Liberal Alliance vil gerne se på Nordsøaftalen, hvis serviceeftersynet foreslår det.

LA vil genforhandle Nordsøaftale

11. juni 2012 kl. 23:23
SKAT: Liberal Alliance ser gerne Nordsøaftalen genforhandlet, hvis serviceeftersynet viser, forudsætningerne bag aftalen er ændret. Det afvises dog af Konservative, der ikke mener, der er grund til at se på aftalen igen.
| Flere
Der er god ræson i at se nærmere på, om staten kan få mere ud af beskatningen af nordsøolien, sådan som De Økonomiske Vismænd anbefaler efter sammenbruddet i trepartsforhandlingerne.

Det mener Liberal Alliance, som derfor gerne ser, at det såkaldte serviceeftersyn af Nordsøaftalen ender op med, at staten anmoder om en genforhandling af aftalen.

"Det er jo hævet over enhver tvivl, at nordsøolien tilhører samfundet, så hvis eftersynet viser, at forudsætningerne for de skattevilkår, som blev aftalt i 2003, har ændret sig afgørende, så forestiller jeg mig også, at begge parter er indstillet på at genåbne aftalen," siger Liberal Alliances energiordfører Villum Christensen.

Han understreger samtidig, at genforhandlingsklausuler i forretningsmæssige aftaler benyttes hver eneste dag i erhvervslivet. Der er derfor på ingen måde unormalt, at en aftale, som strækker sig over mange år, bliver genforhandlet, når forholdene ændres.

"Det siger sig selv, at når man laver aftaler, der rækker 30-40 år frem, så kan der være nogle meget store forskydninger i forudsætningerne, som betyder, at man som professionel aftalepartner forholder sig til såvel formel ordlyd som hensigten med aftalen," siger Villum Christensen.

Oliepriser femdoblet
I 2003 indgik Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og De Radikale den seneste nordsøaftale, som løber frem til 2042 og kun kan ændres, hvis "afgørende forudsætninger" opstår. Men aftalen gennemgår i øjeblikket et "serviceeftersyn", der blandt andet skal vurdere, om forudsætningerne bag aftalen er ændret.

Det har den grønne tænketank Concito blandt andre vurderet, at de har, da olieprisen er steget markant, siden aftalen blev indgået: I 2003 kostede en tønde olie 20 dollars, men i dag koster den omkring 110 dollars - prisen er altså mere end femdoblet.

"Hvis serviceeftersynet af aftalen bekræfter, at der er tale om afgørende ændringer i forudsætningerne som følge af olieprisernes femdobling, så er jeg overbevist om, at begge parter har interesse i, at man i overensstemmelse med aftalen forholder sig professionelt til dette," siger Villum Christensen.

K: Vi står ved aftale
Meldingen fra Liberal Alliance bliver dog taget med stor ro hos Konservatives politiske ordfører Benedikte Kiær. Ifølge hende svinger oliepriserne meget - og de går ikke kun op - og det er allerede medtænkt i aftalen.

"Den er en ret grundig aftale, hvortil der blev lavet mange scenarier over olieprisudviklingen. Derfor risikerer Liberal Alliance også at blive skuffet, når eftersynet kommer, for jeg tror ikke, den vil komme frem til, at forudsætningerne er blevet afgørende forandret i forhold til, hvad aftaler tager højde for," siger Benedikte Kiær.

Hun slår samtidig fast, at Konservative mener, det er vigtigt at vise aftaleparterne, at politikerne holder ord.

"Vi skal huske, at der er tale om enormt store investeringer, og de skal virksomhederne have en sikkerhed omkring. Det er derfor, vi laver aftaler, som går så mange år frem. Og der er det altså vigtigt at stå ved sit ord, det forventer vi jo også, den anden part gør," siger Benedikte Kiær.

Klima- og energiminister Martin Lidegaards (R) serviceeftersyn af Nordsøaftalen forventes afsluttet til august.

Dokumentaion Regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg med deltagelse af Klima-, Energi og Bygningsministeriet, Finansministeriet og Skatteministeriet til at forestå eftersynet, der forventes færdigt senest den 31. august 2012.

Serviceeftersynet vil ske på følgende præmisser:

  • Regeringen står ved den indgåede aftale mellem staten og A.P. Møller. 
  • Regeringen ønsker at foretage et serviceeftersyn af de økonomiske rammevilkår ved olie- og gasproduktion i Danmark, og herunder også Nordsøaftalen fra 2003. Eventuelle ændringer af vilkårene for Nordsøaftalen vil derfor ske inden for aftalens rammer eller ved en ny forhandlet løsning.
  • Som led i serviceeftersynet belyses bl.a., hvilke konsekvenser aftalen har haft for bl.a. statens indtægter i lyset af den faktiske olieprisudvikling mv. 
  • Serviceeftersynet skal gennemføres, inden den forventede gennemførsel af 7. udbudsrunde i 2013. Regeringen ønsker, at samfundet får størst muligt udbytte af olie- og gasressourcerne. Men samtidig skal vilkårene være konkurrencedygtige, så der fortsat er interesse i at investere herhjemme.

Kilde: Klima- og Energiministeriet.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK
LÆS NYESTE ARTIKLER:
LÆS OGSÅ: