Lektor: Reduktion af tøjproduktion giver ikke færre arbejdspladser

DEBAT: Tøj skal i højere grad forblive i cirkulation hos forbrugerne og ikke ende på forbrændingen. Det vil ikke kun nedsætte overproduktionen af tøj, det vil også skabe arbejdspladser, skriver Else Skjold.

Af Else Skjold
Lektor, ph.d. i design og bæredygtighed på KADK

Mange cirkulære initiativer bygger på at destruere tøj med størstedelen af brugsværdien tilbage og lave det om til nye tekstiler eller møbelfyld frem for at sende det i cirkulation hos forbrugerne igen.

Det er en uhensigtsmæssig form for genanvendelse af tekstiler, fordi den ikke bidrager til at nedsætte overproduktionen af tøj, hvilket er det primære miljøproblem i branchen.

For at cirkulære systemer kan fungere både økonomisk og miljømæssigt, skal de tænkes på en helt anden måde, hvor det udgør et indtjeningspotentiale at holde det oprindelige produkt i brug så længe som muligt. 

Det tal, som er allervigtigst at tænke på i den henseende, er det, vi i forskerkredse kender som faktor fire. En reduktionsnøgle på minimum 75 procent af al nyproduktion, som er, hvad der skal til, for at vi kan bibeholde vores eksistens på planeten.

Ikke just et politisk spiseligt budskab i denne krisetid, hvor pandemien skaber stadig flere arbejdsløse, og hvor særligt de brancher, der driver på oplevelser, lider store økonomiske tab.

Skaber flere arbejdspladser
Netop derfor hører vi som ofte før det politisk slogan om, at vi skal vækste os ud af kriser. Men hvad er vækst egentlig?

I forskning i bæredygtig omstilling kigger vi meget nøje på de ressourcestrømme, der foregår i naturen, hvor der er mange forskellige typer vækst, hurtige som langsomme, omfangsrige og nicheprægede.

Karakteristisk er det dog, at alt er forbundet på en måde, der ikke er ødelæggende for helheden, fordi alle ressourcer er i positive kredsløb i konstant udveksling. Det er den type vækst, vi skal frem imod. Den nuværende lineære vækst er destruktiv og uholdbar på alle niveauer. Men hvad er det så, vi skal?

Reduktion af vores tøjproduktion betyder ikke færre arbejdspladser i Danmark, men flere. Vi skal væk fra fejlproduktion af varer, der giver for lidt værdi for forbrugerne. Vi skal producere færre, mindre og bedre tøjkollektioner i øjenhøjde med slutforbrugeren, så de beholder tøjet noget længere og gider investere, når de køber nyt, og betale for at få repareret, justeret eller omsyet deres tøj, som de gjorde for blot fem-seks årtier siden.

Og så skal virksomhederne slås om at få deres egne produkter tilbage fra førstegangskøberne, så de selv beholder indtjeningen i det boomende gensalgsmarked, som er anslået til at udgøre 64 milliarder dollars inden for en kortere årrække.

Endelig er det sådan, at hvis tøjet har høj materialekvalitet fra start, så kan man oppebære høj salgsværdi ved at forædle tekstiler fra udtjent tøj gennem design af eksempelvis møbler, interiør eller byggematerialer, så det bliver attraktivt igen.

Produktion tæt på Danmark
Kort sagt, cirkulær økonomi handler om at flytte indtjening fra salg af nyt og ind i brugsfasen. Og Danmark har et stort potentiale for at skabe en revitaliseret sektor på gensalg, services og genskabelse af beklædning og tekstiler.

Det er sådanne strategier, der skal sikre danske modevirksomheder, når der inden for en meget kort tidsperiode kommer regulering på tekstilt affald. Og når priserne på virgine råmaterialer nødvendigvis kommer til at stige på grund af pres fra de store tigerøkonomier.

Cirkulær økonomi kræver god produktudvikling, hvilket igen kræver, at man har sit produktionsapparat tæt på. Det er nok utopisk at tro, at vi kan trække al tøjproduktion hjem igen, men vi kan i hvert fald trække det tættere på, så vi ikke er så sårbare i forhold til eksterne faktorer som globale udviklinger og pandemier. Og måske kan vi trække rigtig meget produktudvikling hjem, da vi ved, det er her, det store innovationspotentiale kan forløses.

En sådan satsning kan gøre Danmark tonedannende i en udvikling, som er reelt cirkulær. Det er der arbejdspladser i, og de er lokale.

Forrige artikel KL: En national jordfond skal have fast plads på finansloven KL: En national jordfond skal have fast plads på finansloven Næste artikel Akademikerne om grøn skattereform: Regeringen mangler forståelse for erhvervslivet Akademikerne om grøn skattereform: Regeringen mangler forståelse for erhvervslivet