Velux Gruppen: Fremtidens energikrav til bygninger rammer skævt

DEBAT: Med Ole Birk Olesen (LA) som ny transport-, bygnings- og boligminister er det tid til et paradigmeskift i reguleringen af byggeriet. Det mener Ulrich Bang fra Velux Gruppen, der vil have øget fokus på at reducere bygningers CO2-udledning.

Af Ulrich Bang
Senior Director for Public Affairs & CSR i Velux Gruppen

Tiderne skifter, og der er utallige eksempler på, at fremtiden er svær at forudsige, og at man til tider bliver nødt til at lave planer om og skifte retning, hvis det kræves.

Og nej, dette debatindlæg vil ikke handle om den politiske situation i USA og ej heller Brexit, men om noget så konkret som det danske bygningsreglement.

Tænk i nye baner
Grunden er, at en ny undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at de politisk fastlagte krav til bygningers energiforbrug fra energiforliget i 2008 hverken er privatøkonomisk eller samfundsøkonomisk rentable, som ellers forventet.

Ergo er det på tide at tænke i nye baner, så byggeriet ikke bliver dyrere end nødvendigt.

Jeg tilslutter mig derfor Det Økologiske Råd, Dansk Byggeri m.fl. og opfordrer til, at der på baggrund af den nye undersøgelse foretages en revurdering af de fremtidige energikrav til bygninger fra 2020.

I forbindelse med dette bør vi også tage højde for bygningernes reelle CO2-udslip, da der i den nuværende tilgang til byggeriet kun er fokus på bygningers energiforbrug og CO2-udledning i selve brugsfasen.

Inddrag bygningsmaterialer og bortskaffelse i CO2-beregningen
Vi bør også inddrage den udledning, som bygningsmaterialer og komponenter samt bortskaffelsesprocessen står for. Det er jo tosset, hvis vi reelt øger CO2-udslippet, men går og tror, at vi sænker det.

Derudover er der også brug for, at vi i højere grad får inddraget bygninger som en aktiv del af fremtidens energisystem.

Det er med andre ord positivt, hvis vi kan få åbnet op for en politisk debat om, hvad fremtidens krav til vores byggeri skal være, og mit håb er, at man fortsætter den danske tradition med ikke kun at have fokus på en lav energiregning, men også fokuserer på vigtigheden af et sundt indeklima.

Vi opholder os 90 procent af tiden indendørs, hvilket gør, at bygninger spiller en nøglerolle for vores helbred, produktivitet, indlæring osv.

De nuværende krav til byggeriet har været gavnlige for os og resten af branchen. Industrien var inddraget i processen med at få udformet klare og konkrete mål for de fremtidige krav, byggeriet skal leve op til, hvilket har været kendt af markedet 12 år før ikrafttrædelsen.

Brug for bredt forlig
Dette understøtter innovationsindsatsen i byggebranchen, og vi håber selvfølgelig, at disse gode erfaringer også vil danne grundsten i et forhåbentlig kommende bredt forlig.

Der er nok at tage fat på, og derfor håber vi, at den nye minister Ole Birk Olesen (LA) vil være med til at se på, hvordan en nytænkning af krav til vores bygninger også kan tage højde for den reelle CO2-udledning og indtænke bygningers rolle i energisystemet samt give god økonomisk mening for både husejere og samfundet som helhed.

Vi stiller gerne vores erfaring og viden til rådighed og ser frem til et godt samarbejde med ministeren.

Forrige artikel Dansk Energi: Nu må det stoppe Dansk Energi: Nu må det stoppe Næste artikel Naboer til vindmøller: Mere havvind er et tigerspring for den grønne omstilling Naboer til vindmøller: Mere havvind er et tigerspring for den grønne omstilling