Greenpeace: Danmark skal fremskynde afvikling af olie-gas i Nordsøen

DEBAT: Danmark bør i tråd med Paris-aftalens mål sige stop for nye olie/gas-licenser, indstille efterforskning og fremskynde udfasningen af produktionen fra eksisterende felter i Nordsøen. Det skriver Tarjei Haaland fra Greenpeace.

Af Tarjei Haaland

Klima- og energirådgiver i Greenpeace

Verdens lande har med den globale klimaaftale i Paris vedtaget et langsigtet mål om at begrænse den globale temperaturstigning til under to grader – og om at arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader i forhold til præindustrielt niveau.

Hvis stigningen i den globale middeltemperatur skal holdes på 1,5 grader, så skal 85 procent af de påviste reserver af fossile brændsler forblive i jorden.

Alene de globale reserver af olie- og gas har et CO2-indhold, der er det dobbelte af det CO2-budget, som vi kan tillade os at afbrænde, hvis 1,5-målet skal opfyldes med 50 procent sandsynlighed.

Men ser man på de aktive reserver af kul, olie og gas, som i dag er i produktion eller under konstruktion, så er CO2-indholdet 2,4 gange større end 1,5 graders-budgettet – og 30 procent højere alene for aktive reserver af olie og gas.

Den klare skrift på væggen er altså, at nye investeringer til efterforskning for at finde nye reserver af fossile brændsler må ophøre. Pengene skal i stedet anvendes til energieffektivisering og udbygning med vedvarende energi.

Men også indvinding fra nogle af de aktivt producerende felter og miner skal altså stoppes, før de er udtømte.


Kilde: "The Sky's Limit" (Oil Change International)

Det er på den baggrund, at Greenpeace var i mod åbningen af den 7. udbudsrunde, og kritiserede, at regeringen i april i år gav tilladelse til 16 nye licenser i Nordsøen til 12 selskaber.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) virker ikke til reelt at have forstået, hvad Paris-aftalens mål indebærer for den nødvendige udfasning af både vores forbrug og produktion af fossile brændsler, når han blot fire måneder efter Paris godkendte nye licenser i Nordsøen.

Endnu mere hovedrystende er det, at regeringen nu lægger op til at ville forbedre de økonomiske rammevilkår for Mærsk Oil, som har truet med at stoppe Thyra-feltet i 2018, hvis ikke vilkårene forbedres.

Men hverken Mærsk eller andre olieselskaber skal have øget statsstøtte til fortsat olie- og gasproduktion, som er med til at undergrave opfyldelse af Paris-aftalens mål.

Olien skal blive i jorden
I marts opgav DONG Energy udviklingen af platformen på Hejre-feltet og meddelte i begyndelsen af november, at man vil frasælge selskabets olie/gas-sektion, fordi det ikke harmonerer med virksomhedens strategi om at blive globalt førende virksomhed på vedvarende energi.

Godt, at DONG bliver et grønt energiselskab – men ikke godt for klimaet.

Det ville det kun være, hvis DONG – eller regeringen som på statens vegne er hovedaktionær – havde valgt at lade de tilbageværende reserver af olie og gas forblive i jorden. En kommende køber vil blot kunne fortsætte udvindingen – med eller uden Hejre.

Som et af verdens rigeste lande ville det være fair og i overensstemmelse med, hvad vi skal levere for at leve op til Paris-aftalen, at Danmark ikke alene siger nej til nye licenser og stopper efterforskning efter nye olie/gas reserver, men også lader nogle af reserverne fra eksisterende felter i Nordsøen forblive i undergrunden.

En god start på afviklingen af Danmark som oliestat vil være at lade Mærsk realisere truslen om at opgive genopbygning og videre produktion på Thyra-feltet samt forhindre fremtidig udvinding på Hejre-feltet.

Det vil betyde, at 30 procent af de samlede danske reserver af olie og gas i Nordsøen ikke hives op af undergrunden – og forhindre et samlet fremtidigt udslip på 130 millioner tons CO2.

Forrige artikel LA: Handling tæller frem for snak LA: Handling tæller frem for snak Næste artikel Olie Gas Danmark: Tre gode grunde til en fremtid i Nordsøen Olie Gas Danmark: Tre gode grunde til en fremtid i Nordsøen