Klimaaftale får blandet modtagelse fra organisationer og tænketank: ”Masser af rosværdigt indhold, men relativt spæd begyndelse”

REAKTIONER: Ny klimaaftale bringer Danmark et stykke i den rigtige retning, men aftalen mangler både bid og en langsigtet plan for den grønne omstilling, lyder det fra grønne organisationer. Cepos er positivt overrasket over aftalen.

Regeringen har landet en klimaaftale, som viser flere gode takter, men reduktionerne er stadig marginale sammenlignet med den enorme opgave, et bredt flertal af Folketingets partier har sat sig for. Nemlig at reducere Danmarks udledning af drivhusgas med 70 procent inden 2030.

Det er hovedbudskabet fra grønne organisationer, som efterspørger en klarere retning for den grønne omstilling.

“Aftalens lyspunkter skinner langt kraftigere end regeringens udspil, og der er masser af rosværdigt indhold, men bundlinjen er imidlertid stadigvæk, at vi kun ser en relativt spæd begyndelse på en gennemgribende grøn omstilling af Danmark,” skriver Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace, i en pressemeddelelse.

Og regeringen har indtil videre ventet med at gribe fat om de helt store udfordringer på vejen mod Danmarks klimamål, mener hun.

“Den samlede opgave er rundt regnet af finde reduktioner i alle dele af samfundet svarende til 20 millioner ton CO2, og det er altså soleklart, at størstedelen af opgaven tårner sig op til efter sommerferien. Når landbruget og transportsektoren skal omstilles fundamentalt, bliver der brug for en mere altomsiggribende handlekraft fra et flertal i dansk politik,” tilføjer Helene Hagel.

Lang vej endnu
Sammen med affaldsaftalen, som blev indgået i sidste uge, forventes den nye klimaaftale at kunne reducere drivhusgasserne med 3,4 millioner ton inden 2030. Det er godt begyndt, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Men der er stadig meget langt igen.

”Den nye aftale er et godt skridt på vejen, men det er vigtigt at holde sig for øje, at der stadig er lang vej igen i forhold til at skulle reducere CO2-udledningen med 19 millioner ton, som er nødvendig for at nå målet i klimaloven,” lyder det fra Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding, som glæder sig over, at nye CO2-afgifter nu skal tages i brug som et centralt klimaredskab.

”Det er rigtig gode nyheder for klimaet, at det mest omkostningseffektive klimaværktøj vi har – nemlig en CO2-afgift – nu kommer i spil, for det er nødvendigt, hvis vi skal have en realistisk chance for at nå målet om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.”

Mangler bid
Rådet for Grøn Omstilling melder sig i koret af grønne organisationer, som er positivt stemt over flere elementer i aftalen, men stadig savner en klarere og mere langsigtet plan samt et højere ambitionsniveau på en række områder.

”Det er selvfølgelig rigtigt positivt med en bred aftale, og den bringer os da også et godt stykke i den rigtige retning, men der mangler lidt bid. Tiltagene om energiøer og havvind mangler finansiering og årstal for udbud, der tages ikke ordentlig fat på udfordringen om træbaseret biomasse, og rammerne for den kommende grønne afgiftsreform tegnes ikke op,” skriver direktør Claus Ekman og udtrykker en vis bekymring over det store fokus på fremtidens teknologier.

”Det er da herligt med fokus på en spændende fremtidsteknologi, men jeg kan godt blive nervøs for, om det tager fokus væk fra det, der bør ske her og nu. Jeg savner klare meldinger om finansiering og tidsplanen for ny havvind.”

Positivt overrasket
Hos den borgerlig-liberale tænketank Cepos er man positivt overrasket over den nye klimaaftale.

”Aftalen er bedre end ventet, for den bevæger klimapolitikken i mere markedsorienteret og omkostningseffektiv retning. Men der er fortsat for stor vægt på planøkonomiske tiltag som tilskudsordninger og direkte regulering,” skriver Otto Brøns-Petersen, analysechef i Cepos, og kvitterer for, at CO2-afgifter nu anerkendes som et effektivt redskab mod realiseringen af klimamålene.

”Det er positivt, at partierne erkender, at en pris på at udlede CO2 i form af en afgift er det mest effektive redskab i klimapolitikken. Aftalen i sig selv leverer under en femtedel af 70-procentsmålet. Derfor vil afgiften skulle levere det helt store løft.”

,

Forrige artikel Bred klimaaftale faldet på plads: Her er hovedelementerne Bred klimaaftale faldet på plads: Her er hovedelementerne Næste artikel ”Solidt grønt fremskridt” og ”Solidt grønt fremskridt” og "god grund til at kippe med flaget”: Se centrale aktørers reaktioner på klimaaftalen