IDA: Fagbevægelsen har et særligt ansvar i den grønne omstilling

DEBAT: Klimaomstillingen kan nemt skabe ulighed. Derfor må og skal den gå hånd i hånd med jobskabelse, så vi får alle med, skriver Thomas Damkjær Petersen. 

Af Thomas Damkjær Petersen
Formand for Ingeniørforeningen, IDA

Klimadiskussionen herhjemme går ofte på antal af vindmøller og antallet af elbiler, men vi kommer ingen vegne i det store klimaregnskab, hvis vi ikke også indtænker en helstøbt omstilling af industri og økonomi.

Og det er her, begrebet ’just transition’ kommer ind i billedet. Just transition er et udtryk, vi bruger i den internationale fagbevægelse, når vi taler om en retfærdig grøn omstilling. Den omstilling handler i høj grad om at få vores europæiske medborgere med på klimabussen og ikke tabe dem ved stoppestedet.

Men vi kan også bruge den i Danmark, når vi skal til at diskutere, hvad klimatiltag vil få at betydning for job og personlig økonomi.

Ikke kun for speltsegmentet
Vi taler ofte om mulighederne i den grønne omstilling med de mange perspektiver for danske virksomheder for at udvikle nye produkter og for nye eksportmuligheder. Det er vi enige om i IDA. Danmark er et foregangsland, og det skal vi blive ved med at være.

Men når det er sagt, så skal vi også tale om, hvor der er risiko for, at den grønne omstilling kan skabe ulighed. Målet skal være ’just transition’ – en retfærdig omstilling, der får alle med.

Den grønne omstilling har indflydelse på alle dele af vores liv. Derfor skal vi have opmærksomhed på hele spektret. Det nytter ikke noget, at elbiler kun er noget for folk i Tesla-klassen. Heller ikke, at klimakostforandringer kun sker i speltsegmentet. Og når grønne krav til virksomheder og medarbejdere forandrer den måde, vi producerer på, så skal kompetenceudvikling og uddannelse følge med.

Hvis vi skal finde de nødvendige klimaløsninger og få alle med, så skal vi have den grønne omstilling op i et andet gear.

Alternativets Rasmus Nordqvist og Christian Poll skriver så rigtigt i denne debatrække 22. marts, at "klimakrisen vil ramme historisk uretfærdigt og påvirke verdens udsatte mere negativt, end eliten vil blive påvirket. Klimakrisen vil dertil generelt set ramme dem, der i mindst grad har bidraget til at skabe den, hårdest. Det er dobbelt uretfærdigt."

Hænderne op af skødet
Hvis vi ikke sørger for, at der er job i den anden ende af et fossilfrit samfund, så taber vi ikke bare gode danske arbejdstagere, men også hundredetusindvis af arbejdere rundt i Europa, hvis arbejdsliv og dagligdag i dag afhænger af deres job i en ikke-klimavenlig sektor.

Hvis vi skal have dem med på klimaomstillingen, så bliver jobskabelse nødt til at gå hånd i hånd med forandringsprocessen, for vi skal ikke sidde med hænderne i skødet og bare vente på, der popper job op helt af sig selv til alle vores EU-medborgere. Vi skal have dem med fra start. For hvis EU skal rykke, kan vi ikke have store lande som eksempelvis Polen til at sidde bagerst i bussen.

Jeg vil gerne melde IDA under fanerne i diskussionen af en retfærdig grøn omstilling, for jeg mener, at vi i fagbevægelsen har et særligt ansvar for, at Danmark kommer godt og vindende igennem den grønne omstilling.

Det er os, der er ude på arbejdspladser og ved, hvad der sker. Vi kan formidle viden, ønsker og bekymringer fra medarbejdere, og vi kan formidle forandringer og forventninger ud på virksomheder

Forrige artikel Dansk Energi: EU's klimaambitioner kan komme under pres Dansk Energi: EU's klimaambitioner kan komme under pres Næste artikel SF Ungdom: Klimaet kræver et opgør med kapitalismens overforbrug SF Ungdom: Klimaet kræver et opgør med kapitalismens overforbrug
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.