K i København: Kommunen bruger regnskabskneb i klimakampen

DEBAT: Københavns klimamål for 2025 er ambitiøst og vigtigt, men København køber sig til aflad i andre kommuner og stjæler andres lavt hængende frugter, skriver Jakob Næsager (K).

Af Jakob Næsager (K)
Gruppeformand og medlem af Teknik- og Miljøudvalget i København Kommune

Vi konservative bakker fuldt og helt op om ambitionen, at København skal være CO2-neutral i 2025. Det er ambitiøst, men også vigtigt.

Vi konservative er optaget af en reel reduktion af CO2- og partikeludledninger i København. Derfor er vi meget modstandere af diverse regnskabskneb, hvor København reelt køber sig til aflad i andre kommuner og endnu værre stjæler andres lavt hængende frugter.

I dag indregnes CO2-reduktioner i Københavns Kommunes CO2-regnskab, som opnås ved at fortrænge fossile brændsler uden for København.

Det giver ikke en reel reduktion i København, men bør efter vores opfattelse indregnes i CO2-regnskabet på det sted, hvor CO2'en reelt fortrænges.

Vi synes, at det er en god ide at opstille vindmøller, men vi synes, at det tangerer til regnskabsfusk, når CO2-reduktioner for vindmøller opstillet langt fra København indregnes i Københavns CO2-regnskab. Vi ønsker i stedet at sætte mere fokus på, hvordan vi kan skabe reelle reduktioner i udledning af CO2 og partikler i København.

Krydstogtsskibe udleder markant
I årevis har vi talt om at tilbyde grøn landstrøm til de mange krydstogtsskibe, der hvert år besøger København. Disse krydstogtsskibe får typisk deres strøm og opvarmning fra dieselgeneratorer på skibene – og med diesel købt afgiftsfrit i internationalt farvand.

Det sker ofte, at der er 10.000 krydstogtspassagerer i København samtidig, og når alle disse folk – svarende til en dansk provinsby – får al deres energi fra dieselgeneratorer, der udleder CO2 og partikler ind over København, så sker der en markant udledning centralt i København.

Det skal vi gøre noget ved. I budgetaftalen for 2021 har vi i København sat penge af til at etablere grøn landstrøm. Der er fortsat nogle juridiske benspænd fra EU. De skal ryddes af vejen, og så skal det gøres obligatorisk for skibene at bruge grøn landstrøm i København.

Det vil ændre noget i den virkelige verden og gøre en reel forskel i København. De samme krav bør vi stille til de store færger i København som blandet andet Oslofærgen.

Lokomotiver påvirker udledning
København plages også af CO2- og partikeludledning fra de mange diesellokomotiver, der hver time kører gennem det centrale København. Det skal vi gøre noget ved. Vi skal ikke acceptere, at diesellokomotiver forurener og udleder CO2 centralt i vores hovedstad.

Vi konservative har også foreslået at udvide de eksisterende miljøzoner for busser og lastbiler til også at omfatte personbiler. Det vil betyde en markant reduktion fra de gamle personbiler med stor udledning af CO2 og partikler i det centrale København.

Endelig skal vi i Københavns Kommune fortsætte med at stille krav om, at alle de kommunale køretøjer skal køre på el eller anden vedvarende energi.

Tilsvarende skal vi fortsætte med energirenovering af de kommunale bygninger, hvor ikke mindst svømmehallerne med ny teknologi kan reducere energiforbruget væsentligt.

Folkelig forankring
Som nævnt er det væsentligt, at kampen for at blive CO2-neutral i København ikke bliver et elitært projekt fra et hjørnekontor på Københavns Rådhus.

Vi konservative ønsker, at det skal være logisk og smart, så det ikke bliver en sur pligt for københavnerne, men at de tværtimod ønsker at engagere sig i klimakampen.

Derfor er det vigtigt for os konservative, at for eksempel affaldssorteringen giver mening for københavnerne, så der er opbakning, og de udsorterede fraktioner reelt kan genbruges, og at sorteringen ikke saboteres af vrangvillige københavnere.

Tilsvarende skal valget af transportmiddel gerne ske af lyst og ikke af tvang. Vi skal have metro til alle bydele, så det er let og attraktivt at vælge en grøn transportform i København.

Kommunen skal sikre tilstrækkelig elladekapacitet, så de københavnere, der gerne vil skifte til en elbil, også reelt kan få ladet deres bil op let og hurtigt.

Sammen skal vi på en attraktiv måde skabe reel CO2-reduktion i København, så vi bliver CO2-neutrale i 2025.

Forrige artikel Kronik: Kronik: "Det landbrug, vi har i dag, er ikke udtryk for, hvad landmændene helst vil" Næste artikel S om grøn indkøbsstrategi: S om grøn indkøbsstrategi: "Et signal om, at der er et marked for grønne varer"