Esben Lunde: Klimaafgifter vil skade dansk landbrug

LANDBRUG: Afgifter på CO2-udledninger fra landbruget vil ikke nødvendigvis gavne klimaet, siger fødevareministeren, der bakkes op af Landbrug & Fødevarer. Danmarks Naturfredningsforening kalder det en automatreaktion.

Det kan være en god forretning for samfundet, hvis landbruget nedbringer sin udledning af drivhusgasser.

I en netop offentliggjort rapport opfordrer vismændene i De Økonomiske Råd derfor politikerne til at lægge afgifter på de områder af landbruget, der udleder CO2 og andre drivhusgasser.

Primært fordi det også vil medføre lavere udledning af kvælstof og ammoniak, regner vismændene sig frem til, at det vil bidrage med 0,4 milliarder kroner om året til dansk økonomi.

Login