Gasnet-ejer: Gas spiller også en rolle i fremtidens energisystem

DEBAT: Gas vil spille en anden rolle i fremtidens energisystem, end det gør i dag. For eksempel kan gas spille en vigtig rolle i de energiintensive processer og som brændsel i sektorer, der ikke direkte kan elektrificeres, skriver Ole Kalør.

Af Ole Kalør
Administrerende direktør i Evida

Som en del af Danmarks klimaplan skal naturgassen ud af rumopvarmningen. Evida arbejder aktivt for at gøre det nemt at skifte varmekilde samtidig med, at vi fortsat sikrer et effektivt gasdistributionsnet. Vi arbejder lige nu målrettet på at være klar til at tage imod et stigende antal ønsker om afkobling efter nytår, når afkoblingsordningen er trådt i kraft, Finansloven er vedtaget, og midlerne er afsat.

Gassen vil fortsat have en vigtig rolle i industrien. For som klimaministeren henviser til i Klimaprogrammet, peger ”Klimapartnerskabet for energi og forsyning” og ”Klimapartnerskabet for energiintensiv industri” på, at en udbygning af biogasproduktionen er et nødvendigt redskab for nå 70 procents målsætningen.

Biogasanlæg er et vigtigt element for at sikre et grønnere energisystem, fordi de omdanner gylle, halm og andre organiske restprodukter til grøn biogas, der gør, at vi kan reducere den danske CO2-udledning og forbruge mindre naturgas fra Nordsøen. Når året er omme, vil der være tilkoblet mere end 50 biogasanlæg til nettet. På nuværende tidspunkt er 23 procent af gassen i nettet grøn, og det er således over en fordobling sammenlignet med 2019.

Som klimaministeren skriver i Klimaprogrammet, kan biogas bruges de steder i industrien, hvor det ikke er muligt at elektrificere. Det kan for eksempel være i de energiintensive processer og som brændsel i sektorer, der ikke direkte kan elektrificeres. Det kan også være som led i Power-to-X-processer, hvor vind laves til brint og videre til andre grønne brændsler, så hele samfundet – også tung transport, skibstrafik og flytrafik – kan blive grønnere. Her kan gasnettet være del af den infrastruktur, som muliggør udvidet anvendelse af Power-to-X.

Spidsbelastning på kolde dage
Derudover vil gas også fremover blive brugt som spidslast og reservelast i fjernvarmeproduktion. Fjernvarme produceres af flere energikilder: Solvarme, overskudsvarme, varmepumper, biomasse og geotermi. Men fjernvarmen baserer også cirka 20 procent af sit energiforbrug på gas.

Evida og Dansk Fjernvarme har sammen lavet en undersøgelse, der viser, at behovet for gas til spidslast fremover forventes at stige, fordi varmepumper nok kan dække det grundlæggende varmebehov, men på kolde vinterdage med spidsbelastning, må der suppleres, og det vil være mest fordelagtigt, at det sker med gaskedler. Det gælder også for den reserve, der skal sættes ind, hvis andre energikilder svigter.

Gasdistributionsnettet vil således stadig spille en rolle i fremtidens energisystem. En anden rolle end i dag - men stadig en vigtig rolle.

Forrige artikel Klimabevægelsen: Forureneren betaler-princippet findes reelt ikke i Danmark Klimabevægelsen: Forureneren betaler-princippet findes reelt ikke i Danmark Næste artikel Morten Helveg: EU-strategi for havvind er godt nyt for Danmark Morten Helveg: EU-strategi for havvind er godt nyt for Danmark