Forskningsdirektør: Der skal fart på klimaløsningerne i Afrika for hele verdens skyld

DEBAT: Offentlige og private organisationer og virksomheder skal sætte skub i klimaindsatser i Afrika for afrikanernes og resten af verdens skyld, skriver John Christensen, direktør for UNEP DTU Partnership.

Af John Christensen
Direktør for UNEP DTU Partnership

Ambitionerne skal hæves, og klimaindsatsen gøres mere markedsvenlig, hvis klimamålene skal indfries og Afrika undgå en klimakatastrofe.

Afrika er et kontinent med stort potentiale inden for klimavenlig udvikling. Men det er samtidig også et kontinent, hvor mange lande og mennesker, der allerede lever en udsat tilværelse, allerede mærker de negative effekter af klimaforandringerne.

For at vende udvikling og styrke både den afrikanske og globale klimakamp bliver offentlige og private organisationer og virksomheder nødt til i højere grad at være med at udvikle og igangsætte klimaindsatser i Afrika sammen.

Udvikling uden at gentage tåbelighederne
Overalt i verden arbejder lande og byer på at opfylde deres nationale bidrag til Paris-aftalen og FN's 17 verdensmål. Det er et arbejde, der er vigtigt, lige meget hvor i verden det foregår.

Ser man på tre nøgleområder i Afrika, nemlig energi, landbrug og urbanisering, er der både store udfordringer og et endnu større potentiale i målene fra Paris.

Som et eksempel kan nævnes energisektoren. Millioner af mennesker lever uden adgang til strøm, så der er brug for, at der sættes fart på udviklingen af elproduktion og distribution.

Det kan gøres uden at gentage vestens olie- og kulbaserede model. Her har grøn energi potentialet til at forsyne millioner uden at udlede CO2.

Samtidig viser undersøgelser, at initiativer, der hjælper landmænd med tilpasning til klimaforandringerne, også er med til at afhjælpe sult i østafrikanske landsbyer.

Grøn vækst i Afrika er vigtigt for hele verden
Afrika er et kontinent i eksplosiv vækst. Det er vigtigt, ikke bare for indbyggerne på det enorme kontinent, men for hele den globale klimaindsats, at den vækst bliver baseret på en bæredygtig udvikling.

Der er behov for at mobilisere privat kapital og kompetencer og danne partnerskaber på tværs af de private og offentlige sektorer, både i Afrika og herhjemme.

Danske virksomheder og organisationer, som har stor international styrke og erfaring med klima- og miljøvenlige teknologier, kan drage nytte af dette potentiale for investeringer og udvikling.

Handling og ambitioner skal drives fremad
For at øge fokus på behovet for en styrket indsats og på de løsninger og succeshistorier, som allerede eksisterer, vil den første Africa Climate Week blive afholdt 9.-13. april 2018 i Nairobi, Kenya.

Det er planen, at det skal blive et tilbagevendende årligt event, som vil drive både handling og ambitioner fremad.

Fra Danmark vil UNEP DTU Partnership som medarrangør af ugen bidrage med flere eksperter, der vil vise, hvordan landene kan prioritere klimateknologier, og hvordan man kan sikre bæredygtig udvikling ved hjælp af markedsmekanismer.

UNEP DTU Partnership har i mange år sammen med FN's klimasekretariat, Verdensbanken, UNDP og den Afrikanske Udviklingsbank afholdt Africa Carbon Forum. I år bliver Africa Carbon Forum afholdt for tiende gang og fungerer som grundstenen i klimaugen.

Africa Carbon Forum har gennem det årti bidraget til at fremme klimavenlige investeringer ved hjælp af markedsbaserede tilgange, økonomiske instrumenter og klimarelateret finansiering.

Men på trods af de mange års arbejde er der stadig et godt stykke vej tilbage. Derfor vil forummet i år netop sætte fokus på emnerne energi, landbrug og urbanisering.

Ambitionen er at være med til at inspirere fremtidens klimaindsats og partnerskaber på tværs af disse sektorer.

Forrige artikel Økologisk råd: Regeringen lammer EU-forhandlinger om vedvarende energi Økologisk råd: Regeringen lammer EU-forhandlinger om vedvarende energi Næste artikel VedvarendeEnergi: Energiaftalen skal belønne klimabevidst forbrug VedvarendeEnergi: Energiaftalen skal belønne klimabevidst forbrug
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.