Møllgaard: Udnyt mulighederne i den grønne gas

DEBAT: Biogas ser allerede nu ud til at være samfundsøkonomisk konkurrencedygtig med andre flydende brændstoffer udvundet fra vedvarende energi. Andre grønne gasser er stadig i udviklingsfasen, men udviklingen går stærkt mod det rene gas, skriver medlem af Energikommissionen, Peter Møllgaard.

Af Peter Møllgaard
Forskningsdekan, Copenhagen Business School, medlem af Energikommissionen

Kvikke hoveder i gasbranchen omdøbte hurtigt Energikommissionen til Elektrificeringskommissionen. Og det er jo rigtigt, at Energikommissionen så elektrificering som afgørende for den fortsatte integration af vedvarende energi i energisystemet.

Ambitionen om, at Danmark skal være et lavmissionssamfund i 2050, skal realiseres via en effektiv, markedsbaseret kombination af vedvarende energi, energieffektivisering og elektrificering.

Men i transitionsperioden vil naturgassystemet give fremragende muligheder for at spille en særlig rolle, indtil de fossile brændsler kan fases helt ud. Vi har et velfungerende naturgassystem, som er etableret i 1980’erne og 1990’erne og som er i rigtig god stand. På lang sigt kan gassystemet bruges til at distribuere grønne vedvarende gasser, når og hvis de i fremtiden bliver konkurrencedygtige.

Det er også baggrunden for, at Danmarks tre gasdistributionsselskaber Dansk Gas Distribution, HMN Naturgas og NGF Nature Energy i november lancerede interessefællesskabet Grøn Gas Danmark, for at oplyse om den rolle, gasnettet spiller i den grønne omstilling.

Gas kan sikre forsyningssikkerheden
Selskaberne bag Grøn Gas Danmark er ansvarlige for gasnettet, der sammenlagt udgør en investering på 55 milliarder kroner. Det sikrer gasforsyning med usædvanlig høj forsyningssikkerhed til danske virksomheder og over 400.000 husstande.

En af de fordele, som gas har over el, er, at det allerede nu er økonomisk muligt at lagre gas i store mængder. Danmark har to store gaslagre, som i fremtiden også kan bruges til CO2-neutral grøn gas. Lagrene gør gassen velegnet til at fungere som en buffer, som kan sikre forsyningssikkerheden, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner, og vi derfor ikke får vind- og solenergi ind i el-systemet.

Forskellige energiformer skal komplementere hinanden
Og der er ved at komme godt gang i den grønne gas. I de sidste tre år er produktionen af grøn gas steget lige så meget som i de foregående tredive. Grøn gas blev allerede i 2014 integreret i gasnettet. I 2018 forventes 11 procent af gassen i nettet at være grøn. Så også i gassystemet er den grønne omstilling i fuld gang. Den omstilling er muliggjort af mange års intens forskning i grønne gasser.

For Grøn Gas Danmark er det vigtigt, at fremtidens energisystem indrettes, så de forskellige energiformer komplementerer hinanden. Det kræver, at sammensætningen af fremtidens energisystem indrettes, så vi opnår størst udbytte af de forskellige energiformer.

Det ligger fint i forlængelse af Energikommissionen anbefaling om, at Danmark sikrer, at gassystemet også i fremtiden skal være velfungerende, og at det udnyttes i den grønne omstilling med en tvedelt rolle.

For det første skal den fossile naturgas i transitionen stadig anvendes samfundsøkonomisk effektivt. I transitionen vil det være smart at bruge gas i gasmotorer til produktion af elektricitet, når den vedvarende el er knap og prisen på den høj.

Det bidrager til forsyningssikkerheden for det samlede energisystem. Desuden vil fossil gas i stigende grad blive brugt til transport.

For det andet vil den fortsatte brug af gassystemet bane vejen for de grønne gasser. Vi forventer på længere sigt, at grønne gasser vil blive brugt til industriel produktion, til spidslast-el-produktion og til transport.

Biogas ser allerede nu ud til at være samfundsøkonomisk konkurrencedygtig med andre flydende brændstoffer udvundet fra vedvarende energi. Andre grønne gasser er stadig i udviklingsfasen, men udviklingen går stærkt mod det rene gas.

Forrige artikel Connie Hedegaard: Mon Løkkes grønne snak overlever flyveturen hjem fra Paris? Connie Hedegaard: Mon Løkkes grønne snak overlever flyveturen hjem fra Paris? Næste artikel Dansk Energi til forskere: Vi drikker gerne dialogkaffe med resten af energiverdenen Dansk Energi til forskere: Vi drikker gerne dialogkaffe med resten af energiverdenen