Ida Auken: Dansk klimapolitik sejler uden kaptajn

DEBAT: Radikale håber, at regeringen lever op til deres ord om, at Danmark skal være et grønt foregangsland. Der er brug for, at oppositionen og regeringen sejler i samme retning - og hurtigere end i dag, skriver Ida Auken (R). 

Af Ida Auken (R)
Energi-, klima- og miljøordfører

Når man sætter et stort skib i gang, er det klogt at vide, hvor man vil sejle hen. I øjeblikket sejler den danske klima- og energipolitik desværre uden kaptajn og med en usikker kurs.

Derfor vil vi fra Radikal side foreslå, at vi får et klart mål i 2050 om, at Danmark skal være et net nul-emissionssamfund. Det kræver, at energisektoren er i mål langt tidligere – gerne allerede i 2030, hvis det står til os. Målet er fuldt realistisk. Sverige vil være der allerede i 2045.  

Derudover ønsker vi os, at Danmark kommer helt i front på havvind. Vi fra Radikal side foreslår, at der bliver udarbejdet en langsigtet plan for havvindmøller i Nordsøen. Planen skal bestå af en række vindmølleparker, der kan besluttes allerede nu, samt en plan for hvordan hele systemet kan være klar til vind i de mængder, der potentielt vil kunne produceres i Nordsøen.

Dogger Banke-projektet alene vil kunne forsyne op mod 80 millioner mennesker. På sigt vil Danmark kunne producere langt mere grøn strøm, end vi selv får brug for.

I Nordsøen høster vi fremtidens energi
Dermed bliver Nordsøen det sted, hvor vi høster fremtidens energi – vind – frem for fortidens energi – olie. En Nordsøplan vil trække endnu flere investeringer samt mere forskning og udvikling til Danmark. Derudover skal vi arbejde videre på forbindelserne til England, Holland og Tyskland såsom Viking Link og sikre yderligere integration af både energimarkeder og elnet i Europa.

For at kunne øge mængden af vedvarende energi i systemerne skal også der være et klart fokus på elektrificering af fx transport og varme, lagringsmuligheder samt smart forbrug baseret på sikre frie energidata. Varmesektoren, spildevand og brint vil kunne bidrage til at lagre og balancere de øgede mængder vedvarende energi.

Ambitiøse, men realistiske mål
I energiaftalen ønsker vi, at vi sætter os en række mål, der bringer os sikkert på vej mod 2050-målet. Vi forestiller os 4 mål, der skal skrues klogt og omkostningseffektivt sammen: VE-mål, Energieffektiviseringsmål, klimamål og helt nyt et mål for elektrificering.

Fra Radikales side er vi klar over, at dette er ambitiøse mål, men vi ser dem som yderst realistiske. Hvis vi skruer målene rigtigt sammen og hele tiden tænker så omkostningseffektivt som muligt, vil pengene fra PSO-aftalen, en øget efterspørgsel på elektricitet samt et næsten støttefrit vindsystem kunne bringe os i mål.

På den helt korte bane vil vi gerne have løst problemet med elvarmeafgiften og står klar til at lave en aftale med regeringen om dette område med det samme – også uden om en energiaftale. Vi er enige om at fjerne denne afgift, der i øjeblikket fører til store fejlinvesteringer. Hvorfor så vente?

Vi håber under alle omstændigheder på en bred energiaftale, og på at regeringen vil stå ved sine ord om, at de ønsker, at Danmark skal være et grønt foregangsland. I så fald kan vi forsætte med at sejle i samme retning, regering og opposition og forhåbentlig med lidt mere fart end i dag.

Forrige artikel Dansk Energi: Bæredygtig biomasse gør Danmark fri af kul Dansk Energi: Bæredygtig biomasse gør Danmark fri af kul Næste artikel Syv anbefalinger fra Dansk Byggeri: Sådan bruger vi energien mere effektivt Syv anbefalinger fra Dansk Byggeri: Sådan bruger vi energien mere effektivt