FDEL: Kommission giver utilstrækkelige svar på transportens udfordringer

DEBAT: Eldrupkommissionen har gjort et solidt stykke arbejde, men resultaterne skuffer. Danskernes mobilitet skal gentænkes, så vi får nedsat antallet af biler og udslippene fra dem, skriver Anna Hilden.

Af Anna Hilden
Formand, Elbilforeningen FDEL

Eldrupkommissionen har gjort et solidt stykke arbejde for at besvare en opgave, der var vanskelig fra starten – at fremme de grønne biler, uden at det koster statskassen dyrt.

Desværre skuffer resultatet. Udslipsreduktionen ved selv den mest vidtgående af de fire modeller, som kommissionen foreslår, er bedrøveligt lille i betragtning af, at transporten er én af de største udledere.

Derfor er politikernes opgave nu ikke at vælge mellem én af de fire modeller. Opgaven er at sætte et ambitiøst udslipsmål for persontransporten og tage de nødvendige beslutninger, der kan realisere den.

Det handler om flere grønne biler, men det handler i endnu højere grad om at gentænke vores mobilitet, så vi i fremtiden kan klare os med færre personbiler på vejene.

Der er ikke meget at hente hos kommissionen (eller i kommissoriet), når det gælder vores generelle mobilitetsmønstre.

De afgiftsmæssige tiltag, som kommissionen foreslår, kan derimod sagtens være en del af værktøjskassen til begrænsning af udslippene.

Bevar de høje registreringsafgifter
Kommissionen foreslår fortsat lav registreringsafgift på elbiler og en delvis omstilling til en model baseret på udslip.

I Elbilforeningen mener vi overordnet set, at det er den rigtige vej at gå. De fleste nye biler, der sælges i dag, vil stadig være på gaden i 2030.

Derfor er det vigtigt at bremse inflowet af de mest forurenende biler til markedet. Det gøres bedst med fortsat høje registreringsafgifter.

De foreslåede lempelser for plugin-hybrider er derimod en rigtig dårlig idé, da klimagevinsten ved pluginerne er meget usikker. Det gælder også og i særdeleshed for firmabilerne. Firmabiler på ren el skal til gengæld fremmes særskilt.

Kommissionen har også set på afgifter, der påvirker brugen af bilerne. De foreslår en forhøjelse af afgifterne på benzin og diesel, og det bifalder vi selvfølgelig, da det direkte og umiddelbart påvirker, hvor attraktivt det er at køre fossilt.

På samme måde skal vi have lave afgifter på al strøm til transport, og det skal ikke afhænge af, om strømmen er købt gennem en ladeudbyder eller direkte hos elselskabet. 

Miljøzoner bør realiseres
Desværre har kommissionen ikke lyttet til Elbilforeningens og andres primære anbefaling, nemlig indførelse af afgifter på kørsel.

Kommissionen foreslår godt nok en flad vejafgift, men den er ikke synderlig adfærdsregulerende, ud over at den måske får nogle udenlandske bilister til at fravælge Danmark som rejsemål eller gennemfartsland.

Vi er med på, at der er en teknologirisiko ved et intelligent roadpricingsystem. Men vi kan sagtens allerede i dag gå en del af vejen. Miljøzoner i byerne vil være en god start og vil også have gavnlige effekter på sundhed og trængsel.

Differentierede befordringsfradrag, der gør det mere attraktivt at vælge elbilen som pendlerbil, er et overset virkemiddel, som vi stærkt vil anbefale politikerne at se på.

Kommissionen skal nu i gang med at se på ikke-afgiftsmæssige tiltag til fremme af de grønne biler. I Elbilforeningen ved vi, hvad der skal til, for at forbrugerne tager det grønne bilvalg, og vi glæder os til at bidrage.

Nøglepunkter her bliver ladere for beboere i boligforeninger uden egen parkeringsplads, reel tilgængelighed af offentlige ladere uden kontrakt, en opstramning af ladestanderbekendtgørelsen og pligt for det offentlige til at gå foran og vælge elbiler alle de steder, hvor det er muligt.

Forrige artikel FH: Borgerne skal løse klimakrisen – ikke kun teknologien FH: Borgerne skal løse klimakrisen – ikke kun teknologien Næste artikel 69 grønne iværksættere til Mette Frederiksen: Vi kan ikke leve op til klimamål uden højere afgifter 69 grønne iværksættere til Mette Frederiksen: Vi kan ikke leve op til klimamål uden højere afgifter
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.