LA: Thoriumdebat præget af uvidenhed

DEBAT: Thoriumdebatten i folketingssalen var ren udenomssnak og præget af uvidenhed, skriver energiordfører Villum Christensen (LA), der derfor ser et behov for en lukket eksperthøring.

Af Villum Christensen
Energiordfører, Liberal Alliance

En sen aftentime den 11. maj 2016 behandlede Folketinget for første gang i 30 år et kernekraftrelateret forslag i Salen. Anledningen var Liberal Alliances fremsættelse af forslaget om at lade forskning i thoriumbaserede teknologier få samme vilkår som den øvrige forskning.

Behandlingen blev en bedrøvelig affære for forskningsfriheden i Danmark. Anført af uddannelses- og forskningsminister, Ulla Tørnæs (V), blev forslaget bredt afvist. De Konservative støttede in absentia. 

Debat var ren udenomssnak
Argumenterne for afvisningen af forslaget bar for en stor dels vedkommende præg af, at ordførerne – bevidst eller ubevidst – ikke forholdt sig til beslutningsforslagets egentlig formål, nemlig at skabe lige vilkår for forskningen. I stedet blev refereret til usandheder om, at forslaget ville give særstatus til kernekraft; at der allerede findes reel forskningsligestilling; og sågar blev fremført skrækscenarier om, at man med vedtagelse af forslaget ville risikere Tjernobyl-lignende ulykker i Danmark.    

Alt i alt en sørgelig omgang udenomssnak, hvor kun Venstres ordfører, Jakob Engel-Schmidt, fik demonstreret, at han rent faktisk havde ulejliget sig at læse forslaget og undersøge sagen. Det var da også i forbindelse med netop venstreordførerens ordførertale, at den mest konstruktive debat blev skabt. Engel-Schmidt gav udtryk for, at man i Venstre meget gerne ser nærmere på udfordringerne i sagens egentlige kerne: At danske forskere bliver afvist pr. definition, når der ansøges om forskningsmidler og ordet kernekraft indgår. 

Dette sammenholdt med ministerens og flere andre ordførers konstatering af, at der intet ulovligt er ved thoriumforskning, blev positivt modtaget af de forskere, der fulgte med fra tilhørerpladserne. CEO og medstifter af Seaborg Technologies, Troels Schønfeldt, udtalte således efterfølgende, at debattens gennemførsel, og de ytringer der blev givet, kan hjælpe forskerne en smule på vej ved fremtidige ansøgninger om forsknings- og udviklingsstøtte.

Behov for eksperthøring
I lyset af ordførernes begrænsede kendskab til potentialet i thoriumbaserede teknologier vil Liberal Alliance som led i udvalgsarbejdet anmode om, at der indkaldes til en lukket eksperthøring. Hvorvidt anmodningen efterkommes, og om der dermed er et reelt ønske om at træffe beslutninger på et oplyst grundlag, vil de kommende uger vise.

På trods af særligt Enhedslistens forsøg på at lægge kernekraft-debatten i graven, vil vi i Liberal Alliance fortsætte arbejdet for, at alle teknologier, der kan bidrage positivt til at løse de energimæssige udfordringer, som verden står over for, har en chance – også i Danmark. Og lige forskningsvilkår er første skridt i retning heraf.

 

Forrige artikel Dansk Energi: A-kraft kan spille en rolle globalt Dansk Energi: A-kraft kan spille en rolle globalt Næste artikel Rederiforening: Sømandsskatten truer jobs i yderkommunerne Rederiforening: Sømandsskatten truer jobs i yderkommunerne
 • Anmeld

  Palle Bendsen

  Tyv tror hver man stjæler

  Det er besynderligt, at akkurat Villum Christensen klandrer andre for uvidenhed, når han selv afviser klimavidenskaben som "tro".

 • Anmeld

  Klaus Kjellerup

  Det er der en grund til

  Det er der en grund til: Den såkaldte klimavidenskab ER tro. Det kan ikke blive andet, når man tror at man kan extrapolere temperaturer 100 år ud i fremtiden ved at kigge på de forløbne 100 år ... i en mange tusinde år lang temperatur trend.