KL: Giv os mulighed for at udnytte overskudsvarmen

DEBAT: Lad os bruge overskudsvarmen på at varme boliger op i stedet for at sende den ud af skorstenen. Det kræver, at vi ændrer de skatter og afgifter, der står i vejen, skriver Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg

Af Jørn Pedersen (V)
Formand, KL’s Teknik- og Miljøudvalg

Debatten om overskudsvarme har leveret tekniske udredninger og løsninger. Ikke altid de samme løsninger, men stadig løsninger. Lige nu bliver der i stor stil sendt varme ud af skorstenen i stedet for at blive brugt som opvarmning af boliger.

Alle aktører i debatten synes at være enige om, at det er et problem, at de mange skatter og afgifter står i vejen for at udnytte den stigende mængde overskudsvarme.

Staten frygter at skabe incitament for mere overskudsvarme
Fra statens side har afgiftsbelægningen været forklaret med et ønske om en balance mellem på den ene side rimelige vilkår for virksomheders udnyttelse af overskudsvarme – og på den anden side at undgå, at virksomheder har incitament til at forcere fremstilling af overskudsvarme og dermed skabe ulig konkurrence med den almindelige afgiftsbelagte fjernvarmeproduktion.

Staten var med andre ord bange for, at virksomhederne skulle skabe mere overskudsvarme, blot fordi det var en god forretning.

Staten skal have tillid til virksomhederne 
Var staten lidt mindre styret af mistillid til virksomhederne på dette punkt, kunne vi undgå at sende varme op i himlen i stedet for ud til borgerne.

Samtidig skal den danske energiforsyning være grøn. Så derfor skal vi lokalt opstille vindmøller, hvilket ikke altid er ligetil.

Grøn energi er ikke uden udfordringer
Vi skal opstille solcelleanlæg, men dog med restriktioner på kommunerne, som ikke må kunne spekulere i overproduktion af solenergi på børnehavernes tage.

Vi skal arbejde med adfærdsændringer for at sikre energibesparelser, og vi skal gøre det hele i partnerskaber på tværs af det offentlige og det private. Og det gør vi i stor stil i kommunerne.

Vi gør det engageret, og vi har en god dialog med forsyningerne.

Udnyttelse af overskudsvarme er nøglen 
Aalborg Kommune har et mål om at være fossilfri i 2050. En af de billigste måder, de kan blive det på, er ved at udnytte de store mængder af overskudsvarme, som de har i deres by.

Og vores interesse som kommuner er netop at kunne sikre levering af god, grøn og billig energi til vores borgere – og det skal vores virksomheder have de bedste betingelser for at skabe.

Hvis der er afgifter og skatter som gør, at vi lokalt handler imod al sund fornuft, så skal de ændres.

Lad os bruge vores sunde fornuft 
Sund fornuft er at skabe gode vækstbetingelser for vores virksomheder, og sund fornuft er, at vi sparer på vores ressourcer.

Samfundsøkonomisk kan det forsvares, at vi bruger vores sunde fornuft. Ministeren, er jeg sikker på, kan finde den rigtige løsning på et problem, som alle er enige om, må løses.

Forrige artikel Dansk Byggeri: Energiforlig skal stille krav til kommunerne Dansk Byggeri: Energiforlig skal stille krav til kommunerne Næste artikel Søren Hermansen: Folkelig opbakning til energipolitikken kræver lokalt ejerskab Søren Hermansen: Folkelig opbakning til energipolitikken kræver lokalt ejerskab
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.