Forsyningsselskaber: Usikre rammer om biomassen skader den grønne omstilling

DEBAT: Biomasse sikrer danskerne grøn og billig varme, men er truet af usikkerhed om rammevilkårene. Mindre støtte til bæredygtig biomasse kan skade varmeforsyningen flere steder i landet, skriver en række ledere for forsyningsvirksomheder.

Af Kim Frimer, Rasmus Sielemann Christensen, Per Tærsbøl, Søren Edlefsen og Klaus Markussen
Hhv. direktør i Verdo, direktør i Bornholm Energi og Forsyning, formand for Forsyning Helsingør, formand for Assens Fjernvarme og formand for Hillerød Forsyning

Vi befinder os midt i en stille grøn revolution.

I disse år er bæredygtig biomasse som træflis og træpilller med til at smide kul og gas på porten i alle dele af landet, og ikke bare i de store byer.

Samtidig er vores værker med til at sikre, at danskerne har strøm i stikkontakten i 99,99 procent af tiden.

Vi repræsenterer alle kraftvarmeværker, som er i gang eller har omstillet til bæredygtig biomasse.

Fælles for os er, at beslutningen om at gå grønt er forberedt længe og grundigt, fordi det er lange og meget store investeringer, der tales om.

Og vi har taget investeringerne, fordi man fra politisk side har ønsket at fremme brugen af bæredygtig biomasse på bekostning af fossile brændsler, og dermed har vi foretaget investeringerne i tiltro til, at vi har kunnet regne med, at rammevilkårene var stabile.

Og derfor skriver vi nu denne kommentar.

Dyrere varmeregning på vej
Hvis rammerne ændres, vil det ikke blot skade klimaet og den danske forsyningssikkerhed.

Det vil også føre til en højere varmeregning på mellem 500-1500 kroner til varmeforbrugere – ikke mindst i de dele af landet, hvor økonomien ikke blomstrer i samme tempo som i storbyerne. 

Derfor er det afgørende, at de eksisterende rammer omkring biomassen fastholdes, ikke mindst elproduktionstilskuddet til biomasse – den såkaldte 15 øre – der har tilskyndet til valget af grøn kraftvarme.

Vi står samtidig over for den udfordring, at grundbeløbet udfases i 2018.

Vi har derfor arbejdet hårdt på at finde grønne løsninger, som lever op til den nuværende lovgivning og fastholder eller sænker kundernes varmepris.

Det er lykkedes med biomassen.

Urimeligt med usikre rammer
Vi vil derfor på det kraftigste advare imod, at man nu ændrer på de vilkår, som vi har lavet massive investeringer på baggrund af.

Det er ikke rimeligt, hvis man ikke kan stole på de rammevilkår, der netop skal skabe den nødvendige sikkerhed for, at man som investor investerer i store anlægsprojekter.

Det vil være et alvorligt slag mod kollektiv varmeforsyning og den grønne omstilling i Assens, Helsingør, Hillerød, Randers og Rønne.

I de kommende år er biomassen afgørende for den grønne omstilling af vores energisystem i Danmark.

Det håber vi på politisk opbakning til at kunne gennemføre til gavn for vores kunder og klimaet. 

Forrige artikel DI: Støt det europæiske kvotesystem og drop nationale afgifter DI: Støt det europæiske kvotesystem og drop nationale afgifter Næste artikel Peter Brixen: Drop det ensidige fokus på målene for vedvarende energi Peter Brixen: Drop det ensidige fokus på målene for vedvarende energi