USA der har også har masser af vandkraft og bruger A-kraft er helt hen i vejret.

  Det rigtige tal for vedvarende energi i DK-elnettet er (SEAS-NVE) Vind-skrald-biogas 13%, A-kraft 20% og fossilt kul, gas og olie 67 %.

  Så stop nu den misinformationskampagne med en masse vindenergi i elnettet til elbiler. Det er der jo slet ikke, og CO2 partikler, svovl mv. er langt højere fra elproduktionen til en elbil end den er fra en moderne benzin- eller dieselbil på rene brændstoffer.

  Desværre er der også politikere der hopper på misinformationskampagnerne fra vindindustrien og fra tåbelige NGO-ere i såkaldte "miljøorganisationer," men så længe biler og toge ikke vil acceptere at stå stille når det ikke stormer, er vindenergi som transportdrivmiddel via elnettet ren idioti.

  Heldigvis har elselskaberne styr på specifikationeren og kan oplyse om de korrekte tal - hvis man gider se efter.