Industrivirksomheder: Afgifter sender overskudsvarme ud i den blå luft

DEBAT: Overskudsvarme fra industrien kan bruges som et klimabevidst alternativ til kul, men på grund af de høje afgifter bliver meget af varmen i stedet sendt ud i den blå luft, skriver Michael Lundgaard Thomsen og Kurt Bjerre.

Af Michael Lundgaard Thomsen og Kurt Bjerre
Hhv. Managing Director, Aalborg Portland A/S og General Manager, A/S Dansk Shell

Politikere fra blå til rød blok er er enige om, at det kommende energiforlig skal gøre det mere attraktivt at udnytte overskudsvarmen fra industrielle processer i fjernvarmesystemet.

Det er godt, for afgifterne på overskudsvarme forhindrer, at industrivirksomheder kan bidrage til at sænke forbrugerpriserne på fjernvarme og reducere luftforurening og klimabelastning.

Men hvis Skatteministeriets anbefalinger fra den såkaldte delanalyse fem kommer til at ligge til grund for energiforliget, så kommer det til at gå lige modsat.

Afgifter fører til spild og mere kul
Virksomheder som vores producerer varme som et biprodukt til vores industrielle processer.

Vi producerer ikke varme for at afsætte den til fjernvarmesystemet, for det koster os mere at producere en gigajoule fjernvarme, end vi kan sælge den til. Men vi er glade for, at den spildvarme, vi alligevel har til rådighed, kan udnyttes på fornuftig vis, og vi vil strække os langt for at nyttiggøre hver en GJ.

I dag leverer Aalborg Portland og Shell derfor varme til 46.000 husstande og sparer dermed samfundet for afbrænding af 47.000 tons kul og 130.000 tons biomasse hvert år.

Desværre kan vi ikke afsætte al den spildvarme, vi har til rådighed, til fjernvarmesystemet i dag.

Hos Shell i Fredericia og Aalborg Portland i Aalborg, er der spildvarme nok til yderligere 20.000 husstande. Grunden til, at potentialet ikke kan udnyttes fuldt ud, er afgifterne.

Det er dyrt at investere i de anlæg, der skal sende varmen på fjernvarmenettet, og de investeringer skal betales tilbage via varmesalg. Men når afgifterne er for høje, kan vi ikke konkurrere med den varme, der eksempelvis produceres ved afbrænding af afgiftsfri biomasse.

Derfor forhindrer et højt afgiftsniveau udnyttelse af overskudsvarmen, og lavere afgifter er den nøgle, politikerne kan dreje på, hvis overskudsvarmen skal udnyttes.

Forbrugerne får regningen
Det kan derfor undre, at Skatteministeriet i delanalyse fem lægger op til en forøgelse af skatten på overskudsvarme med et niveau, der hos Aalborg Portland og Shell vil svare til en skattestigning på cirka 600 procent.

Det siger sig selv, at det ikke giver mere overskudsvarme, men derimod mindre, og at det bliver dyrere for forbrugerne, der kommer til at betale afgifterne.

Således vurderer Skatteministeriet selv, at varmeprisen for et almindeligt parcelhus i Aalborgområdet vil stige med 350 kroner om året, og varmeprisen for et parcelhus i Fredericiaområdet vil stige med 560 kroner.

Det bliver altså dyrere at være dansker, hvis man er en af de uheldige fjernvarmemodtagere i Fredericia eller Aalborg.

Risiko for politisk benspænd
Shell og Aalborg Portland anbefaler politikerne at sænke afgiften på overskudsvarme.

En afgiftsnedsættelse vil sætte overskudsvarmen i stand til at konkurrere mod den afgiftsfri biomasse, men samtidig vil det give staten et merprovenu sammenlignet med biomassevarmen, der er alternativet i Fredericia og med stor sandsynlighed snart bliver det i Aalborg også.

Shell og Aalborg Portland foreslår desuden, at der indføres en certificeringsordning, målrettet virksomheder, der leverer overskudsvarme til fjernvarmenettet, der skal forhindre virksomheder i at producere såkaldt falsk overskudsvarme.

Endelig vil Shell og Aalborg Portland gerne advare politikerne mod at stille krav om, hvilken forrentning en privat virksomhed skal have af sine installationer. Enhver virksomhed er nemlig nødt til ikke bare at se på, om en forrentning er attraktiv, men om andre investeringer er mere attraktive.

Derfor kan offentlige krav til forrentning i sig selv hindre investeringer i nye overskudsvarmeprojekter. Priskonkurrencen blandt leverandører af fjernvarme forhindrer prisstigninger hos forbrugerne.

Shell og Aalborg Portland ser frem til regeringens energiudspil og til forhåbentligt endnu engang at kunne bidrage med mere overskudsvarme og lavere fjernvarmepriser.

Forrige artikel Lars Chr. Lilleholt: Danmark leder den globale kamp mod klimaforandringer Lars Chr. Lilleholt: Danmark leder den globale kamp mod klimaforandringer Næste artikel Brintbranchen: Derfor skal vi satse på næste generation af biogas Brintbranchen: Derfor skal vi satse på næste generation af biogas
Med trusler skal klimalov bygges

Med trusler skal klimalov bygges

NYHEDSANALYSE: Det fremstår ofte som et teknisk problem at nå klimamålet om 70 procents reduktion af drivhusgasserne i 2030. De seneste dages trusler om at vælte klimaministeren og regeringen vidner om, at det i lige så høj grad bliver et politisk problem.