Klimabevægelsen: Forureneren betaler-princippet findes reelt ikke i Danmark

DEBAT: Socialdemokratiet går imod videnskaben, økonomer og eksperters anbefalinger, når de siger nej til en CO2-afgift. Men vil regeringen sikre en retfærdig grøn omstilling, er der ingen vej udenom, skriver Frederik Roland Sandby og Kirstine Lund Christiansen.

Af Frederik Roland Sandby og Kirstine Lund Christiansen
Hhv. forperson og næstforperson i Klimabevægelsen

I de kommende uger vil regeringen påbegynde forhandlinger med Folketingets partier om en grøn skattereform. Som led i disse forhandlinger vil spørgsmålet om en klimaafgift være at finde på bordet. Desværre tegner det til, at regeringen, frem for at pålægge de store forurenere at betale for deres udledninger, vil kaste en voldsomt voksende klimaregning over på os borgere.

I dag fungerer ‘forureneren betaler’-princippet reelt ikke i Danmark. Forurenerens omkostninger ved CO2-udledning står ganske enkelt ikke mål med de langsigtede skader og risici, udledningen har på klima, økosystemer og samfund.

For at sikre en retfærdig grøn omstilling er regeringen derfor nødt til at prissætte forurening med minimum 1.500 kroner per ton drivhusgas - en afgift, der bør pålægges alle former for udledning i Danmark. Hvis ikke forurenerne betaler, så er det alle os andre, som skal gøre det gennem skatten. Det er essentielt, at prisen er rigtig, og prisen skal sandsynligvis højere op, hvis vi vil være et grønt foregangsland. Derfor er 1.500 kroner et absolut minimum.

Danmarks “grønneste” regering er uambitiøs og nølende
Ved folketingsvalget gjorde partierne, hvad de kunne for at bejle til de grønne vælgere og med rette, for 'miljø og klima' var vælgernes største mærkesag. Halvandet år senere sidder vi dog tilbage med en regering, som blot fortsætter ud af den samme gamle kurs og udskyder omstillingen til langt ud i fremtiden.

Regeringen undskylder sig med, at det er uhensigtsmæssigt at lave ændringer i dag, da det vil være billigere om ti år. Til den tid vil vi jo have opfundet nye, billige teknologier, som kan bane vejen til et klimaneutralt samfund, må vi forstå.

Men det er en forkert og farlig antagelse, for hvis vi først starter transformationen af Danmark om ti år, vil det være for sent. Det gjorde FN's Klimapanel meget klart, da de i oktober 2018 udgav en rapport om konsekvenserne ved en 1,5-graders temperaturstigning.

Men det er ikke kun klimavidenskaben, som den socialdemokratiske regering går imod. Det er også økonomer, eksperter og grønne iværksættere, som alle siger, at vi skal i gang nu for at kunne nå det. Omstilling tager tid og kan ikke fixes ved at svinge en magisk teknologistav. Teknologisk innovation kræver regulering og de rette rammevilkår.

Et lysende eksempel er Eldrup-kommissionen, som netop i år fremlagde sin rapport, om hvordan bilpakken kan omstilles. En af de klare konklusioner var, at vi burde være startet på omstillingen for ti år siden. Sådan vil det altid være i alle dele af samfundet, og derfor skal vi i gang nu.

Eksperterne er ikke i tvivl
I vores store folkebevægelse imod klimaforandringer, Klimabevægelsen i Danmark, har vi netop udgivet en rapport om klimaafgift som centralt middel til en effektiv og retfærdig omstilling, og vi starter nu en stor kampagne for at få budskabet ind på Christiansborg.

Henover de sidste måneder har vi i Klimabevægelsen interviewet landets førende økonomer og tænketanke for at klæde politikerne på til at træffe de rigtige beslutninger ved de kommende forhandlinger om en grøn skattereform.

Vi er ikke eksperter, vi er blot almindelige borgere. Men under udarbejdelsen af rapporten er vi blevet klar over, at der hos økonomer og tænketanke ikke hersker tvivl om, hvor effektiv en drivhusgasafgift er for at reducere Danmarks klimabelastning. Eksperterne er også enige om, at vi ikke kan nå 70 procentmålsætningen uden tilstrækkelige klimaafgifter. Uden en ambitiøs afgift vil kampen mod menneskeskabte klimaforandringer blive unødvendig dyr.

Vi beder derfor regeringen og resten af Folketinget om at bruge dette effektive og retfærdige værktøj og håber, at vores rapport kan få regeringen til at ændre holdning til fordel for implementering af tilstrækkelige klimaafgifter.

Klimabevægelsens forslag til en retfærdig klimaafgift
For at sikre en retfærdig omstilling anbefaler vi i Klimabevægelsen, at en klimaafgift indføres efter følgende hensyn:

For det første skal klimaafgifter anvendes for at sikre en retfærdig grøn omstilling, hvor de som forurener mest også betaler mest. For at forhindre at afgifterne får en social slagside, kan en del af provenuet dedikeres til at styrke den grønne check.

For det andet skal klimaafgiften være ensartet og gradvist indføres, så den lander på minimum 1.500 kroner per ton drivhusgas i 2030.

For det tredje skal Klimarådet løbende vurdere afgiftsniveauet, herunder inkludere alternative anbefalinger til afgiftssatsen, der afspejler Danmarks begrænsede CO2-budget og et mindre udviklingsspor.

For det fjerde skal Klimaafgiften kombineres med forbud og produktionsnedgang i de mest klimabelastende aktiviteter, der ikke har realistiske alternativer og ikke kan forenes med Danmarks klimamål.

Med gennemførelsen af en sådan klimaafgift sikrer vi, at forurenerne reelt betaler for de skader, deres udledninger har på vores klima. Klimavenlige alternativer vil få en fordel, og en grøn og retfærdig omstilling bliver realistisk. En klimaafgift af den type, Klimabevægelsen foreslår, vil desuden betyde, at Danmark vil stå endnu stærkere i international sammenhæng, da vi viser, at vi i Danmark faktisk sætter handling bag vores løfter.

Forrige artikel Klimaaktører til Wind Denmark: Problemerne ved oprindelsesgarantier er veldokumenterede Klimaaktører til Wind Denmark: Problemerne ved oprindelsesgarantier er veldokumenterede Næste artikel Gasnet-ejer: Gas spiller også en rolle i fremtidens energisystem Gasnet-ejer: Gas spiller også en rolle i fremtidens energisystem