Kommer danskerne til at opleve flere strømafbrydelser?

DEBAT: Fremtidens vindbaserede el-produktion betyder, at stabil el-produktion ikke kan tages for givet. Fleksibelt el-forbrug kan være en løsning, men det tror virksomhederne ikke på virker, skriver Dansk Erhvervs Søren Büchmann Petersen.

Af Søren Büchmann Petersen
Ansvarlig for Energi- og klimapolitik i Dansk Erhverv

At en vindmølle ikke producerer el, når det er vindstille, er næppe en nyhed, der giver anledning til den store diskussion. Derimod er meningerne straks langt mere delte, når der drages en logisk slutning og sættes spørgsmålstegn ved, om den høje danske elforsyningssikkerhed bliver svækket af de høje ambitioner om at omstille til vindbaseret el-produktion.

Udfordringer for den tårnhøje forsyningssikkerhed
Danmark er et af de lande i Europa, hvor elforsyningssikkerheden er og altid har været blandt de højeste.

Blinkende lamper og strømafbrydelser er noget, vi forbinder med fjerne udviklingslande, og derfor har debatten om elforsyningssikkerhed i høj grad begrænset sig til at foregå i faglige miljøer i energisektoren.

Men hvordan ville danskerne egentlig reagere, hvis man kom til at opleve flere strømafbrydelser, kom hjem til en optøet fryser, sort tv-skærm eller ikke kunne få opladet mobilen.

Det ville straks være en langt mere nærværende regning for den grønne omstilling end den, danskerne hidtil har oplevet i form af den voksende betaling på elregningen til støtte af den grønne omstilling. Det ville givetvis være en situation, hvor den brede opbakning til den grønne omstilling kunne lide et knæk.

Derfor er el-forsyningssikkerhed et væsentligt politisk emne.

Kan den svingende el-produktion tøjles?
Der er forskellige løsninger på de udfordringer, den svingende el-produktion medfører.

En af mulighederne er et mere fleksibelt forbrug, hvor man giver el-forbrugerne tilskyndelse til at forskyde deres elforbrug. Forøgelse af kapaciteten i de internationale kabelforbindelser, så der kan omsættes mere el mellem landene, er en anden mulighed. Derudover findes der forskellige systemer til at lagre energien, eksempelvis ved at benytte el i fjernevarmeproduktion, omdanne el til andre energiformer, eller opsamle el i elbilernes batterier eller i store batterianlæg.

Den gode nyhed er, at den svingende el-produktion teoretisk set kan tøjles; den dårlige nyhed, at løsningerne her og nu kan forekomme som noget fra en science fiction film.

Det science fiction-lignende er formentlig også grunden til, at myndighederne på den korte bane vælger en mere jordnær løsning og er på vej til at indgå kapacitetsaftaler ved at holde traditionel kraftværkskapacitet klar eller betale virksomheder med højt elforbrug for at afbryde. Løsningen er imidlertid ikke samfundsøkonomisk uproblematisk.

”Vi starter vaskemaskinen på lørdag, hvor det skulle blæse igen”
Fleksibelt forbrug indebærer, at virksomheder og andre elforbrugere udsætter deres anvendelse af eldrevne maskiner og apparater til perioder med rigelig og billig el.

Der findes flere studier af mulighederne, og der kan næppe drages en endegyldig konklusion om potentialet i fleksibelt forbrug, bl.a. fordi det jo vil afhænge af, hvilken prismekanisme der skal skabe incitamentet.

Dansk Erhverv har foretaget en medlemsundersøgelse af virksomhedernes holdning til fleksibelt forbrug. Spørger man virksomhederne, om de med deres nuværende aktivitet vurderer at kunne forskyde noget af elforbruget over tid, er det kun 4 procent, der svarer, at det kan lade sig gøre, mens 57 procent svarer nej og 39 procent ved ikke.

Vores undersøgelse giver ikke grundlag for at konkludere, at der ikke er noget potentiale i fleksibelt forbrug, men resultatet understreger, at realisering af en betydelig fleksibilitet i elforbruget vil kræve en betydelig mental og teknisk omstilling. Derfor er det næppe en løsning, der ligger lige om hjørnet.

Vær med i debatten
Der er mange meninger og ubesvarede spørgsmål i debatten om forsyningssikkerhed. Derfor ville det være nyttigt, hvis nogle af læserne med indlæg ville bidrage til at kvalificere debatten og være med til at kaste lys over muligheder, udfordringer og ikke mindst omkostninger.

Forrige artikel Den fjernvarme-saglige rute Den fjernvarme-saglige rute Næste artikel Fleksibilitet er ikke science fiction Fleksibilitet er ikke science fiction