Klimarådet vil med 14 forslag til ”akut klimapolitik” sætte gang i dansk økonomi

KLIMA: Med 14 forslag kan regeringen sætte gang i en grøn genopretning af økonomien, mener Klimarådet. Forslagene deler politikerne, mens klimaministeren lover handling inden sommer.

Sænk elvarmeafgiften, sæt gang i energieffektiviseringer, opsæt flere vindmøller, og læg afgifter på udledning.

Sådan lyder en lille håndfuld af Klimarådets 14 konkrete anbefalinger til en vej ud af coronakrisen, uden at man sætter klimaambitionerne over styr.

Notatet er Klimarådets bud på en grøn genopretningspakke, hvor der også sendes en advarsel til politikerne om at medtænke klima, når politikerne formentlig ruller med milliarderne for at sætte gang i hjulene igen.

”Den forestående genopretning bør have et tydeligt grønt fokus, så der ikke overinvesteres i sort teknologi og adfærd for at få gang i økonomien, som så senere skal erstattes af grønne investeringer,” skriver Klimarådet i notatet om ”akut klimapolitik og grøn genopretning af økonomien”.

”Det er omkostningseffektivt at forsøge at løse økonomisk genopretning og grøn omstilling samtidigt, så man ikke udskyder den grønne omstilling og skubber regningen og drivhusgasudledningerne foran sig,” tilføjer rådet.

Flere vindmøller og CO2-afgift
Det vil Klimarådet blandt andet gøre ved at sænke elvarmeafgiften for at skabe investeringer i varmepumper, investere i ladeinfrastruktur til elbiler, fremrykke havvindmølleplanerne og fjerne loftet over antallet af vindmøller på land.

Og så skal politikerne allerede nu kridte banen op til en ny CO2-afgift og passe på ikke at binde sig for fast til mange aktørers ønsker om mere støtte til grønne investeringer – selvom det ifølge Klimarådet umiddelbart kan være klogt med lidt flere tilskud under den nuværende økonomiske krise.

”Men det er vigtigt, at tilskud ikke bliver grundlaget for den grønne omstilling i et længere perspektiv, da det vil øge finansieringsbehovet og dermed øge presset for højere skatter og afgifter,” skriver Klimarådet.

SF: Klart signal til regeringen
Udspillet deler politikerne på Christiansborg, hvor SF på den ene side tager imod det med kyshånd.

”Det er en tiltrængt opsang til regeringen om at komme i gang med en grøn genopretning. Og så er det også en fed streg under, at der skal endnu mere til, hvis vi skal nå vores klimamål. En stimulipakke er ikke nok. Derfor skal vi også i gang med nogle konkrete forhandlinger om en klimahandlingsplan,” siger SF’s klimaordfører, Signe Munk, der dog gerne vil have endnu mere fokus på bæredygtigt byggeri i en grøn akutpakke.

”Når man nu har fjernet anlægsloftet for kommunerne, så er det vigtigt, at der sættes nogle grønne krav. Og når der nu skal sættes gang i nybyggeri, så bør alt det offentlige byggeri, der nu skal fremrykkes, også være bæredygtigt,” siger hun.

Helt på månen
Modsat er Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt langtfra begejstret over Klimarådets anbefalinger.

”Jeg er ved at være træt af Klimarådets anbefalinger, for de er noget ensidige og lidt for enkle. Som om hensynet til at sænke CO2 står over alt andet, men vi er altså også bundet af andre love,” siger Morten Messerschmidt og tilføjer:

”Det lyder vildt godt med grøn genstart. Ligesom det også lyder godt at leve længe og lykkeligt. Problemet med deres forslag er bare, at når de skal omsættes, så bliver det ikke bare lykke.”

Han kalder Klimarådets forslag om en CO2-afgift for ”gakket” og afviser rådets ønske om at sløjfe loftet over vindmøller på land, som blev indført med energiaftalen i 2018.

”Jeg synes, det er forslag, der er helt på månen uden sans for almindelige mennesker og erhverv. Vindmølleloftet tager hensyn til folk ude i virkeligheden, der skal leve med dem og med lavfrekvent støj og skyggekast. Og hvad vil en CO2-afgift betyde for prisen på en liter mælk og en svinekotelet? Det skal så vistnok kompenseres med et fradrag. Jeg synes ikke, det for alvor er forslag, der kan bruges,” siger Messerschmidt.

Minister lover handling
Imens er klimaminister Dan Jørgensen (S) godt tilfreds med forslagene fra Klimarådet, der ofte omtales som regeringens klimarådgiver.

”Det er nogle gode og konkrete forslag, som jeg vil tage med i det videre forløb. Jeg deler Klimarådets holdning til, at den økonomiske genopretning bør være grøn,” skriver Dan Jørgensen i en kommentar til Altinget.

Her fortæller han, at nogle ting fra notatet har regeringen allerede taget fat på, såsom suspension af anlægsloftet, som ifølge ministeren giver mulighed for store klimainvesteringer i kommunerne, og regeringens forslag om 30 milliarder kroner til renoveringer af de almennyttige boliger.

”Det skal fremme energirenoveringer og bidrage til udskiftning af oliefyr. Men det er kun første skridt. Inden sommer vil vi komme med flere forslag,” skriver ministeren.

Forrige artikel Eksperter: Regeringen oversælger klimaeffekt af boligudspil for milliarder Eksperter: Regeringen oversælger klimaeffekt af boligudspil for milliarder Næste artikel Engelbrecht om genstart af blødende luftfart: Det kræver internationalt samarbejde Engelbrecht om genstart af blødende luftfart: Det kræver internationalt samarbejde
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.