Jørgen Henningsen: Energikommissionens anbefalinger er ren ideologi

DEBAT: Det ville have været ønskeligt med et bud på, hvordan energipolitikken skal udformes på baggrund af et kvotemarked, der ikke virker, mener Jørgen Henningsen, Concitos seniorrådgiver. 

Af Jørgen Henningsen
Seniorrådgiver i Concito og i European Policy Center

Når man har passeret de positive signaler i Energikommissionens rapport, bliver det sværere at holde armene oppe. Det gælder for eksempel rapportens kapitel fire om forsyningssikkerhed i ”energimarkederne”. Kapitlet handler derefter udelukkende om elmarkedet.

Kommissionens anbefalinger, stort set alle koncentreret om, at elforsyningen skal gøres mere markedsdreven, synes at være drevet af ren ideologi: jo mere marked, jo bedre.

Jeg kan ikke finde noget i kapitlet, som ikke kunne have været skrevet på en uge umiddelbart efter kommissionens nedsættelse.

En gentagelse
Det er ærgerligt; indtil nu har ”den grønne omstilling” stort set bestået i, at elproduktionen er ændret fra overvejende kul og naturgas til stadig stigende mængder sol, vind og biomasse. Men fremtiden vil, forhåbentlig, i langt højere grad blive præget af, at vi skal elektrificere slutforbruget.

Her er rapporten skuffende. Den gentager det selvfølgelige: at bygningsopvarmning, transport og industriproduktion skal skifte til el, men den giver ingen konkrete anvisninger på, hvordan det skal ske.

Specielt undlader den helt at forholde sig til, at den sektor, der på en og samme tid kan bidrage til mere elforbrug og mere fleksibilitet i forbruget, bygningsopvarmningen, med stormskridt er på vej i den modsatte retning: imod afvikling af kraftvarmeproduktionen hen mod opvarmning med importerede træpiller og flis.

Hvad med det indenlandske forbrug?
Det er meget godt at påpege værdien af stærke udlandsforbindelser i elmarkedet. Det har vi allerede, sikkert nær en verdensrekord, hvis man måler i forhold til det indenlandske elforbrug.

Nye kabler vil, snarere end til forsyningssikkerhed, hjælpe med til at afsætte overskudsproduktion i de markeder, der har permanent højere priser end Danmark. Men det skal ikke tjene som ”erstatning” (eller undskyldning) for at træffe de nødvendige beslutninger om det indenlandske forbrug.

Hvad indebærer "energy only"?
Kommissionen er så stålsat i sin tro på det ultimative marked, at den tilsyneladende overser, at i takt med udbygning med mere vind vil en stadig større del af elproduktionen skulle afsættes til 0 eller negative priser. Importbehovet på grund af vindstille er derimod mere konstant. Alt i alt en forringelse af økonomien i denne markedsdrevne situation.

Kommissionens begejstring for ”energy only”-modellen er lidt svær at forstå. Dels står det ikke specielt klart, hvad det indebærer (andet end tilsyneladende ”business as usual”), dels er der ingen antydning af, hvad ”energy only”-modellen er sammenlignet med. At princippet har virket tilfredsstillende indtil nu, er jo ikke et overbevisende argument for, at det vil være lige så godt efter et ”paradigmeskift”.

Snævre grænser for fleksibelt forbrug
Fleksibel produktion og fleksibelt forbrug er ifølge Kommissionen nøglen til succes i en fuldstændig markedsdrevet elsektor.

Det lyder godt, men har Kommissionen overvejet, hvor langt princippet kan anvendes i praksis? Vind- og solenergi er jo netop 100 procent ufleksible - det er faktisk det, der er humlen i hele sagen.

Og fleksibelt forbrug har, så vidt jeg kan se, meget snævre grænser (når vi ser bort fra bygningsopvarmningen, hvor mulighederne reduceres, nærmest dag for dag). Forklaring ønskes.

Politisk virkelighed, tak 
Endelig: ”Praeterea censeo”, at kvotesystemet skal styrkes. Det har det skullet i snart ti år, uden at de besluttede tiltag, inklusive det, der nu næsten er på plads, har fået prisen til at rokke sig. Det er at sparke imod en dør, der for længst er muret til i beton.

Det ville have været ønskeligt med et bud på, hvordan energipolitikken skal udformes på baggrund af et kvotemarked, der ikke virker, - og ikke ser ud til at komme til at virke i en længere årrække fremover.

Forrige artikel DI: Følg Energikommissionens anbefalinger DI: Følg Energikommissionens anbefalinger Næste artikel DONG: Danmark skal indfri sine ambitioner for havvind DONG: Danmark skal indfri sine ambitioner for havvind