Landbruget: Ukloge anbefalinger fra Klimarådet

DEBAT: Klimarådet mener, at der kan opnås en økonomisk gevinst ved at pålægge dansk landbrug yderligere krav om CO2-reduktioner. Det er en fuldstændig forfejlet konklusion, skriver direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen.

Af Flemming Nør-Pedersen,
Direktør i Landbrug & Fødevarer

Formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen, mener, at der kan opnås en økonomisk gevinst ved at pålægge dansk landbrug yderligere krav om reduktionsforpligtelser for klimagasser.

Det er desværre en fuldstændig forfejlet konklusion.

Vi bliver nødt til at se produktionen af fødevarer i en global kontekst. Sammenligner man med resten af verden, er Danmark helt fremme blandt de mest klimaeffektive. Samtidig bliver der flere og flere mennesker på vores klode, og de vil alle have mad og velfærdsgoder – og mange af dem vil leve som os. Derfor gør vi klimaet en bjørnetjeneste ved at skubbe fødevareproduktionen til udlandet.

Skal ses i global sammenhæng
Det undrer os meget, at Klimarådet som et uafhængigt ekspertorgan ikke kan se Danmarks landbrugs- og fødevareproduktion i en global sammenhæng.

Peter Birch Sørensen baserer sine anbefalinger på det såkaldte virkemiddelkatalog, som blev udarbejdet under den forrige regering. Her var målet at beregne samfundsomkostningerne ved forskellige klimatiltag i blandt andet landbruget og transportsektoren.

Disse beregninger er blevet bredt kritiseret for at være fejlbehæftede. Der har blandt andet været alvorlige regnefejl, og forudsætningerne, som kataloget bygger på, har i mange tilfælde været forkerte.

"Osteklokke-tiltang"
Landbrug & Fødevarer har gentagne gange gjort Klimarådet opmærksom på virkemiddelkatalogets fejl, og den daværende regering gjorde det også helt klart over for Folketinget, at flere af tiltagene i landbrugssektoren ville blive mange gange dyrere end beregnet i virkemiddelkataloget. Det er uforståeligt, at et råd, der skal basere sig på faglige fakta, bygger sine konklusioner på åbenlyst fejlagtige beregninger.

I Landbrug & Fødevarer havde vi set frem til en seriøs og fagligt baseret diskussion om den danske klimapolitik baseret på Rådets rapport. Vi må desværre erkende, at Rådet dumper. Ikke nok med, at Klimarådet baserer sin rapport på en forfejlet dansk ”osteklokke”-tilgang.

Det faglige grundlag er også uacceptabelt. Lad mig blot nævne ét eksempel. Klimarådet regner stadigvæk med, at en sænkelse af kvælstofnormerne med yderligere 10 procent, vil koste landbruget 166 millioner kroner om året.

Fejlagtige tal
Dette tal har fødevareministeren i den tidligere regering overfor Folketinget fuldstændig afvist og vurderet til at være mange gange dyrere. Alligevel har Klimarådet benyttet det fejlagtige tal fra virkemiddelkataloget og ikke lavet en omberegning.

Rapporten når frem til, at det vil koste næsten 1 mia. kr. årligt, hvis Danmark skal leve op til klimalovens mål om en 40 procent reduktion af klimagasser i 2020. Det synes vi, er en meget stor regning for at opfylde et tilfældigt dansk mål i et tilfældigt år. Vi lever fuldt op til alle vores internationale klimaaftaler.

Der vil sikkert alligevel være nogle, som klapper i hænderne over rapportens konklusioner og sikkert også synes, at dansk landbrugs- og fødevareproduktion sagtens kan presses til at levere yderligere reduktioner i klimagasser.

De glemmer dog, at en forudsætning for grøn omstilling i fremtiden er en stærk biologisk sektor. Det er den eneste sektor, som producerer råstoffer, der kan erstatte fossile og mineralske råstoffer.

Leverer allerede løsninger
De biologisk baserede løsninger i bioøkonomien er derfor helt nødvendige. Ikke blot som rygraden i fremtidens energisystem, men også som byggesten til biobaserede materialer, kemikalier og andet. Den danske landbrugs - og fødevaresektor leverer allerede klimavenlige løsninger, og vi er en integreret del af den fremtidige grønne omstilling.

Herudover leverer fødevareklyngen jobs til 170.000 mennesker og repræsenterer en fjerdel af Danmarks vareeksport. Regeringen har heldigvis erkendt, at økonomisk velstand er afgørende for at have råd til en grøn omstilling.

Nu mangler vi bare, at Klimarådet, og andre i det danske samfund vil deltage i en seriøs og faglig baseret debat om, hvilke løsninger Danmark kan bidrage med til at løse verdens klimaudfordringer. Vi ser frem til en god dialog.


Her kan du læse formand for Klimarådets Peter Birch Sørensens svar til Landbrug & Fødevarer.

Forrige artikel Klimavismand: Landbruget skal også bidrage Klimavismand: Landbruget skal også bidrage Næste artikel S: EU tilbage i den grønne førertrøje S: EU tilbage i den grønne førertrøje