Finanslovforslag: Her er konsekvensen for klimaet

FINANSLOV: Regeringen vil med finansloven tilbagerulle klimatiltag, som ellers ville give op mod 480.000 ton CO2-reduktion. Oveni spares penge, der er afsat til klimatiltag i 2018-19, og så kan lettelse af NOx-afgiften føre til øget udledning, oplyser minister.

Med regeringens forslag til finanslov for 2016 tilbagerulles forventede CO2-reduktioner på op til 400.000 ton, som ellers blev lanceret med SR-regeringens finanslov for 2015.

Det fremgår af et skriftligt svar fra energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Af svaret fremgår det, at klimatiltagene på finanslovsaftalen for 2015 vurderes at reducere CO2-udslippet for mellem 280.000 og 480.000 ton. Og med V-regeringens udspil tilbagerulles tiltag, der svarer til mellem 270.000 og 400.000 ton.

Tallene skal tages med forbehold da effekten af de allerede anvendte midler i 2015 er vanskelige at fastsætte præcist, skriver ministeren.

Tilbageruller penge til senere tiltag
Lilleholt oplyser samtidig i svaret, at regeringen vil tilbagerulle den reserve på 400 millioner kroner, der ellers var aftalt under SR-regeringen til tiltag på baggrund af Klimarådets anbefalinger i 2018 og 2019.

Den nye mere grønne BoligJobordning kan til gengæld medføre en mindre drivhusgasudledning, mens en afskaffelse af NOx-afgiften – som også foreslås – kan føre til en øget udledning, skriver ministeren.

”Regeringens klima- og energipolitik bygger på grøn realisme. Det betyder, at der skal være sammenhæng mellem målene i energipolitikken og de midler, vi har til rådighed,” skriver Lars Chr. Lilleholt som begrundelse for regeringens omprioritering af klimatiltagene.

Læs hele svaret fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt her.

Login