Haves: Klimaaftale - Ønskes: Eksportstrategi

DEBAT: Der er behov for en samlet strategi, der kan styrke og fokusere den danske eksportindsats og sikre, at danske virksomheder kan levere til den energiomstilling i hele verden, som den globale klimaaftale nu sætter ekstra skub i, skriver DI's Troels Ranis.

Af Troels Ranis,
Branchedirektør, DI Energi

Klimaaftalen, som før nytår blev indgået i Paris, rummer store perspektiver for danske virksomheder. Aftalen er bygget op om de handlingsplaner, som 186 lande har sendt til FN.

I planerne står, hvordan landene i de kommende 5-15 år vil arbejde på at reducere deres CO2-udslip.

Planerne viser, at der vil blive foretaget enorme investeringer i opgradering af energisektoren, energieffektivisering, vedvarende energi og andre tiltag, som vil mindske landenes klimapåvirkning.

Mangler strategi
Det øger markedet for de energiløsninger, som Danmark er leveringsdygtig i. Men vi mangler en strategi for, hvordan vi kan udnytte mulighederne.

I DI Energi efterlyser vi med andre ord en samlet eksportstrategi på energiområdet, så Danmark får størst mulig del i det voksende marked.

I Danmark har der længe været en efterspørgsel efter effektive og avancerede energiløsninger. De senere år er EU også kommet stærkt med. Med vedtagelsen af EU’s 2030-mål i 2014 og fokus på en fælles Energiunion fremstår EU nu som et stort og stabilt marked for branchen.

EU aftager i dag 2/3 af dansk eksport af energiteknologi, og væksten har været stærk i de seneste år.

Med klimaaftalen styrkes markedet i verdens øvrige lande. Denne gruppe af lande rummer store vækstøkonomier, hvor klimaet hidtil ikke har været højt prioriteret.

Nu kommer klimaet højere på dagsordenen, og der skal leveres konkrete forandringer. Landene kigger sig om efter viden og teknologi, og danske leverandører vil i mange tilfælde være et oplagt valg.

Realistisk at fordoble eksport
Det danske samfund og den danske energibranche er frontløbere i udvikling, produktion, anvendelse og eksport af moderne energiløsninger.

Energibranchens teknologieksport er allerede tredoblet fra 2000 til 2014 og udgør nu hele 12 pct. af Danmarks samlede vareeksport. Men perspektivet er langt større, og det burde være realistisk at fordoble eksporten frem mod 2030.

Vi har stærke danske løsninger, og vi har instrumenter til at understøtte virksomhedernes eksport - for eksempel Eksportkreditfonden, Eksportrådet og Klimainvesteringsfonden.

Der samarbejdes også med virksomhederne både i regi af Energistyrelsen og i State of Green om at styrke Danmarks grønne brand på eksportmarkederne og demonstrere de danske løsninger.

Men der er behov for en samlet strategi, der kan styrke og fokusere den danske eksportindsats og sikre, at danske virksomheder kan levere til den formidable energiomstilling i hele verden, som den globale klimaaftale nu sætter ekstra skub i.

Forrige artikel Auken: God aftale – men hvor var Danmark? Auken: God aftale – men hvor var Danmark? Næste artikel Dansk Energi: Brug energien rigtigt Dansk Energi: Brug energien rigtigt