Fleksibilitet er ikke science fiction

DEBAT: Med en ny model for elmarkedet og mulighed for at timeafregne alle forbrugere, vil fleksibilitet i langt højere grad blive et konkurrenceparameter, ligesom energieffektivitet er i dag. Det skriver branchechef Helle Juhler-Verdoner fra Intelligent Energi ovenpå et indlæg fra Dansk Erhvervs Søren Büchmann Petersen.

Af Helle Juhler-Verdoner,
Branchechef for Intelligent Energi

Dansk Erhvervs Søren Büchmann Petersen beskriver på Altinget det problematiske i, at den voksende mængde vindenergi ikke altid er der, når vi har brug for den. Det giver naturligvis nogle udfordringer, som skal løses. Et energisystem med stor andel af vind vil medføre større fluktuationer i energisystemet. For bedre at kunne balancere forbrug og produktion, ser vi i Branchefællesskabet en nødvendighed i at kunne skabe støre sammenhæng mellem vores forbrug.

En af mulighederne for at skabe større sammenhæng mellem forbrug og produktion er at skabe mulighed for at kunne flytte rundt på forbruget, når det er nødvendigt. I fremtiden vil der således være behov for både at kunne sænke forbruget og øge forbruget, bl.a. ved at flytte væk fra kogespidsen. Fleksible løsninger som benævnt af Søren Büchmann Petersens, er set fra vores stol ikke science fiction. Løsningerne er der, vi anvender dem blot endnu ikke.

Brug for ny model for elmarkedet
Det er i dag muligt både at styre på varmepumper, køling, ventilation, og mulighederne vil øges i fremtiden. En lang række virksomheder har løsningerne på hylderne. Mens andre tager dem i brug. Bosch har for eksempel en intelligent varmepumpe på markedet, der ud over at sikre store energibesparelser også har indbygget muligheden for fleksibelt forbrug. Mens den danske virksomhed Cronborg har installeret varme- og køleløsninger hos flere kunder lige fra Arla til stationshuset på Ågerup station. Denne type løsninger betyder i praksis, at man kan opvarme eller køle en kontorbygning, når strømmen er billig, og alligevel sikre den valgte komforttemperatur, når medarbejderne møder på arbejde.

Varmepumpen er udviklet på trods af, at der endnu ikke er de nødvendige økonomiske incitamenter til fleksibelt forbrug i Danmark. Med en ny model for elmarkedet og muligheden for at timeafregne alle forbrugere, vil fleksibilitet i langt højere grad blive et konkurrenceparameter, ligesom energieffektivitet er det i dag.

Buffer i energisystemet
Potentielt set vil mange af Dansk Erhvervs medlemmer kunne flytte dele af forbruget til andre tidspunkter, hvor strømmen er billig. Mængden, der kan flyttes, afhænger af de økonomiske incitamenter og type af virksomhed. I dag overser vi, at der er et ikke ubetydeligt potentiale i selve bygningerne i form af varme, køling, ventilation mv.

I Branchefællesskab for Intelligent Energi har vi konservativt vurderet, at fleksibelt forbrug vil kunne bidrage med ca. 500 MW fordelt mellem boliger, handel, service og den offentlige sektor. Forbruget vil kunne flyttes eller afbrydes i perioder op til 4 timer. Dermed får vi stillet en kapacitet til rådighed, som kan anvendes som buffer i energisystemet.

Vi er glade for, at Dansk Erhverv over for sine medlemmer har taget fat i temaet. Vi vil rigtig gerne være med til at forløse potentialet og stille viden og hjælp til rådighed. Gevinsten vil komme alle til gavn og kan aflæses på bundlinjen.

Forrige artikel Kommer danskerne til at opleve flere strømafbrydelser? Kommer danskerne til at opleve flere strømafbrydelser? Næste artikel Tænketank: Ingen energiunion uden et indre energimarked Tænketank: Ingen energiunion uden et indre energimarked